Back To Top

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller innspill angående retningslinjene våre for databeskyttelse, ta kontakt med oss på: datap rivacy @zeiss .com

Erklæring om databeskyttelse og ansvar

Anvendelsesområde

Denne lovfaste erklæringen om beskyttelse av data gjelder for dette nettstedet og dets domener. Den gjelder også alle nettsteder og domener som eies av ZEISS, med mindre andre lovfestede erklæringer om databeskyttelse gjelder for nettsteder og domener for ZEISS-selskaper utenfor Tyskland, for eksempel på grunn av nasjonal lovgivning eller endrede uttalelser om databeskyttelse og juridiske merknader. Derfor ber vi deg om å gjøre deg kjent med den respektive erklæringen om databeskyttelse og ansvar for hvert av ZEISS' nettsteder du besøker eller programmer du bruker.
I noen tilfeller inneholder også ZEISS’ nettsteder koblinger til tredjeparters nettsteder, andre selskaper enn ZEISS, som disse personvern- og ansvarserklæringer ikke gjelder for.

Standard for generell databeskyttelse

ZEISS er et globalt konsern med juridisk uavhengige selskaper, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tvers av landegrenser.

Under ditt besøk på nettstedet vårt, kan data, som i noen tilfeller inneholder personlige opplysninger, samles inn. I denne erklæringen vil vi legge frem hvilke personopplysninger ZEISS-selskaper samler inn mens du besøker nettstedene våre, og hvordan vi behandler disse opplysningene.

Vi tar beskyttelsen av dine personlige opplysninger meget alvorlig. Når vi behandler dine personopplysninger, samlet inn mens du besøkte nettstedet vårt, foregår det i full overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser. I tillegg baserer vi vår tilnærming til behandling av personopplysninger på EUs prinsipper om databeskyttelse. Dette gir størst mulig grad av åpenhet, overholdelse av retten til å velge, tilgangsrettigheter samt overføring og lovlig behandling av personopplysninger.

Alle ZEISS-selskap retter seg etter gjeldende lover om databeskyttelse. ZEISS-selskaper og datterselskaper som ligger i Tyskland følger den tyske føderale personvernloven (BDSG). I tillegg er behandlingen av personopplysninger fastsatt som et selskapsdirektiv og gjelder alle ZEISS-selskapene i konsernet. ZEISS’ selskapsdirektiv skal sikre at dine opplysninger behandles på riktig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover hos de ZEISS-selskapene som håndterer personopplysninger. Vi har også instruert våre ansatte til å henvise til og rette seg etter reglene våre for databeskyttelse, i alle tilfeller der det bes om personlig informasjon på nettstedene.

Innsamling, behandling og overføring av personopplysninger

ZEISS vil gi deg så mye kontroll som mulig over personopplysningene dine. Vanligvis kan du få tilgang til ZEISS' nettsteder uten å bli bedt om å oppgi personopplysninger.

Likevel vil du i noen områder av ZEISS’ nettsteder, bli bedt om å oppgi personlig informasjon for å hjelpe oss å forbedre nettsiden og for å holde kontakten med deg. Alle personlige opplysninger du oppgir behandles som konfidensielle og lagres og bearbeides eksklusivt innenfor omfanget av forholdet mellom deg og ZEISS.

Dine personlige opplysninger vil ikke sendes videre, publiseres eller gjøres tilgjengelig for eventuelle tredjeparter for markedsføringsformål uten at du godkjenner det først.
For å kunne levere tjenestene våre, kan opplysningene dine under visse omstendigheter likevel bli overført til tredjeparter som inngår i ordrebehandlingen vår, som for eksempel forretningspartnere eller IT-tjenesteleverandører. Det er kun de opplysningene som er nødvendige for å kunne levere gjeldende tjeneste(r) som blir overført til disse tredjepartene, og vi forsikrer oss om at overføringen skjer i samsvar med påkrevd datasikkerhet. ZEISS-selskaper vil kun videresende personopplysningene dine til tredjeparter som selv har forpliktet seg til databeskyttelse og til å behandle dine opplysninger i samsvar med gjeldende lover.

I tillegg kan ZEISS være pålagt å utlevere opplysninger og data knyttet til deg for å overholde juridiske eller offisielle forordninger. Likeledes forbeholder vi retten til å bruke dine opplysninger til fremleggelse av eller forsvar mot rettslige krav.

Dersom selskapet tas over eller slås sammen med et annet selskap, kan det være nødvendig å utlevere eller overføre opplysningene om deg til potensielle eller faktiske kjøpere. I dette tilfellet vil ZEISS strebe etter høyest mulig databeskyttelse og handle i overensstemmelse med juridiske bestemmelser.

Informasjon om datavern

ZEISS vet hvor viktig det er at informasjonen du sender til oss over internett blir beskyttet og behandlet på en diskré måte. Datasikkerhet på nettstedene våre er av høyeste prioritet. Derfor har vi anstrengt oss for å sikre at sikkerhetstiltakene våre på Internett er effektive. For eksempel benytter ZEISS' butikksider seg av SSL-teknologi (Secure Socket Layer) for kryptering. Nettsteder som ber deg oppgi kommersielt relevant informasjon, som f.eks. kredittkortnummer, bruker også SSL-teknologi for å kryptere informasjonen som overføres. ZEISS vil oppdatere krypteringsteknologien på kontinuerlig basis, på linje med teknologisk utvikling for å kunne garantere konfidensiell håndtering av opplysningene du sender oss over Internett.

For øyeblikket bruker ZEISS kun informasjonskapsler der det er teknisk nødvendig eller påkrevd for nettbrukeren, som for eksempel for å gjennomføre godkjenninger på beskyttede nettsteder. Informasjonskapsler er små filer som lagres midlertidig på harddisken. Opplysningene lagret i informasjonskapslene brukes for eksempel til å gjøre navigasjon enklere, og i noen tilfeller kan de brukes til å gjøre nettstedet mer brukervennlig. Mange nettlesere har nå som standardinnstilling å automatisk godta informasjonskapsler. Dersom du ønsker det, kan du innstille nettleseren din til å avslå informasjonskapsler eller til å vise advarsler om informasjonskapslene den mottar.

IP-adresser fanges opp ved besøk på våre nettsted. IP-adressene brukes til analyse av funksjonsfeil, administrering av nettstedet og for å samle inn demografisk informasjon. Videre bruker vi IP-adresser og annen nødvendig informasjon du har gjort tilgjengelig for oss på nettsiden eller på andre måter, til å finne ut hvilke av våre nettsteder som blir besøkt og hvilke tema som er interessante for de besøkende.

Webanalyse

ZEISS bruker statistikk- og analyseprogrammene Urchin og Google Analytics til å analysere brukerstatistikk på ZEISS-nettstedene.

Dataene som har blitt generert og lagret i serverens loggfiler ved bruk av ZEISS sine nettsteder, evalueres ved hjelp av Urchin. Informasjonen blir gjort anonym, slik at den ikke kan spores tilbake til en spesifikk person. Den lagrede informasjonen brukes kun til å sammenfatte rapporter om bruken av nettstedet. Slike rapporter hjelper oss til å analysere og kontinuerlig forbedre tilbudet på nettstedene våre.

I løpet av analysen med Urchin, analyseres dataene kun etter trender og statistikk, deretter slettes de.

På nettstedene våre brukes teknologier fra Marketo Inc. til å samle inn og lagre data til markedsførende og optimaliserende formål. Marketo bruker informasjonskapsler for å spore bruken av nettstedet. Denne informasjonen blir brukt til å kompilere brukerprofiler under et pseudonym. Ukjente besøkende blir registrert som anonyme brukere. Du kan finne informasjon om Marketos personvern- og datainnsamlings prinsipper på http://www.marketo.com/privacy.php.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som aktiverer analyse av hvordan du bruker nettstedet. Informasjonen om nettstedsbruken din som samles inn ved hjelp av informasjonskapslene overføres til Googles server i USA, der den lagres. IP-adressen din vil bli forkortet av Google dersom IP-anonymisering er aktivert på nettsiden. Dette gjelder i EU-landene eller i andre stater som har undertegnet avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i spesielle tilfeller vil en fullstendig IP-adresse bli overført til en av Googles servere i USA, og deretter forkortet. I henhold til kontrakten inngått med nettstedsoperatøren, vil Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettstedet, til å sammenfatte rapporter angående nettstedsaktiviteter og for å yte andre tjenester i forbindelse med nettsteds- og Internettbruk til nettstedsoperatøren. Google vil ikke slå sammen IP-adressen overført via nettleseren din med annen informasjon i Google Analytics. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i nettleseren din. Dersom du velger å gjøre dette, vær oppmerksom på at du dessverre kanskje ikke vil kunne ta i bruk alle funksjonene på nettstedet. Du kan også forhindre at Google registrerer og behandler informasjonen generert av informasjonskapslene, relatert til nettstedsbruken din (inkludert din IP-adresse), ved å laste ned og installere tilleggsprogrammet for nettleseren som du finner her  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bruk av sosiale tilleggsprogrammer

Noen av ZEISS' nettsteder bruker følgende knapper:

SosialeMediaIkonerlåst

Ingen kontakt med Facebook, Google+ eller Twitter er opprettet når du ser disse knappene på nettstedet. For å opprette kontakt, og for å kommunisere med Facebook, Google+ og Twitter, må du først gi ditt samtykke ved å trykke på knappene. De aktiverte knappene kan gjenkjennes ved følgende illustrasjon:

SosialeMediaIkonerulåst

Din anbefaling overføres når du trykker en andre gang. Dersom du allerede er logget inn på et sosialt nettverk, skjer dette uten at et nytt vindu åpnes. Ettersom dette skjer automatisk, vil vi ikke få kjennskap til informasjonen som er overført. Det som overføres, er det faktum at du har åpnet den respektive siden. Hvis du er logget på Facebook eller andre kontoer samtidig, vil denne informasjonen overføres til din sosiale media-konto og er dermed linket med deg som enkeltperson.

For informasjon om videre bruk og lagring av personlige opplysninger av Facebook, Google+ og Twitter, anbefales det at du tar direkte kontakt med disse sosiale mediekanalene. Det er også mulig å blokkere sosiale plugins via nettleseren din ved å bruke programtillegg.

Ansvarserklæring

Informasjon publisert under ZEISS' domener kan referere til produkter og tjenester som det ikke reklameres for eller som ikke er tilgjengelig i ditt land. Slik informasjon antyder ikke at ZEISS planlegger å tilby disse produktene eller tjenestene i ditt land senere. Om nødvendig kan du kontakte vårt regionale salgskontor som vil være behjelpelig med informasjon om tilgjengeligheten av disse produktene og tjenestene. Presentasjonen av produktene og tjenestene på vårt nettsted utgjør på ingen måte et bindende salgstilbud.

Hvis programvare tilbys gratis, tar ikke ZEISS noe ansvar for skader som måtte følge fra nedlastningen eller bruken av programvaren. Nedlastingen og bruken av programvaren utføres utelukkende på brukerens egen risiko og uten ansvar eller garanti, med unntak av forsett eller grov uaktsomhet fra ZEISS' side.

På flere steder gir og nevner vi linker til tredjeparters nettsteder. Vi gjør dette kun når vi er helt overbevist om at leverandøren er seriøs. ZEISS er likevel ikke ansvarlig for disse nettstedenes bestemmelser om databeskyttelse eller nettstedenes innhold, og påtar seg ikke noe ansvar for dette. Eksterne lenker vises med følgende ikon:

 

ZEISS forbeholder seg alle rettigheter til sine nettsteders innhold og design. Immateriell eiendom på nettstedene våre, så vel som merkenavn er beskyttet. Tekst, bilder og grafikk på våre nettsteder og deres design osv., så vel som animasjoner og programvare, er underlagt opphavsrett og andre beskyttende lovbestemmelser. Reproduksjon, gjengivelse eller overføring av hele eller deler av dette, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra oss. Dette nettstedet gir ingen lisens til bruk av dets immaterielle eiendom. ZEISS forbeholder seg retten til å forandre, suspendere eller stenge nettsted når som helst og uten forvarsel.

Til tross for den forsiktige sammenstillingen av innhold på nettstedet vårt, godtar vi ikke noe ansvar for dets riktighet, nøyaktighet, fullstendighet eller uforstyrret tilgang til det. I den grad det er juridisk tillatt, står vi ikke til ansvar for direkte eller indirekte skader, inkludert tap av inntekt, som følge av bruk av vårt nettsted eller i forbindelse med tilgjengelig informasjon på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å forandre eller supplere den tilgjengelige informasjonen til enhver tid.

 

© Carl Zeiss AG – Sist endret: Mars 2015

Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin. Informasjonskapsler er svært utbredt og hjelper å optimalisere fremstillingen av og forbedre nettsider. Ved å bruke våre sider samtykker du i dette. mer

OK