Back To Top

Øyeblikket du kan velge hvilken som helst innfatning uten å behøve å gå på kompromiss med synet.

ZEISS Progressive Lens
Precision Plus.

ZEISS Progressive Lenses Plus 2

Progressive Lens App

ZEISS Progressive Lenses App

Den progressive brilleglass-appen fra ZEISS er en brukervennlig app, laget for å hjelpe deg med å tiltrekke kunder, drive mersalg eller holde på kunder når du viser det nye utvalget av progressive brilleglass fra ZEISS.

ZEISS Progressive Lens Precision Plus.

Precision optikk med hvilken som helst innfatning.

En av de mange viktige trendene i dagens verden er raske moteendringer. Moten innen brilleinnfatninger holder tritt – dette fører til nyere stiler, former og størrelser.

 

Menneskelig øyne utfordres som aldri før
Forskning har vist at de fleste forbrukere velger en innfatning først og deretter brilleglass. Alle progressive glass passer derimot ikke i alle innfatninger: begrenset valg av innfatninger eller synshemning er ofte resultatet. Femti prosent av dem som bruker progressive brilleglass opplever begrenset innfatnings valg.* Av hensyn til mote, endrer brukere innfatningsstiler oftere, fra små til store innfatninger og omvendt. Brukere må tilpasse sine øyebevegelser som er innlært fra det forrige brilleglasset hver gang de kjøper en ny innfatning med en ny størrelse eller form. Dette må tas med i betraktning når et progressivt glass deles ut.

 

* Eksterne markedsundersøkelser med 1000 brukere av progressive brilleglass i Tyskland og USA (2014)

ZEISS Progressive Precision Plus tilfredsstiller behovet for et endeløst innfatningsvalg.

ZEISS Progressive Lens Precision Plus.

Optimalisert for øynene + innfatning

Videoplayer-Startimage
Sorry, this shouldn't have happened:
Video player failed to load.

Verdens første Adaptation Control Technology

I en verden som raskt endrer retning på hva som er trendy, gir Adaptation Control Technology med FrameFit®+ valgfrihet til brukeren, som kan velge mellom alle innfatninger og få rask tilpassing av glassene sine.

Fordelene for brukeren

Fordelene for brukeren

  • Ubegrenset valg av innfatninger
  • Rask tilpasning til brilleglassene – i hvilken som helst innfatning
  • Belastningsfritt og klart syn for trykte medier og bruk av digitale enheter for mennesker over 40
  • Raskt fokus og godt dynamisk syn hele dagen, selv for utfordringene i dagens verden
  • Tynne og lette brilleglass

* Eksterne markedsundersøkelser med 400 brukere av progressive brilleglass i Tyskland og USA (2014)
** Intern brukstest med standard progressivt brilleglassdesign fra ZEISS, n=52 (2014)

ZEISS Progressive Precision Plus møter denne utfordringen med ubegrenset valg av innfatninger uten nedsatt syn og rask tilpasning til glassene.

 

Den er basert på to teknologier:

 

 


1// FrameFit®+ Technology er avgjørende for bedre syn

Alle progressive glass passer ikke i alle innfatninger.
ZEISS sikrer at brukere av progressive brilleglass opplever bedre syn – uavhengig av innfatningen de velger.

Størrelser på innfatninger

ZEISS Progressive Lenses Plus

Uten FrameFit®+ Technology:
Nærsone kan ikke plasseres i en liten innfatning.

ZEISS Progressive Lenses Plus

Med FrameFit®+ Technology:
Brukeren nyter alltid et maksimalt synsområde – uansett størrelse på innfatningen.

Spesielle former på innfatningen

Uten FrameFit®+ Technology:
Nær delen er skjært bort.

Med FrameFit®+ Technology:
Nær delen er i innfatningen – selv på spesielle Aviator-innfatnings former.


2// Adaptation Control Technology gir en optimalisert korridor som er tilpasset brukerens innlærte øyedeklinasjon

Adaptation Control Technology tar hensyn til øyedeklinasjonen (vertikale øyebevegelser). Den sammenligner forrige innfatning med den nye monterings høyden og addisjonen for å skape en komfortabel øyedeklinasjon og nærsoneplassering.

Brukere av progressive brilleglass er vant til en viss øyebevegelse fra avstand til nær sone og omvendt med deres nåværende progressive brilleglass.

Ny større innfatning uten Adaptation Control Technology:

  • Hjernen styrer øyet til den tilvante øyedeklinasjonen, men den nye beregnede nærsoneplasseringen er lavere
  • Brukeren må bli vant til den nye nærsoneplasseringen

Ny større innfatning med Adaptation Control Technology:

  • Den nye korridoren er optimalisert for den innlærte øyedeklinasjonen, og gir en mer praktisk plassering av nærsonen
  • Rask tilpasning i hvilken som helst innfatning

Den optimale korridoren kan beregnes automatisk ved hjelp av den nye ZEISS Progressive Lenses app.Klart/farget
PhotoFusion®
Transitions®
Polariserte
Organisk 1.74

(bare klart)
     
Organisk 1.67
Organisk 1.6
(også tilgjengelig i Sport)
Polykarbonat 1.59
(også tilgjengelig i Sport)
Trivex 1.53
(også tilgjengelig i Sport)
 
Organisk 1.5
(også tilgjengelig i Sport)
  Klart/Umbra
PhotoFusion®
Mineral 1.8  
Mineral 1.6
  Variabel
monteringshøyde
Minste
monteringshøyde
Anbefalt
monteringshøyde
Type
fra 14 mm
14 mm
16 mm

Vi anbefaler å legge til 2 mm for mer komfortabelt syn dersom addisjonen er > 1.75.
Finn detaljert informasjon i ZEISS-prislisten.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. mer

OK