Back To Top

Øyeblikket brilleglassene matcher ditt ansikt perfekt.

ZEISS Progressive Lens
Precision Superb.

ZEISS Progressive Lenses Superb

Progressive Lens App

ZEISS Progressive Lenses App

Den progressive brilleglass-appen fra ZEISS er en brukervennlig app, laget for å hjelpe deg med å tiltrekke kunder, drive mersalg eller holde på kunder når du viser det nye utvalget av progressive brilleglass fra ZEISS.

ZEISS Progressive Lens Precision Superb.

Fysiologisk tilpasset brukerens ansikt.

ZEISS Progressive Lens Precision Superb.

Den unike formen til menneskekroppen er en av de mange faktorene som påvirker produktutviklingen i dag, med en økende etterspørsel etter produkter som kan tilpasse seg vår anatomi.

 

En helhetlig tilnærming til øyne og anatomi
Alle har en unik anatomi – og ingen ansikter er aldri identiske.

Hvis et brilleglass ikke er tilpasset brukerens fysiologiske ansiktsparametere, vil det kanskje ikke være mulig å utnytte det fulle potensialet av 3D-synet deres, som er avgjørende for god avstandsoppfatning. Forskning viser at 50 % av dem som bruker progressive brilleglass opplever problemer med enten å se avstander klart, periferiske forvrengninger eller begrenset 3D-syn, og/eller kan ha problemer med å bedømme avstander.*

 

* Eksterne markedsundersøkelser med 1000 brukere av progressive brilleglass i Tyskland og USA (2014)

ZEISS Progressive Precision Superb møter denne utfordringen med en løsning som leverer optimal match for øye-glass-innfatning-systemet.

ZEISS Progressive Lens Precision Superb.

Optimalisert for øynene + innfatning + ansikt

Videoplayer-Startimage
Sorry, this shouldn't have happened:
Video player failed to load.

Den unike anatomien til hvert enkelt ansikt er viktig.

Å ta med den fysiologiske stillingen til brukeren lar parametrene tilpasse seg til den optimale balansen med øyne-glass-innfatningssystemet, og dermed full bruk av tredimensjonalt syn. FaceFit Technology optimaliserer synssonene, basert på kunnskap om den nøyaktige posisjonen til øynene og hvordan ansiktet passer med innfatningen på nese og ved ører.

Fordelene for brukeren

Fordelene for brukeren

 • Bedre syn med full utnyttelse av 3D-syn
 • Ubegrenset valg av innfatninger
 • Rask tilpasning til brilleglassene – i hvilken som helst innfatning
 • Belastningsfritt og klart syn for bruk av trykte medier eller digitale enheter for mennesker over 40
 • Raskt fokus og godt dynamisk syn hele dagen – ideelt for utfordringene i dagens verden
 • Tynne og lette brilleglass

* Eksterne markedsundersøkelser med 400 brukere av progressive brilleglass i Tyskland og USA (2014)
** Uavhengig klinisk studie: Susan C. Han, Andrew D. Graham, Meng C. Lin (klinisk forskningssenter, School of Optometry, University of California, Berkeley, Berkeley, California). Klinisk vurdering av et tilpasset friform brilleglass med progressiv addisjon (Optometry and Vision Science, Vol. 88, No. 2, February 2011 pp. 234–243), 2011, n=95. I et randomisert, dobbeltmaskert ombyttingsforsøk brukte 95 erfarne brukere individuelle tilpassede, friform PAL-briller (test) og standard ikke-friform PAL-briller (kontroll) i en uke hver

FaceFit Technology frigjør det fulle potensialet av 3D-syn

FaceFit Technology optimaliserer synssonene, basert på data for innfatningen, for posisjonen til øynene og hvordan innfatningen passer på nesen og ørene. Med denne presise informasjonen kan størrelsen på brilleglass sonene bli forbedret og det tredimensjonale synspotensialet utnyttes til det fulle.

Standard brilleglassdesign optimalisert for ansikt med standard posisjon av bruker parameterne:

 • Fullstendig synsopplevelse uten kompromiss når du ser gjennom progressivt brilleglass

Standard brilleglassdesign med ikke-standard posisjon av bruker parameterne:

 • Kompromittert synsopplevelse når du ser gjennom det progressive brilleglass
 • Tredimensjonalt synspotensial kan ikke utnyttes

Brilleglassdesign med FaceFit Technology med ikke-standard posisjon av bruker parameterne:

 • Fullstendig synsopplevelse uten visuelt kompromiss når du ser gjennom progressivt brilleglass, fordi brilleglasset er optimalisert for ansiktet
 • Full utnyttelse av tredimensjonalt syn og forbedret avstandsoppfatning for brukeren

Optimerte synssoner gjennom fysiologiske bruksparametre

To ansikter er aldri identiske. Hver nese og hvert øre er ulikt. Det er til og med forskjell på venstre og høyre øye. ZEISS Progressive Precision Suberb er nøyaktig tilpasset følgende fysiologiske parametre av ansiktet:

Plassering av pupillen bak brilleglasset

Data for innfatning
I tillegg til størrelsen og formen på den valgte innfatning, leverer dataene de siste detaljene for en skreddersydd optimal størrelsesbalanse og det resulterende optiske og estetiske uttrykket.

Monteringshøyde og pupillavstand
Den korrekte monteringshøyde tillater enhver størrelse på innfatningen og muliggjør brilleglasset å bli designet i overensstemmelse med dette. En presis måling av pupillavstanden sikrer en perfekt plassering av nærsonen.

Tilpassing av innfatningen til nesen og ørene

Pantoskopisk vinkel
Den pantoskopiske vinkelen (vinkelen på de skjeve brilleglassene vs de vertikale aksene in bruksposisjon) må bli tatt i betraktning i brilleglass-kalkulasjonen, for å minimere optiske feil og sløret syn.

Toppunktsavstand (BVD)
Å måle toppunktsavstanden (avstanden mellom hornhinnen og den bakre delen av brilleglasset) er grunnlaget for å simulere øyebevegelse bak brilleglasset og for å optimere og skjerpe de horisontale områdene av synet.

h = Høyde på innfatning
l = Lenge på innfatning
DbL = Avstand mellom brilleglassene

YR/L = Monteringshøyde høyre/venstre øye
z/PDR/L = Pupillavstand høyre/venstre øye

PA = Pantoskopisk vinkel
BVD = Toppunktsavstand (BVD

Ved å bruke i.Terminal® 2, kan alle tilpasningsmål bli tatt på en rask, enkel og presis måte.

visevise
skjuleskjule


Klart/farget
PhotoFusion®
Transitions®
Polariserte
Organisk 1.74

(bare klart)
     
Organisk 1.67
Organisk 1.6
(også tilgjengelig i Sport)
Polykarbonat 1.59
Trivex 1.53  
Organisk 1.5
(også tilgjengelig i Sport)
  Klart/Umbra
PhotoFusion®
Mineral 1.8  
Mineral 1.6
  Variabel
monteringshøyde
Minste
monteringshøyde
Anbefalt
monteringshøyde
Type
fra 14 mm
14 mm
16 mm

Vi anbefaler å legge til 2 mm for mer komfortabelt syn dersom addisjonen er > 1.75.
Finn detaljert informasjon i ZEISS-prislisten.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. mer

OK