ZEISS sine retningslinjer for forretningsførsel

Betydningen for ZEISS og deres forretningspartnere

ZEISS er opptatt av å levere optimal ytelse og oppfyller de strengeste kravene, ikke bare når det gjelder teknologi, men også når det gjelder å overholde alle gjeldende lover i de landene der ZEISS har virksomhet.

Dette gjelder spesielt konkurranseførsel og områder der det finnes mye korrupsjon og bestikkelse. I tillegg setter ZEISS stor pris på å jobbe rettferdig med sine ansatte og forretningspartnere.

ZEISS utformet disse standardene for første gang i 2007. Den aktuelle versjonen av ZEISS retningslinjer for forretningsførselen kan lastes ned under Nedlastinger.

ZEISS retningslinjer for forretningsførsel støttes av et detaljert administrasjonssystem for overholdelse av disse, som regelmessig kontrollerer at retningslinjene overholdes i Gruppen.

Vi hos ZEISS er sikre på at konsekvent etterlevelse av rettssikkerhet går hånd i hånd med bærekraftig økonomisk suksess for ZEISS og våre forretningspartnere. ZEISS forventer derfor at alle forretningspartnerne deres samhandler med ZEISS på grunnlag av ZEISS sine retningslinjer for forretningsførsel.