ZEISS Industrielle måleteknikk

Resultater du kan stole på!

Industriell måleteknikk hos Carl Zeiss AS tilhører den nordiske ZEISS-organisasjonen som er en del av det verdensomspennende ZEISS-konsernet med ca. 25.000 medarbeidere.
ZEISS tilbyr markedets bredeste program av målemaskiner til mange forskjellige formål, og har i mange år levert og vedlikeholdt koordinatmålemaskiner og andre presisjonsinstrumenter til norsk industri.

ZEISS tilbyr måling av mikrodeler i ur- og instrumentindustrien til oppmåling av store flystrukturer eller deler til vindmøller. Videre arbeider ZEISS med alt fra laserskanning av overflater til måling med røntgen og CT av innvendige og skjulte detaljer.

Ved problemer, vanskeligheter eller likende har ZEISS egne serviceteknikere som utlukkende arbeider med installasjon, forebyggende vedlikehold, represjon, oppdatering og kalibrering av målemaskiner. I tillegg tilbyr vi programvarekurser og hotline-support med egen applikasjonstekniker, samt yter vi støtte til utarbeiding av måleprogrammer og rådgivning om spesifikke måletekniske problemstillinger.

På grunn av installasjonsmetoder på mange målemaskinene, arrangerer vi brukermøter med tilbud om utveksling av erfaringer og presentasjon av nyheter og forbedringer innenfor programvare fra ZEISS. Ordningen fremmer etableringen av et uformelt nettverk som du kan dra nytte av i spesielle situasjoner.

Kontakt oss på tel: + 47 23 17 23 98 eller info .metrology .no @zeiss .com