Syv Tips

for den Proffe Måletekniker

Hold deg oppdatert med flere tips fra ZEISS

Tips 7: Programvare som øker hastigheten

Det finnes programvare opsjoner som direkte påvirker hastigheten på dine måleprosesser. Disse to eksemplene viser innsparingene som er mulige: 

1. En målespiss skanner en overflate og kommer til en utsparing på flaten. Den typiske prosedyren vil være at man programmerer målespissen til å bevege seg vertikalt oppover og over utsparingen til neste målepunkt på den andre siden av utsparingen. "FlyScan"-funksjonen fra VAST Performance programvarepakken fra ZEISS gjør det mulig for målespissen å spare seg omveien “Flytt opp, flytt videre, flytt ned”. I stedet beveger den seg rett over utsparingen og fortsetter skanningen på den andre siden uten ekstra programmering eller tap av tid i måleprosessen. Likevel evaluerer programvaren de korrekte målepunktene. Avhengig av arbeidsstykket kan denne prosedyren spare opptil 70 prosent av måletiden, for eksempel i en tippsirkelmåling på et tannhjul.

2. Programvarefunksjonen QuickChange gjør det mulig å øke hastigheten på prosessen for skifte av måleverktøy med 50 prosent av tiden. Dette er nyttig i tilfeller med komplekse arbeidsstykker som krever flere verktøyskifter.  Hvis det, for eksempel, brukes åtte ulike verktøysystemer i ett måleprogram, gjør programvaren det mulig for operatøren å spare to minutter.En forutsetning for å kunne bruke disse programvarealternativene er å benytte originale adapterplater fra Zeiss. Dette har også fordelen at programvaren identifiserer adapterplaten/verktøyet ved hjelp av en chip. For eksempel gjenkjennes det innsetting av feil verktøy og melder dette til brukeren. Dette øker sikkerheten mot kollisjoner, særlig om man har mange verktøy.

Besøke webshop

 

 

Tips 6: Integrert temperatursensor sparer tid

Vår måleplate med integrert temperatursensor gir økt effektivitet. Dette er fordi den automatisk registrerer temperaturen i arbeidsstykket i begynnelsen av målingen og overfører denne informasjonen på egen hånd til målemaskinen. Dette betyr at brukeren ikke lenger trenger å montere sensoren manuelt eller ved hjelp av temperatursensoren.

En fordel som har en positiv effekt, særlig i forbindelse med seriemålinger. Projisert til et åttetimers skift betyr dette en tidsinnsparing på mer enn en halv time, basert på forutsetningen om at en målesyklus tar 15 minutter, inkludert et minutt til temperaturmålingen.

Besøke webshop

 

 

Tips 5: Rammen sikrer klar bane

En landevei eller en firefelts motorvei - de som må komme seg til et bestemmelsessted raskt trenger ikke tenke seg om to ganger. Les om og se hvordan du gir målesonden klar bane.

Festeanordninger med rammedesign har en fordel sammenlignet med søylebaserte festeanordninger, særlig i forbindelse med omfattende måleprosesser.  Dette er fordi arbeidsstykket er festet til en metallramme som hviler på bare fire søyler i denne konstruksjonen. I motsetning til dette står hvert enkelt element for innfesting av arbeidsstykket vanligvis på en egen søyle i konvensjonelle festeanordninger. Konsekvensene av denne prosedyren er klar: En tett gruppe søyler på undersiden av arbeidsstykket!

Jo flere søyler desto mindre tilgjengelig blir arbeidsstykket for målesondene, både i horisontale og vertikale klemmesituasjoner. Men det å trenge gjennom en labyrint av søyler koster ikke bare måletid. De komplekse bevegelsene målesonden må utføre må også programmeres nøyaktig på forhånd. På den andre siden betyr rammekonstruksjonen at arbeidsstykket er enkelt tilgjengelig fra alle sider. Det øker dermed programmeringshastigheten til måleprogrammene og reduserer måletidene.

En annen fordel med rammesystemet: Like festeanordninger kan enkelt designes for ulike varianter av arbeidsstykket, fordi klemmeprinsippet, bunnplaten og de fire søylene er uforandret. De resulterende, relativt standardiserte festeanordningene gir også brukeren muligheten til å standardisere sondesystemene og måleprogrammene i stor grad og dermed gjøre det mulig å bruke dem raskere.

Besøke webshop

 

 

Tips 4: Paletter kan doble gjennomløpstiden

Hver koordinatmålemaskin står stille mens det blir byttet arbeidsstykker. Jo flere produkter som må klemmes fast på samme tid, jo lengre er maskinen uproduktivt. Om du da ikke bruker paletter.

Måleteknikeren bruker disse til å sette på batchen for neste måling utenfor maskinen − mens målemaskinen er i drift. De utstyrte palettene kan plasseres inn på målemaskinen på sekunder, uten behov for å sette nye nullpunkt.

Brukeren kan spare omkring 15 minutter nedetid på grunn av lasting og manuell innmåling for hver omstilling, om paletter blir tatt i bruk. Hvis vi antar at måling, lasting og innmåling tar like lang tid, er det derfor mulig å måle dobbelt så mange objekter per målemaskin ved bruk av paletter.

Tidsbesparelsen kan også forsvare en egen kalibreringspalett. En fast referansekuleholder med en eller flere kuler og, ved behov, også en referansering og glasstandard, leveres på en pall av denne typen. For å utføre kalibreringen plasserer brukeren ganske enkelt paletten på maskinen og starter prosessen på målemaskinen. Det tar bare noen sekunder å fjerne kalibreringsanordningene i og med at de er en del av paletten.

Øk effektiviteten ved å bruke paletter og spar på mange måter besøke webshop

 

 

Tips 3: Innstillingsapparat reduserer nedetid

Vinkelinnstillingsapparatene FixAssist XXT og FixAssist VAST fra ZEISS gjør det enklere og raskere for måleteknikere å måle nøyaktig innenfor en halv grad ved hjelp av en korrekt målespisskombinasjon. Fordi spisskombinasjonen ikke lenger må justeres i selve målemaskinen, reduseres også nedetiden på koordinatmålemaskinen.

I tillegg kan brukeren raskere bygge opp mer komplekse spisskombinasjoner som gjør det mulig å måle flere funksjoner per måling. Dette gjør hele prosessen raskere.

Og enda et punkt taler for vinkelinnstillingsapparatene: En eksakt oppbygging av målespisskombinasjoner reduserer faren for kollisjoner og skaftavkjenninger.

 

 

Tips 2: Mer stabile målespisskombinasjoner måler raskere

Dersom man ønsker å øke hastigheten på måleprosessene, er det viktig å bruke egnede målespisskombinasjoner. Jo lettere og stivere målespissene og -forlengerne er, desto raskere kan du måle med dem uten at bøye- og rotasjonskrefter påvirker presisjonen til målesystemet.

Dette eksempelet viser hvor tydelige utslag ved beregning av formavvik kan være ved valg av forskjellig materiale: Ved en skanninghastighet på 8 mm per sekund får vi et formavvik på 7,3 mikrometer ved bruk av forlenger i titan.

Dersom skanninghastigheten økes til 12 millimeter per sekund, blir det et avvik på 13,0 mikrometer. Ved bruk av ZEISS ThermoFit forlengere blir avvikene kun 1,7 og 2,4 mikrometer ved de samme betingelsene.

Med andre ord: Det systemet vi har utviklet veier lite, og systemets bøyestivhet og termiske stabilitet setter systemer i titan, aluminium, edelstål, stål og keramikk i skyggen. Dette er fordeler som spesielt er viktige når høy kapasitet og/eller nøyaktighet spiller en rolle.

Les hva kundene våre synes

 

 

Tips 1: Diamantkuler forkorter nedetiden

Når målespisser i rubin eller silisiumnitrid kommer i kontakt med svært harde materialer som keramikk eller svært myke som aluminiumslegeringer blir de slitt og mister med tiden sin rundhet.

For at måleresultatene ikke skal bli feil, må brukeren rengjøre og etter hvert skifte ut målespisser. Men under utskifting og ny kvalifisering av målespisser kan målemaskinen ikke brukes til å kontrollere produkter (nedetid). For å redusere uproduktiv nedetid, prøver mange brukere å utsette deformeringen av målespissene. I stedet for å skanne kontinuerlig, måler de kun enkeltpunkter. Men sammenlignet med skanning, som i løpet av kort tid kan generere et stort antall målepunkter, kan den vesentlig langsommere målingen av enkeltpunkter være problematisk. Enten får man for få målepunkter og må ta høyde for større måleusikkerhet, eller så må man måle flere enkeltpunkter og øke måletiden.

Et dilemma som diamanter kan løse. Under merket Diamaond!Scan tilbyr ZEISS målespisser i diamant eller alternativt rubinkuler belagt med et spesielt diamantlag. Den store fordelen: Det er ikke nødvendig å kontrollere og rengjøre disse kulene, fordi det ikke fester seg materiale til overflaten, og i tillegg blir de ikke slitt. Det er heller ikke behov for å skifte dem ut, fordi tastene holder sin opprinnelige form i mange år. Skanning av arbeidsstykker påvirker ikke lenger nøyaktigheten negativt. Kapasiteten øker.