ZEISS DriveSafe Lenses

Briller til hverdagsbruk og tryggere kjøring.

Mange føler usikkerhet, ubehag og stress når de kjører bil, spesielt under vanskelige lys- og værforhold som regn og tåke, skumring eller mørke. I gjennomsnitt kjører 83 % av brillebrukere bil.* Bilkjøring kan være en utfordring for alle, uansett hvor langt man skal kjøre, og godt syn er avgjørende for sikkerheten.

Med ZEISS DriveSafe Lenses innfører ZEISS en ny brilleglass-produktkategori for daglig bruk. De er spesifikt designet for å møte synsbehovene til personer som ønsker å føle seg tryggere og mer bekvemme når de kjører bil med briller på.

ZEISS DriveSafe Lenses finnes både med enstyrkeglass og progressive glass.

*Kilde: Markedsundersøkelse hvor 36 optikere og 480 forbrukere i USA og Tyskland deltok i august 2013

ZEISS utviklet et brilleglass til hverdagsbruk som består av tre bestanddeler for å gjøre bilkjøring tryggere og mer behagelig.

 • Luminance Design® Technology fra ZEISS tar hensyn til pupillens størrelse under dårlige lysforhold
 • ZEISS DuraVision DriveSafe-laget reduserer opplevelsen av blending med inntil 64 %*
 • ZEISS DriveSafe brilleglassdesign gir inntil 43 % større synssone på mellom – avstand, slik at man lettere kan fokusere når man flytter blikket mellom dashbordet og speilene. Og inntil 14 % bedre synssone på lang avstand for å få bredere oversikt over veien.

1//

Bedre syn under dårlige lysforhold gir en sikrere og mer behagelig bilkjøring

Bedre syn under dårlige lysforhold gir en sikrere og mer behagelig bilkjøring

2//

Redusert blending i mørket fra møtende biler og gatelys

Redusert blending i mørket fra møtende biler og gatelys

3//

God oversikt over veien, dashbordet, bakspeilet og sidespeilene

God oversikt over veien, dashbordet, bakspeilet og sidespeilene

Fordelene for brukeren

Ett par briller til hverdagsbruk og tryggere kjøring:

 • Bedre syn under dårlige lysforhold for en tryggere og mer behagelig bilkjøring
 • Redusert blending om natten fra møtende biler og gatelys
 • God oversikt over veien, dashbordet, bakspeilet og sidespeilene

Brukerne er svært fornøyde med brilleglassene ZEISS DriveSafe Lenses*

97 % ved bilkjøring


94 % ved dagligdagse oppgaver, for eksempel kontorarbeid

1// Bedre syn under dårlige lysforhold.

Luminance Design® Technology fra ZEISS.

Utfordringen

Pupillene reagerer på lysintensiteten fra omgivelsene, spesielt lyset som treffer øyet direkte. I dagslys er diameteren på pupillen liten, mens den er stor om natten. I svakt lys (såkalte mesopiske forhold), f.eks. skumring, nedbør, mørke dager og mørkekjøring, veksler diameteren på pupillen mellom liten og stor. Romoppfatning og avstandsberegning blir vanskeligere for bilføreren.
Etter intensiv forskning på feltet mesopisk syn* ble den logiske begrunnelsen for å utvikle Luminance Design® Technology fra ZEISS identifisert og bekreftet gjennom forbrukertester. I et nøtteskall: Det finnes sterkt lys (fotopisk syn), komplett mørke (skotopisk syn) og mellomområdet (mesopisk syn). Under mesopiske forhold forandrer lysintensiteten – og dermed pupillestørrelsen – seg. Dette er en utfordring for synet.

*For mer informasjon henvises det til ZEISS DriveSafe-dokumentasjonen

ZEISS-løsningen

ZEISS utviklet den nye Luminance Design® Technology (LDT), som tar hensyn til ulike lysforhold og pupillstørrelser, for å designe brilleglass som gir naturlig syn til alle tider. LDT tar hensyn til pupillestørrelsen ved kjøring under mesopiske forhold og optimaliserer glassdesignen tilsvarende. De tilpassede pupillestørrelsene som brukes i optimaliseringsalgoritmene er 5,0 mm i enstyrkeglass og 4,3 mm i progressive glass.

Resultatet er at brukerne oppnår bedre syn under dårlige lysforhold.

Sterkt lys = fotopisk syn med liten pupill

Sterkt lys = fotopisk syn med liten pupill

Stor dybdeskarphet, avslappet romoppfatning

Komplett mørke (ikke noe lys) = skotopisk syn med stor pupill

Komplett mørke (ikke noe lys) = skotopisk syn med stor pupill

Lite dybdefokus

Lite lys = mesopisk syn med varierende pupillestørrelse

Lite lys = mesopisk syn med varierende pupillestørrelse

Utfordrende forhold på grunn av variasjoner i dybdefokus

2// Redusert blending i mørke.

DuraVision® DriveSafe-belegg fra ZEISS.

Utfordringen

Blending dreier seg om hvor vanskelig det er å se i sterkt lys, for eksempel direkte sollys eller kunstig lys. Både markedsundersøkelser og vitenskapelig dokumentasjon viser at opplevd blending i trafikken er særlig forbundet med LED- og Xenon HID-lyskilder som brukes i moderne lysteknologi for biler. Intens blending kan utgjøre en risiko ettersom den medfører at gjenstander blir mindre synlige og at øyet blir mindre følsomt overfor kontraster. Blending kan også oppleves subjektivt som ubehag og irritasjon.

Synsforskere hos ZEISS har foretatt eksperimenter på blending. Disse dannet grunnlaget for internasjonale studier* med bruk av ulike beleggsimuleringer. Vitenskapelig dokumentasjon viser at den blålige høyenergidelen av det synlige spekteret (spesielt i området 440–470 nm) som bruker LED- eller Xenon H.I.D. (High Intensity Discharge)-teknologi, er forbundet med en blendingseffekt som bilister oppfatter.

*For mer informasjon henvises det til ZEISS DriveSafe-dokumentasjonen.

ZEISS-løsningen

DuraVision® DriveSafe-belegget gjenspeiler delvis disse bølgelengdene, noe som reduserer oppfattet blending med inntil 64 %** sammenlignet med premium AR-belegg.

**Sammenlignet med premium ZEISS-belegg. Med DuraVision DriveSafe rapporterte 64 % færre testførere problemer med blending med det nye belegget enn med noen andre premium AR-belegg.

Uten DuraVision® DriveSafe-belegg

Uten DuraVision® DriveSafe-belegg

Med DuraVision® DriveSafe-belegg: Inntil 64 %** blendingsreduksjon

Med DuraVision® DriveSafe-belegg: Inntil 64 %** blendingsreduksjon

Redusert lysindusert irritasjon, som blending og gjenskinn

Uten DuraVision® DriveSafe-belegg

Uten DuraVision® DriveSafe-belegg

Med DuraVision® DriveSafe-belegg: Inntil 64 %** blendingsreduksjon

Med DuraVision® DriveSafe-belegg: Inntil 64 %** blendingsreduksjon

3// God oversikt over veien, dashbordet og speilene.

ZEISS DriveSafe brilleglassdesign.

Utfordringen

Bilkjøring krever at sjåførene er svært oppmerksomme. Mesteparten av tiden må de ha god oversikt over veien for å vurdere trafikkforholdene. Situasjonen blir utfordrende, spesielt for brukere av progressive glass, når man flytter blikket mellom veien, dashbordet og speilene. Det er da det blir viktig med et dynamisk syn.

I en studie sammen med FKFS* med registrering av øyebevegelser, kartla vi synsfeltbehovene til bilførere:

 • 97 % av den registrerte tiden så de på veien.
 • 2 % av den registrerte tiden så de på dashbordet.
 • 1 % av den registrerte tiden skiftet de fokus til et av speilene.

*FKFS Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines Stuttgart er en uavhengig stiftelse tilknyttet Universitetet i Stuttgart. FKFS ble grunnlagt i 1930 og har blitt en av de største og ledende forskningsinstitusjonene innen bilteknologiområdet. De bistår flere store bilprodusenter og -leverandører. For mer informasjon henvises det til ZEISS DriveSafe-dokumentasjonen.

ZEISS-løsningen

For å gjøre det enklere for brukere av progressive glass å skifte fokus raskt mellom veien, dashbordet og speilene utviklet ZEISS de nye DriveSafe progressive glassene med optimaliserte synssoner for lang avstand og mellomavstand. Dette reduserer behovet for horisontale hodebevegelser.

 • Dynamisk syn for rask omstilling fra veien til dashbordet og speilene
 • Synssone for nært hold, ideelt til daglige aktiviteter
ZEISS DriveSafe progressive glass og enstyrkeglass gir bedre oversikt over trafikken; ideelt for dagligdagse situasjoner.

Up to 43% larger** mid-distance zone for easier focus switching between the dashboard and mirrors. And up to 14% larger** far-distance vision zone for a wider view of the road.

**Compared to ZEISS premium progressive lenses

ZEISS DriveSafe progressive glass og enstyrkeglass gir bedre oversikt over trafikken; ideelt for dagligdagse situasjoner.

ZEISS DriveSafe progressive glass og enstyrkeglass gir bedre oversikt over trafikken; ideelt for dagligdagse situasjoner.
ZEISS DriveSafe progressive glass og enstyrkeglass gir bedre oversikt over trafikken; ideelt for dagligdagse situasjoner.

Produkttilgjengelighet

  Klare Tonede PhotoFusion Transitions® Polariserte

Organisk 1.74   

 

 

 

 

Organisk 1.67Organisk 1.6 


Organisk 1.5


Polariserte glass kan redusere graden av hvor godt bildene på enkelte LCD- eller LED-skjermer vises. Derfor bør du sjekke hvor godt du ser når du bruker digitale enheter.

Du finner detaljert informasjon i ZEISS' prisliste.

 

Variabel tilpasningshøyde Anbefalt og standard høyde 

 

14 – 20 mm

18 mm

Liknende produkter

ZEISS er en av verdens ledende produsenter av brilleglass og går inn for å levere maksimal presisjon og komfort. ZEISS utformer og produserer linser, instrumenter og målesystemer, og detaljhandelkonsepter og teknologitjenester som fortsetter å heve nivået innen synspleie.

Ta kontakt med oss for å komme i gang

ZEISS kundeservice