ZEISS Trifocal Classic S728

Utfyller mellomavstandes synskløft

Det trifokale brilleglasset ZEISS Trifocal Classic S728 1,5 gir brukeren utmerket syn ikke bare på nær og lang avstand, men også på mellomliggende avstander fra cirka 45 cm til 80 cm.

I prinsippet er trifokale brilleglass konstruert og fabrikkert på samme måte som bifokale brilleglass. Imidlertid består de ikke bare av en hovedlinse og et segment, men også av en ekstra mellomliggende del. Addisjonen i denne mellomliggende delen er tilnærmelsesvis halvparten av addisjonen til den nære delen.

ZEISS Trifocal Classic S728, Design

Det trifokale brilleglasset av glass har en avrundet segmenttopp ("C" i produktnavnet står for "curved/avrundet"). Det trifokale brilleglasset av plast finnes med en rett segmenttopp og betegnes med en "S" (= straight/rett) i produktnavnet. Det første tallet etter bokstaven angir dybden til den mellomliggende delen i millimeter, mens de følgende to tallene angir segmentbredden i millimeter.

Alternativer for trifokale brilleglass

I et enda større omfang enn for bifokale brilleglass, er trifokale brilleglass nå nesten fullstendig erstattet med progressive brilleglass. Progressive brilleglass gir behagelig syn på alle avstander, siden den dioptriske styrken øker stadig fra avstanden til nærsonene, noe som gir optimalt syn for alle rekkevidder uten irriterende bildehopp.

Fordelene for brukeren

  • Utmerket synskvalitet ikke bare på langt og nært hold, men også for mellomliggende avstander fra cirka 45 cm til 80 cm
  • Bredt synsfelt på nært hold
  • Segmentsmelting eller -støping på frontoverflaten og innvendig toroidal overflatedesign sørger for utmerket optisk kvalitet  

ZEISS er en av verdens ledende produsenter av brilleglass og går inn for å levere maksimal presisjon og komfort. ZEISS utformer og produserer linser, instrumenter og målesystemer, og detaljhandelkonsepter og teknologitjenester som fortsetter å heve nivået innen synspleie.

Ta kontakt med oss for å komme i gang

ZEISS kundeservice