ZEISS Progressive Lens Precision Pure

Klart syn med forbedret ytelse for den digitale verden.

En av de viktigste trendene i dagens verden er økt bruk av digitale enheter. Datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett har blitt en integrert del av våre profesjonelle og private liv i løpet av de siste årene.

Menneskelige øyne står overfor større utfordringer enn noen gang før
Leseavstanden for digitale enheter er nærmere enn for bøker eller andre trykte medier. Øyebevegelsene er raske og dynamiske, fra nært til fjernt og tilbake, hele dagen. Dette må man ta hensyn til for å hindre alvorlig belastning på øynene, tretthet og en unaturlig hode- og kroppsholdning.

ZEISS Progressive Precision Pure tilfredsstiller synskravene til brukere av digitale enheter.

ZEISS Progressive Lens Precision Pure
Skarpt, klart og komfortabelt syn, uansett hva øynene dine må takle i dag.

Gi kundene dine en total synskomfort på alle avstander og retninger med ZEISS SmartLife brilleglass, uansett alder.


ZEISS Progressive Lens Precision Pure.

Optimalisert for øynene

Digital Inside® Technology.

Digital Inside® Technology er svaret på den økte digitaliseringen av livsstilen vår. Den sørger for et stressfritt og skarpt syn på digitale enheter, og godt dynamisk syn med rask fokusering på forskjellige avstander.

Fordelene for brukeren

  • Stressfritt og klart syn for trykte medier og bruk av digitale enheter for mennesker over 40
  • Raskt fokus og godt dynamisk syn hele dagen, selv for utfordringene i dagens verden
  • Tynne og lette brilleglass
Fordelene for brukeren

* Kilde: Eksterne markedsundersøkelser med 400 forbrukere i Tyskland og USA (2014)
** Kilde: Intern brukstest med 48 deltakere (2014)
*** Kilde: Intern brukstest med 52 deltakere (2014)

Progressive brilleglass optimalisert for konvensjonell leseatferd
Nærdels sone og innset justert for leseavstand for trykte medier.

Progressive brilleglass optimalisert for konvensjonell leseatferd:
Nærdels sone og innset justert for leseavstand for trykte medier.

Progressive brilleglass ikke optimalisert for digital leseatferd
Nærsynssonen er ikke kompatibelt med den korte leseavstanden som kreves for digitale enheter

Progressive brilleglass ikke optimalisert for digital leseatferd:
Nærsynssonen er ikke kompatibelt med den korte leseavstanden som kreves for digitale enheter. Resultatet: en unaturlig hode- og kroppsholdning kreves for å flytte digitale enheter i det klare nærsynssonen.

ZEISS Progressive Precision Pure tilfredsstiller denne nye utfordringen med forbedret syn for den digitale verdenen

Digital Inside® Technology
Progressive brilleglass med Digital Inside® Technology er optimalisert for konvensjonell leseatferd

Progressive brilleglass med Digital Inside® Technology er optimalisert for konvensjonell leseatferd:
Nærsynssonen utvides vertikalt og horisontalt for begge leseavstander – vanlige trykte medier og digitale enheter. Resultatet: avslappet og naturlig hode- og kroppsholdning.

Tilgjengelige produkter

  Klart/farget PhotoFusion Transitions® Polariserte

Organisk 1.74   

• 
 
  (bare klart)

 

 

 

Organisk 1.67Organisk 1.6
(også tilgjengelig i Sport)


Polykarbonat 1.59
(også tilgjengelig i Sport)


Trivex 1.53

 Organisk 1.5
(også tilgjengelig i Sport) 

 

Minste monteringshøyde Anbefalt monteringshøyde*

Standard

18 mm

20 mm

Middels

16 mm

18 mm

Kort

14 mm

16 mm

*Finn detaljert informasjon i ZEISS-prislisten.

ZEISS er en av verdens ledende produsenter av brilleglass og går inn for å levere maksimal presisjon og komfort. ZEISS utformer og produserer linser, instrumenter og målesystemer, og detaljhandelkonsepter og teknologitjenester som fortsetter å heve nivået innen synspleie.

Ta kontakt med oss for å komme i gang

ZEISS kundeservice