ZEISS Progressive Lens Precision Superb

Fysiologisk tilpasset brukerens ansikt.

Den unike formen til menneskekroppen er en av de mange faktorene som påvirker produktutviklingen i dag, med en økende etterspørsel etter produkter som kan tilpasse seg vår anatomi.

En helhetlig tilnærming til øyne og anatomi
Alle har en unik anatomi – og ingen ansikter er aldri identiske.

Hvis et brilleglass ikke er tilpasset brukerens fysiologiske ansiktsparametere, vil det kanskje ikke være mulig å utnytte det fulle potensialet av 3D-synet deres, som er avgjørende for god avstandsoppfatning. Forskning viser at 50 % av dem som bruker progressive brilleglass opplever problemer med enten å se avstander klart, periferiske forvrengninger eller begrenset 3D-syn, og/eller kan ha problemer med å bedømme avstander.*

* Eksterne markedsundersøkelser med 1000 brukere av progressive brilleglass i Tyskland og USA (2014)

ZEISS Progressive Precision Superb møter denne utfordringen med en løsning som leverer optimal match for øye-glass-innfatning-systemet.

Fysiologisk tilpasset brukerens ansikt.
Skarpt, klart og komfortabelt syn, uansett hva øynene dine må takle i dag.

Gi kundene dine en total synskomfort på alle avstander og retninger med ZEISS SmartLife brilleglass, uansett alder.


ZEISS Progressive Lens Precision Superb.

Optimalisert for øynene + innfatning + ansikt

Den unike anatomien til hvert enkelt ansikt er viktig.

Å ta med den fysiologiske stillingen til brukeren lar parametrene tilpasse seg til den optimale balansen med øyne-glass-innfatningssystemet, og dermed full bruk av tredimensjonalt syn. FaceFit Technology optimaliserer synssonene, basert på kunnskap om den nøyaktige posisjonen til øynene og hvordan ansiktet passer med innfatningen på nese og ved ører.

Fordelene for brukeren

 • Bedre syn med full utnyttelse av 3D-syn
 • Ubegrenset valg av innfatninger
 • Rask tilpasning til brilleglassene – i hvilken som helst innfatning
 • Belastningsfritt og klart syn for bruk av trykte medier eller digitale enheter for mennesker over 40
 • Raskt fokus og godt dynamisk syn hele dagen – ideelt for utfordringene i dagens verden
 • Tynne og lette brilleglass

* Eksterne markedsundersøkelser med 400 brukere av progressive brilleglass i Tyskland og USA (2014)
** Uavhengig klinisk studie: Susan C. Han, Andrew D. Graham, Meng C. Lin (klinisk forskningssenter, School of Optometry, University of California, Berkeley, Berkeley, California). Klinisk vurdering av et tilpasset friform brilleglass med progressiv addisjon (Optometry and Vision Science, Vol. 88, No. 2, February 2011 pp. 234–243), 2011, n=95. I et randomisert, dobbeltmaskert ombyttingsforsøk brukte 95 erfarne brukere individuelle tilpassede, friform PAL-briller (test) og standard ikke-friform PAL-briller (kontroll) i en uke hver

FaceFit Technology frigjør det fulle potensialet av 3D-syn

FaceFit Technology optimaliserer synssonene, basert på data for innfatningen, for posisjonen til øynene og hvordan innfatningen passer på nesen og ørene. Med denne presise informasjonen kan størrelsen på brilleglass sonene bli forbedret og det tredimensjonale synspotensialet utnyttes til det fulle.

FaceFit Technology
FaceFit Technology

Standard brilleglassdesign optimalisert for ansikt med standard posisjon av bruker parameterne:

 • Fullstendig synsopplevelse uten kompromiss når du ser gjennom progressivt brilleglass

FaceFit Technology frigjør det fulle potensialet av 3D-syn

FaceFit Technology optimaliserer synssonene, basert på data for innfatningen, for posisjonen til øynene og hvordan innfatningen passer på nesen og ørene. Med denne presise informasjonen kan størrelsen på brilleglass sonene bli forbedret og det tredimensjonale synspotensialet utnyttes til det fulle.

FaceFit Technology
FaceFit Technology

Standard brilleglassdesign med ikke-standard posisjon av bruker parameterne:

 • Kompromittert synsopplevelse når du ser gjennom det progressive brilleglass
 • Tredimensjonalt synspotensial kan ikke utnyttes

FaceFit Technology frigjør det fulle potensialet av 3D-syn

FaceFit Technology optimaliserer synssonene, basert på data for innfatningen, for posisjonen til øynene og hvordan innfatningen passer på nesen og ørene. Med denne presise informasjonen kan størrelsen på brilleglass sonene bli forbedret og det tredimensjonale synspotensialet utnyttes til det fulle.

FaceFit Technology
FaceFit Technology

Brilleglassdesign med FaceFit Technology med ikke-standard posisjon av bruker parameterne:

 • Fullstendig synsopplevelse uten visuelt kompromiss når du ser gjennom progressivt brilleglass, fordi brilleglasset er optimalisert for ansiktet
 • Full utnyttelse av tredimensjonalt syn og forbedret avstandsoppfatning for brukeren

Optimerte synssoner gjennom fysiologiske bruksparametre

To ansikter er aldri identiske. Hver nese og hvert øre er ulikt. Det er til og med forskjell på venstre og høyre øye. ZEISS Progressive Precision Suberb er nøyaktig tilpasset følgende fysiologiske parametre av ansiktet:

Plassering av pupillen bak brilleglasset

Plassering av pupillen bak brilleglasset
Data for innfatning

Data for innfatning
I tillegg til størrelsen og formen på den valgte innfatning, leverer dataene de siste detaljene for en skreddersydd optimal størrelsesbalanse og det resulterende optiske og estetiske uttrykket.

Monteringshøyde og pupillavstand

Monteringshøyde og pupillavstand
Den korrekte monteringshøyde tillater enhver størrelse på innfatningen og muliggjør brilleglasset å bli designet i overensstemmelse med dette. En presis måling av pupillavstanden sikrer en perfekt plassering av nærsonen.

h = Høyde på innfatning
l = Høyde på innfatning
DbL = Avstand mellom brilleglassene

YR/L = Monteringshøyde høyre/venstre øye
z/PDR/L = Pupillavstand høyre/venstre øye

PA = Pantoskopisk vinkel
BVD = Toppunktsavstand (BVD)

Ved å bruke i.Terminal® 2, kan alle tilpasningsmål bli tatt på en rask, enkel og presis måte.

Tilpassing av innfatningen til nesen og ørene

Tilpassing av innfatningen til nesen og ørene
Pantoskopisk vinkel

Pantoskopisk vinkel
Den pantoskopiske vinkelen (vinkelen på de skjeve brilleglassene vs de vertikale aksene in bruksposisjon) må bli tatt i betraktning i brilleglass-kalkulasjonen, for å minimere optiske feil og sløret syn.

Back vertex distance

Toppunktsavstand (BVD)
Å måle toppunktsavstanden (avstanden mellom hornhinnen og den bakre delen av brilleglasset) er grunnlaget for å simulere øyebevegelse bak brilleglasset og for å optimere og skjerpe de horisontale områdene av synet.

h = Høyde på innfatning
l = Høyde på innfatning
DbL = Avstand mellom brilleglassene

YR/L = Monteringshøyde høyre/venstre øye
z/PDR/L = Pupillavstand høyre/venstre øye

PA = Pantoskopisk vinkel
BVD = Toppunktsavstand (BVD)

Ved å bruke i.Terminal® 2, kan alle tilpasningsmål bli tatt på en rask, enkel og presis måte.

Tilgjengelige produkter

  Klart/farget PhotoFusion Transitions® Polariseret

Organisk 1.74   


 
    (bare klart)

 

 

 

Organisk 1.67Organisk 1.6
(også tilgjengelig i Sport)


Polykarbonat 1.59


Trivex 1.53

 Organisk 1.5
(også tilgjengelig i Sport)

  Klart/umbra PhotoFusion

Mineral 1.8  
 
   

 

Mineral 1.6

 

Variabel monteringshøyde Minste monteringshøyde Anbefalt monteringshøyde*

Type

from 14 mm 

14 mm 

16 mm

*Finn detaljert informasjon i ZEISS-prislisten.

ZEISS er en av verdens ledende produsenter av brilleglass og går inn for å levere maksimal presisjon og komfort. ZEISS utformer og produserer linser, instrumenter og målesystemer, og detaljhandelkonsepter og teknologitjenester som fortsetter å heve nivået innen synspleie.

Ta kontakt med oss for å komme i gang

ZEISS kundeservice