F 60-90 og F 540-580

Spesielle filtre for medisinsk bruk

De spesielle filterbrilleglassene F 60, F 80 og F 90 og F 540, F 560 og F 580 for medisinsk bruk er utviklet og testet i samarbeid med internasjonale institutter og oftalmologer. Overføringen har blitt optimert, slik at deler av det synlige kortbølgespekteret absorberes.

1. Den riktige anbefalingen for retinitis pigmentosa

ZEISS-spesielle filterbrilleglass, F 60-90 og F 540-58
Overføringskurver for F 60, F 80 og 90

Retinitis pigmentosa, eller mer korrekt retinopatia pigmentosa, er en arvelig, progressiv øyensykdom. På grunn av en feil i metabolismen i retina forsynes ikke de sensoriske cellene (staver og kjegler) med tilstrekkelig blod og degenereres derfor gradvis. De mange formene som denne sykdommen tar, gjør det umulig å gi en nøyaktig beskrivelse av symptomene.

Det begynner med at funksjonen til stavene svekkes. Det oppleves økte vanskeligheter i skumringen og om natten og utvikler seg til total natteblindhet. Det skjer en gradvis sammentrekning av synsfeltet fra ytterkanten og inn, til pasienten står igjen med "geværløp"-syn. Orientering blir da svært problematisk.

Et ytterligere symptom for RP er redusert kjegle-funksjon. Redusert synsskarphet, degenerasjon i visuell kontrast og farger, og en høy grad av sensitivitet for blending er resultatet. Spesielle filterbrilleglass gir ofte forbedret brukskomfort.  

ZEISS-spesielle filterbrilleglass, F 540, F 560, F 580
Overføringskurver for F 540, F 560 and F 580

Økt visuell komfort ved fargeblindhet

Akromatopsi eller stavmonokromasi er en type fargeblindhet hvor kjeglene mister funksjonen helt. Gjeldende pasient har absolutt ingen fargesans og kan kun skjeldne mellom forskjellige grader av lysstyrke. Nystagmus (skjelving av øyeeplet) hører ofte med. Sensitivitet mot blending er svært høy og visuell klarhet er vanligvis betydelig redusert. Blendingseffekten resulterer av at stavene har blitt overeksponert.

De spesielle filterbrilleglassene absorberer spekteret av bølgelengder som stavene er oversensitive overfor og reduserer dermed blending.

ZEISS-spesielle filterbrilleglass, diabetisk retinopati
F 540, F 560 ogF 580

Økt visuell komfort ved diabetisk retinopati

Skaden som forårsakes av diabetes er vanligvis konsentrert på de midtre og indre lagene i retina som er ansvarlig for å behandle bildekontrast.

I en retina som er skadet av diabetes er sensitiviteten for kontrast svekket. I lyse omgivelser genererer relativt mørke detaljer maksimalt signal i hjernen. Lysere detaljer genererer ikke tilstrekkelig sterkt signal og kan derfor ikke skjeldnes fra mørkere soner. Spesielt pasienter i videreførte trinn av diabetisk retinopati blir lett forvirret av blending og synes det er vanskelig å tilpasse seg lys/mørke.

Cut-off filtre, som F 540, F 560 og F 580, absorberer den delen av spekteret som kjeglene er sensitive overfor, og holder dem på denne måten ute. De spesielle filterbrilleglassene reduserer derfor blending og forenkler tilpasning til lysforandringer.

2. Flere opplysninger

ZEISS-spesielle filterbrilleglass
Spesielle filterbrilleglass fra ZEISS er farget i et spesielt fargedypp-bad

Spesielle filterbrilleglass i overblikk

  • F 60: rødlig brun, 60% absorpsjon ved 600 nm
  • F 80: brun, 80% absorpsjon ved 600 nm
  • F 90: mørkebrun, 90% absorpsjon ved 600 nm
  • F 540: lys oransje, 50% absorpsjon ved 540 nm (cut-off filter)
  • F 560: oransje, 50% absorpsjon ved 560 nm (cut-off filter)
  • F 580: rød, 50% absorpsjon ved 580 nm (cut-off filter)  

Filterkategorier for F 60-90 og F 540-580

Brilleglasstype

Kategori
iht. DIN EN ISO 8980-3
 

UV-absorpsjon

Egnet for trafikk og
kjøring om natten og i skumringen
iht. DIN EN ISO 14889
 

F 60

Kategori 2
(57-82%)

100% UV-B-absorpsjon
100% UV-A-absorpsjon

Ikke egnet for bruk i trafikken!

F80
F90

Kategori 3
(82-92%)

100% UV-B-absorpsjon
100% UV-A-absorpsjon

Ikke egnet for bruk i trafikken!

F 540
F 560

Kategori 1
(20-57%)

100% UV-B-absorpsjon
100% UV-A-absorpsjon

Ikke egnet for bruk i trafikken!

F 580

Kategori 2
(57-82%)

100% UV-B-absorpsjon
100% UV-A-absorpsjon

Ikke egnet for bruk i trafikken!

Tips for optikeren

  • Alle brilleglass med brytningsindeksen 1,5 er også tilgjengelig som F 60, F 80, F 90 og F 540, F 560, F 580
  • Alle belegg unntatt harde er egnet  

ZEISS er en av verdens ledende produsenter av brilleglass og går inn for å levere maksimal presisjon og komfort. ZEISS utformer og produserer linser, instrumenter og målesystemer, og detaljhandelkonsepter og teknologitjenester som fortsetter å heve nivået innen synspleie.

Ta kontakt med oss for å komme i gang

ZEISS kundeservice