Vernebriller fra ZEISS med individuell korrigering.

Du slipper å kompromisse mellom sikkerheten og synet.

Det er viktig å identifisere risikoene på arbeidsplassen og sørge for at arbeidstakerne alltid bruker hensiktsmessige vernebriller når det er nødvendig. 
Vi vet at vernebriller som det settes pris på er vernebriller som brukes. Derfor er våre vernebriller utviklet for å kunne brukes like mye som forebyggende som beskyttende og gjøre det enklere når de trengs.
Glassene er slipte og behandlet i henhold til den mest moderne teknikken. Og hver type innfatning har en deilig passform, tilpasset til brukerens ansikt; vernebriller fra ZEISS skal kunne brukes i mange timer uten at de føles tunge eller ubehagelige. Helst skal de ikke kunne merkes i det hele tatt. Dessuten er innfatningen sterk, varig og, om vi skal si det selv, ganske fine.

En investering for alle

De fleste opplever før eller senere at synet svekkes, og det er en naturlig følge av at elastisiteten i linsen i øyet avtar. Noen påvirkes av dette kun i det private, mens andre merker det også i sitt arbeid.
Muligheten til å individuelt korrigerte vernebriller er en rettighet og noe som alle arbeidsgivere kostnadsfritt skal stille til rådighet. Det er en del av det personlige verneutstyret. Men det er like mye en investering som det er en rettighet. For den ansatte. Og for arbeidsgiveren.
Vernebriller bruker i stadig flere sammenhenger og stadig flere yrker enn tidligere. Øynene må beskyttes mot støv, sterkt lys, kjemiske væsker, gnister og flis. Men ansett arbeidsmiljø finnes det vernebriller fra ZEISS som bidrar til en bedre og mer effektiv hverdag.

En investering for alle

CE-markerte vernebriller – så klart

CE-markert personlig verneutstyr er regulert av Europaparlaments- og rådsforordning 2016/425 av den 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og europeisk standard EN166:2001 for personlig øyevern. Disse kravene følges av Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Forskrift om personlig verneutstyr, kort: PVU) hva gjelder personlig verneutstyr og også reseptbelagte glass i vernebriller.
 
For å levere sertifiserte og godkjente CE-markerte vernebriller må ZEISS som leverandør teste optiske mål, slagfasthet, transmisjon og distorsjon. Optiske mål må oppfylle kravene til ISO 8980-1 og ISO 8980-2.
 
Når det gjelder slagfasthet, er det to forskjellige verneklasser:
  • S – Forhøyet mekanisk slagfasthet: En stålkule med diameter 22 mm (44 g) slippes ned på vernebrillene fra 1,3 meters høyde.
    Plast-, polykarbonat- og mineralglass tilfredsstiller disse kravene.
  • F – Partikler med høy hastighet og lav anslagsenergi: En stålkule med diameter 6 mm skytes mot vernebril¬lene (45 m/s). Bare polykarbonat- og Trivex-glass tilfredsstiller dette kravet.

Det er du som arbeidsgiver som fatter beslutning og har ansvar for om arbeidstakeren trenger S- eller F-klassifiserte vernebriller. Optikeren har ansvar for at synsundersøkelsen fører til korrekt brilleseddel, og vi som produsenter av vernebriller har ansvar for å fremstille og levere godkjente, sertifiserte vernebriller ifølge optikerens spesifikasjoner. CE-merking av glasset er din trygghet.

ZEISS leverer CE-merkede, testede og godkjente komplette vernebriller.

CE-merkede, testede og godkjente glass - en selvfølgelighet

Sterke og varige materialer etter krav og behov – testet og godkjent

Valg av glass er i stor grad avhengig hva de skal brukes til og hvilke sikkerhetsmessige krav som stilles til dem. ZEISS bruker tre materialtyper til sine vernebriller.
 
Polykarbonat
Et sikkerhetsmessig sterkt lettvektsglass som har en meget sterk overflate. En av de glasstypene som oppfyller kravene til mekanisk energipåvirkning i henhold til EN166-F, og det gjør disse til en av favorittene til sikkerhetsrepresentanter over hele Europa.
 
Trivex
Et tynt og lett glas med ripesikker overflate som egner seg til beskyttelse av øynene og gir en optimal optisk ytelse. Denne glasstypen oppfyller kravene til mekanisk energipåvirkning i henhold til EN166-F, og det gjør at materialet egner seg svært godt til situasjoner der det er overhengende risiko for mekanisk påvirkning.
 
Plast
Lettvektsglass av syntetisk plastmaterial er svært komfortable og derfor svært vanlige. De oppfyller kravene til mekanisk slagfasthet i henhold til europeisk standard EN166-S. Disse glassene velges ofte når risikoen for mekanisk påvirkning har mindre betydning.
 
Herdede mineralglass
Kjemisk herdede mineralglass er motstandsdyktige i henhold til EN-166-S, samtidig som de er svært ripesikre. Materialet er likevel noe tyngre enn plast, Trivex og polykarbonat.
 
Sterke og varige materialer etter krav og behov – testet og godkjent

Velg riktig glass

Enstyrkeglass
Du får et glass som korrigerer de fleste typer synsfeil. De kan også brukes til å korrigere presbyopi på en begrenset avstand, f.eks. lesebriller.

Progressive glass
Gir korreksjon for avstand og en trinnløs overgang til nærsyn samtidig som glassene gir et godt syn på mellomavstand.

Glass for arbeidsplassen
Brukes ofte når du jobber med en skjerm eller på et skrivebord. De korrigerer nær- og mellomsynsfelt fra 40 cm opp til 4 meter. De gir et mye nærere synsfelt sammenlignet med progressive glass fordi de ikke slipes for å gi avstandssyn.

Bifokale glass
Korrigerer både for avstand og kort avstand gjennom et slipt segment i nedre del av glasset.

 

Velg riktig overflatebehandling

Hardbehandling
Vår unike hardbehandling for plastglass gir en svært god beskyttelse mot riper, samtidig som den klarer store temperaturvekslinger. Hardbehandlingen gir dessuten økt kjemisk resistens, sammenlignet med helt ubehandlet glass.

Antirefleksbehandling
En antirefleksbehandling slipper lyset igjennom og gjør glassene smuss- og vannavvisende samtidig som de får ekstra beskyttelse mot riper. Perfekt for deg som arbeider i ”vennlig miljø”, med ff.eks. mikroelektronikk eller i laboratorium.

ZEISS PhotoFusion - Fargeskiftende glass
Innendørs blir fargeskiftende glass svært klare mens de blir svært mørke utendørs i solen. Vår ZEISS PhotoFusion-teknikk er basert på molekyler som åpner seg etter intensiteten på UV-strålene fra solen. Jo sterkere strålene er, desto mer åpner molekylene seg og gjør at glassene bli mørkere. Praktisk for deg som veksler mye mellom å være innendørs og utendørs.

Innendørs blir fargeskiftende glass svært klare mens de blir svært mørke utendørs i solen.

Liknende produkter

ZEISS er en av verdens ledende produsenter av brilleglass og går inn for å levere maksimal presisjon og komfort. ZEISS utformer og produserer linser, instrumenter og målesystemer, og detaljhandelkonsepter og teknologitjenester som fortsetter å heve nivået innen synspleie.

Ta kontakt med oss for å komme i gang

ZEISS kundeservice