Carl Zeiss-selskapets historie

Verkstedet for presisjonsmekanikk og optikk som ble åpnet av Carl Zeiss i Jena i 1846 hadde allerede hatt en lengre periode med fremgang i de tidligste årene. Med bakgrunn i Ernst Abbe vitenskapelige prestasjoner utviklet det seg gradvis en global aktør innen optikk. Denne suksessrike perioden fortsatte i et århundre. Den tvungne delingen av Tyskland, som følge av de politiske omstendighetene etter andre verdenskrig, resulterte i to Carl Zeiss-selskaper.

Med de politiske endringene i det tidligere Øst-Tyskland i 1989/90, ble de to konkurrentene gjenforent i opprettelsen av ett selskap i 1990. Gjenforent står Carl Zeiss sterkere enn noensinne i sin begivenhetsrike historie. I dag ser selskapet mot fremtiden med optimisme og forventning.

Hvordan det startet

Den 17. november 1846 åpnet den 30 år gamle mekanikeren Carl Zeiss et verksted og en liten butikk i Jenas Neugasse nr. 7. I løpet av noen få måneder, hadde Zeiss, som ikke bare hadde et solid teoretisk grunnlag og god praktisk erfaring, men var også godt kjent med forskere og matematikere ved Universitetet i Jena, allerede funnet kunder med vitenskapelige apparater og instrumenter som han enten reparerte eller laget i henhold til kundens spesifikasjoner. I tillegg kunne han tilby briller, kjemiske vekter, tegneapparater, teleskoper osv. I 1847, gjorde hans suksess det mulig for Zeiss å ansette en assistent og en lærling og leie to arbeidsrom i Wagnergasse nr. 34. Sommeren 1847, etter råd fra læreren sin, botanikeren Mattias Jacob Schleiden, viet Zeiss sin oppmerksomhet til å bygge et enkelt mikroskop. I september 1847 produserte han det første lupemikroskopet.


I begynnelsen av 1850-tallet var det økt etterspørsel etter måleinstrumenter fra Zeiss' verksted, som nå hadde fått et godt omdømme blant mikroskopentusiaster på grunn av det grundige arbeidet. På den tiden vokste interessen fra forskere og medisinske fagfolk for sammensatte mikroskoper, fordi disse var de eneste instrumentene som den ga den forstørrelsesgraden de ønsket. Den tidkrevende metoden med prøving og feiling som er nødvendig for å konstruere optiske systemer gjorde at Zeiss nølte med å bygge slike instrumenter, spesielt fordi han var overbevist om at det måtte være en vitenskapelig måte å bestemme de enkelte elementene i de optiske systemene. Men konkurransen tvang ham til å bygge sammensatte mikroskoper på den tradisjonelle måten fra 1857 og framover.

Tidlige år

Carl Zeiss er et selskap med en lang tradisjon som ble grunnlagt av Carl Zeiss i 1846 i Jena som et presisjonsmekanisk og optisk verksted.

Fra 1872 ble mikroskoper laget i Jena etter vitenskapelige beregninger og derfor hadde de vesentlig bedre optiske egenskaper. Dette teknologiske forspranget ga selskapet global anerkjennelse, og det skyldtes fysikeren og matematikeren Ernst Abbe, som ble en sovende partner i det optiske verkstedet i 1876.

Abbes teori om bildedannelse i mikroskoper og "sinustilstand" som bærer hans navn danner grunnlaget for all avansert optikk.