Sammendrag: Det 21. århundre

1998 Carl Zeiss er en av verdens ledende optikkselskaper innen mikroskopi og industriell metrologi, avanserte linser for minnebrikker, kirurgiske mikroskoper og instrumenter for oftalmisk diagnose og terapi.
2000 Carl Zeiss-konsernet, som opprinnelig besto av 26 individuelle divisjoner, restrukturerer sin virksomhet innen fire vekstmarkeder: halvlederteknologi og mikroelektronikk, biologisk vitenskap, optikk, industriell metrologi.
2000 Carl Zeiss investerer i fremtidsrettet halvlederteknologi. Med den nye fabrikken for optiske produksjonssystemer, den mest moderne i Europa, setter Carl Zeiss' fabrikk i Oberkochen nye standarder. På et areal som måler ca. 45 000 kvadratmeter, vil ca. 1 000 personer bli ansatt i fremtiden.
2001 Fra oktober opererer Semiconductor Technology Group som en selvstendig virksomhet med navnet Carl Zeiss SMT AG.
2002
Carl Zeiss Meditec AG - resultatet av en fusjon mellom oftalmologidivisjonen og firmaet Asclepion-Meditec AG - er det første børsnoterte selskapet i Carl
2002
Carl Zeiss' konsernledelse presenterer selskapets nye, globale visjon til ansatte og publikum. Det er grunnlaget for firmaets nye strategiske retning. Meldingen som ligger under den nye visjonen formidles gjennom mottoet "Vi gjør det synlig."
2003
"Innovasjonsdagene" finner sted for første gang i Göttingen. I fremtiden vil dette arrangementet holdes regelmessig som et forum for utveksling av informasjon og ideer blant forskere og ingeniører innen Carl Zeiss-konsernet.
2004 Carl Zeiss blir et aksjeselskap med tilbakevirkende kraft fra 1. oktober 2003. Selskapets reviderte grunnvedtekter trer samtidig i kraft. Carl Zeiss-stiftelsen er eneaksjonær i selskapet.
2005 Brilledivisjonen fusjonerer med det amerikanske selskapet SOLA for å danne en ledende, global leverandør av brilleglass.
2006
Offisiell åpning av det nye anlegget til Carl Zeiss SMT AG, verdens mest moderne utviklings- og produksjonssenter for produksjonsoptikk.