Sammendrag: Sammenslåingen

1990 Den politiske endringen i Den tyske demokratiske republikk innebærer også en endring i forholdet mellom Zeiss-bedriftene i Øst og Vest. Foretakene erklærer sin intensjon om å fusjonere som en del av Carl Zeiss-stiftelsen som er juridisk registrert i Jena og Heidenheim
1991 I de følgende årene grunnlegger Carl Zeiss to fabrikker i Ungarn, deltar i et samarbeidsprosjekt i Hviterussland, og åpner nye kontorer i Øst-Europa
1995 Carl Zeiss, Oberkochen, kjøper aksjene til Jenoptik GmbH i Carl Zeiss Jena GmbH og er nå eneeier
1996 Bedriften Carl Zeiss feirer sitt 150 års jubileum