Sammendrag: Tidlige år

1846

Carl Zeiss starter et verksted for presisjonsmekanikk og optikk i Jena

1847

Produksjon av mikroskoper

1866

Start av samarbeid mellom Ernst Abbe og Carl Zeiss

1872

Abbes teori om bildedannelse i mikroskoper fører til grunnleggende forbedring av mikroskopet. Denne teorien og "sinustilstanden" som bærer Abbes navn danner grunnlaget for all avansert optikk

1884

Dannelse av Jenaer Glaswerks Schott & Genossen (i dag: SCHOTT AG) Otto Schott, Ernst Abbe, Carl Zeiss og Roderich Zeiss

1889

Opprettelse av Carl Zeiss-stiftelsen av Ernst Abbe

1891

Ernst Abbe gjør Carl Zeiss-stiftelsen til eneeier av Zeiss fabrikken

1900

I første halvdel av det 20. århundre utvikler Carl Zeiss seg til en ledende optikkbedrift med virksomhet over hele verden og kan allerede vise til stor økonomisk gevinst.