Undersøkelse og refraksjon

Enkelhet

Framgang gjennom enkelhet

Teknologiske nyvinninger skjer i hurtig tempo. Digitale enheter til daglig bruk blir mer og mer komplekse for hver dag som går, og ofte er de tidkrevende å forstå og håndtere. Derfor fokuserer vi hos ZEISS både på å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen og å utforme hjelpemidler og løsninger som skal forenkle din daglige rutine.

Produkter

VISULENS 500 fra ZEISS

VISULENS 500 fra ZEISS

ZEISS VISULENS 500 er et enkelt og brukervennlig automatisert måleredskap som får mer fart på arbeidsprosessen.

Med ZEISS VISULENS 500 kan du øke hastigheten på refraksjons- og tilpasningsprosessen.

ZEISS VISULENS 500 er utstyrt med en grønn LED-måler. Du kan nøyaktig avgjøre hvor godt hele settet med ulike glassmaterialer og -design vil fungere uten å måtte justere Abbe-tallet. Dette vil gjøre undersøkelsen raskere og mer pålitelig. I tillegg har ZEISS VISULENS 500 et avansert målesystem for UV-transmisjon, med fire forskjellige bølgelengder (365, 375, 395 og 405 nm). Resultatet: Økt trygghet for kunden og potensielle mersalg for deg.

Gjør livet ditt lettere – og gjør kundene mer fornøyde på samme tid.

 

vise
skjule
VISUPLAN 500 fra ZEISS

VISUPLAN 500 fra ZEISS

ZEISS VISUPLAN 500 er et kontaktfritt tonometer som hjelper deg å kartlegge glaukoma på en profesjonell måte.

ZEISS VISUPLAN 500 lar deg enkelt utføre glaukomaundersøkelser via en myk luftblåsning – uten kontakt eller øyebedøvelse.

Enkel håndtering

ZEISS VISUPLAN 500 er intuitiv å bruke og har en automatisk måleprosess som enkelt styres fra en berøringsskjerm.

Kunden forberedes på den påfølgende undersøkelsen ved en testblåsning.

Rask og pålitelig undersøkelse

En stabil nakkestøtte og LED-fiksering gjør undersøkelsen av kundens intraokulære trykk rask og pålitelig. Den automatisk posisjoneringen og målingen sørger for at måleresultatene er repeterbare og sammenlignbare. Resultatene vises direkte på skjermen.

vise
skjule
VISUREF 100 fra ZEISS

VISUREF 100 fra ZEISS

ZEISS VISUREF 100 er et 2-i-1 diagnoseinstrument med auto-refraktometer og keratometer.

Du får nøyaktige og pålitelige data for alle daglige testrutiner. Intuitive funksjoner lar deg utføre de viktigste målingene med én enhet, inkludert vurderinger av pupill- og irisdiameter. Refraksjonsmåling av kunder med implanterte intraokulære linser er også mulig. I tillegg gjør den automatiske tåkefunksjonen at du kan redusere virkningene av pupillendringer.

Et verdifullt redskap i virksomheten

Når du tar vare på kundene, er hvert minutt verdifullt. Du har ikke tid til å håndtere komplekse systemer. Likevel trenger du diagnosedata som er pålitelige og nøyaktige, uansett hva som skjer. Spesielt for det aller første trinnet i synsomsorg: Vurdering av refraksjon og keratometri.

ZEISS VISUREF 100. Gir mer presisjon og pålitelighet ved synsundersøkelser – helt fra starten av.

vise
skjule
VISUSCREEN 100 fra ZEISS

VISUSCREEN 100 fra ZEISS

ZEISS VISUSCREEN 100 er et generelt LCD-diagram for synsskarphet med rød/grønn-separasjon.

ZEISS VISUSCREEN 100 leveres med en rekke ulike synstester så man kan utføre monokulær og binokulær testing med ulike diagrammer, samt spesielle
tester for barn. Det er et av de mest komplette diagrammene for synsskarphet som finnes på markedet, men er likevel veldig lett og intuitivt å bruke.

Optimaliser brilleundersøkelsene dine med individuelle tilpasninger av testdiagrammer

En personlig tilpasset arbeidsprosess gjør at man kan sammenstille ulike testdiagramsekvenser basert på preferanser. ZEISS VISUSCREEN 100 kan enkelt kombineres og oppgraderes med VISUPHOR® 500 fra ZEISS, et digitalt foropter, slik at du kan effektivisere arbeidsprosessene i testlokalet og skape et profesjonelt inntrykk for kunden.

Med forskjellige styremuligheter så du kan velge det som er best for virksomheten din, kan ZEISS VISUSCREEN 100 betjenes via IR eller en intuitiv iPad-applikasjon som gir rask og enkel
bytting av testdiagrammer.

Gi kunden høy synsskarphet ved hjelp av moderne og presis testteknologi fra ZEISS.

vise
skjule
i.Terminal mobile fra ZEISS

i.Terminal mobile fra ZEISS

Mobil sentrering er den nye måten å fange opp kundens individuelle parametere på – med høypresisjonsteknologi fra ZEISS.

Mobil sentrering er den nye måten å fange opp kundens individuelle parametere på – med høypresisjonsteknologi fra ZEISS. Over 20 års erfaring med sentreringssystemer er nå tilgjengelig i sin mest praktiske form så langt – noe som åpner for størst mulig fleksibilitet. Sentreringssystemet ZEISS i.Terminal mobile til iPad innhenter og beregner grunnleggende tilpasningsparametere på noen få sekunder.

Programmet er utformet for å gi garantert brukervennlig og intuitiv betjening så man enkelt kan ta sentreringsbilder. For å oppnå best mulig brukervennlighet trenger ikke ZEISS i.Terminal mobile ekstra iPad-tilbehør som eksternt kamera eller blits.

Strømlinjeformet konsultasjon kombinert i én løsning

Kundedata lagres på en nettverksserver på det portable i.Com mobile-datasystemet fra ZEISS der sentreringssystemet er innebygget. Dette gir pålitelige prosedyrer og enkel datatilgang fra flere iPad-enheter.

vise
skjule