ZEISS DuraVision Platinum

DuraVision® Platinum fra ZEISS

Det beste av ZEISS Premium overflatebehandlinger

For å møte hverdagens utfordringer trenger vi harde, smussresistente glass som er enkle å rengjøre. Dette er akkurat hva harde, antireflekterende overflatebehandlinger tilbyr – men kvaliteten på beleggene kan variere veldig.

Hva gjør ZEISS-brilleglass med DuraVision® Platinum AR-overflatebehandling annerledes? Disse harde og lette brilleglassene er veldig robuste, smussresistente, enkle å rengjøre og tilbyr førsteklasses antireflekterende egenskaper. Et integrert system av belegg-lag, tettpakket ved hjelp av ioner, resulterer i en glassoverflate som er tre ganger hardere enn den forrige generasjonen av harde, antireflekterende (AR), overflatebehandlede plastikk ZEISS-glass, og 35 % hardere enn AR-overflatebehandlede mineralske (glass) ZEISS brilleglass*. ZEISS glass med DuraVision® Platinum AR-belegg har også en mer kosmetisk vakker blå residual refleksjon, som skaper 20 % mindre lysrefleksjon enn ordinære, grønne AR-behandlet ZEISS glass.

 • Fordeler
  1. Mer robuste

  Uten DuraVision® Platinum** (andre bilde, venstre) og med DuraVision® Platinum (andre bilde, høyre)

  1. Mer robuste

  ZEISS-glass med DuraVision® Platinum AR-belegg er tre ganger hardere enn forrige generasjon av harde, antirefleksbehandlet plastglass fra ZEISS glass1, og 35 % hardere enn AR-behadlet ZEISS brilleglass av glass.2

  2. Motstandsdyktige mot smuss

  Uten DuraVision® Platinum** (andre bilde, venstre) og med DuraVision® Platinum (andre bilde, høyre)

  2. Motstandsdyktige mot smuss

  Det patenterte antistatiske laget3 forebygger oppbygging av statisk elektrisitet. Ettersom smuss og støv ikke tiltrekkes overflaten av brilleglasset, holder glassene seg rene lengre.

  3. Meget enkle å rengjøre

  Uten DuraVision® Platinum** (andre bilde, venstre) og med DuraVision® Platinum (andre bilde, høyre)

  3. Meget enkle å rengjøre

  Det superglatte Clean Coat-belegget gjør brilleglassene svært enkle å rengjøre. Brilleglass med høye kontaktvinkler frastøter olje og vann mer effektivt. ZEISS brilleglass med DuraVision® Platinum AR-overflatebehandling har en kontaktvinkel på minimum 110° (brilleglass uten superglatt overflate: 95°).

  4. Antireflekterende egenskaper

  Uten DuraVision® Platinum** (andre bilde, venstre) og med DuraVision® Platinum (andre bilde, høyre)

  4. Antireflekterende egenskaper

  En mindre merkbar og blå refleksjonsfarge øker lysoverføringen i brilleglasset, noe som resulterer i enda bedre syn. Disse brilleglassene har over 20 % mindre lysrefleksjon enn ordinære, grønne ZEISS-glass med AR-overflatebehandling.

  **Sammenlignet med ordinære brilleglass

 • Detaljer

  Oppdag teknologien bak de hardeste ZEISS-brilleglassene noen gang, med DuraVision® Platinum AR-overflatebehandling

  Belegglag

  Belegglag

  Takket være ni ultratynne lag, et integrert system av overflatebehandlingslag tettpakket ved hjelp av ione stråling, får brilleglassene en overflate som er tre ganger hardere enn forrige generasjon av harde, overflatebehandlede (AR) plastglass fra ZEISS glass1, og 35 % hardere enn AR-overflatebehandlede ZEISS glass.2
   

  Teknologi

  Konvensjonell teknologi vs. DuraVision® Platinum

  Hemmeligheten bak de tøffeste brilleglassene: ionestråling

  Ionene overfører kinetisk energi til molekylene i overflatebelegget når de treffer overflaten av brilleglasset.
  Resultatet: overflatebehandlingens lag pakkes tettere sammen.

  Hvorfor inngå kompromisser på hardhet, smussmotstand og enkel rengjøring hvis du kan få ZEISS-brilleglass med DuraVision® Platinum AR-overflatebehandling?

   

 • Testserier

  De hardeste brilleglassene ZEISS noensinne har laget.

  Tre spørsmål – tre svar:

   

  1. Hva er egentlig et «hardt» brilleglass?
   Glassene må være robuste nok til å tåle hverdagens påkjenninger. Jo hardere glassets overflate er, jo mer robuste er brilleglassene.

  2. Hvordan defineres hardheten på glassene?
   For å finne de beste måtene å lage de hardeste ZEISS AR-overflatebehandlingene til DuraVision® Platinum, så vi på:
   - Andre høyteknologiske industrier
   - Hverdagslivet til en brillebruker

  3. Hvordan leverer DuraVision® Platinum når det gjelder hardhet?
   DuraVision® Platinum utkonkurrerer tidligere generasjoners AR-overflatebelegg fra ZEISS i:
   - Høyteknologisk hardhetstesting
   - Tester som simulerer det virkelige liv
   - Bayer ratioen
    

  Hardhetstester: ved bruk av DIN ISO 14577

  I følge måleoppsettet som er beskrevet i DIN ISO 14577, brukte vi et hardtestingsinstrument for å fastsette to avgjørende egenskaper ved DuraVision® Platinum:

  Vi målte hardheten i en dybdeskala på rundt 200 nanometer, det mest kritiske området for synlige riper:

  For å lage riper så store som mer enn det kritiske 200 nm, under beleggets overflate, må mye sterkere styrker til for DuraVision Platinum enn for ordinære, grønne ZEISS AR-belegg.

  Samtidig målte vi styrken som må til for å fullstendig ødelegge overflatebehandlingen:

  Styrken som trengs for å forårsake brudd på overflatebehandlingen har økt fra 211 µN (ordinære ZEISS-belegg) til 316 µN.
  Høyteknologisk utstyr i utviklingen av DuraVision® Platinum

  Høyteknologisk utstyr i utviklingen av DuraVision® Platinum

  Teknologien: en høyoppløselig nanoindenter
   

  Hva vi forbedret: overflatens hardhet og beleggets motstand mot sprekker
   

  Hva er nytt:
  Lignende teknologi har blitt brukt internasjonalt, i mange ulike industrier hvor hardheten på materiell-overflaten spiller en viktig rolle, f.eks. i utviklingen og produseringen av moderne presisjonsverktøy. Men så lang har det ikke vært anvendt på brilleglass.
   

  Den nyeste forskningen:
  Utstyr for hardhetstesting presist nok for de ekstremt tynne overflatebehandlingslagene på brilleglass har bare nylig blitt utviklet, og ble straks integrert i ZEISS’ forsknings lab for å hjelpe til med å lage den hardeste ZEISS AR-overflatebehandlingen noen sinne – DuraVision® Platinum.

  SDWT (Standardized Dirt Wiping Test): Testen som reflekterer det virkelige liv.

  SDWT (Standardized Dirt Wiping Test): Testen som reflekterer det virkelige liv.

  600 tørk med 4 kg trykk: DuraVision® Platinum ser fremdeles ut som nye.

  I dagliglivet oppstår de fleste ripene når brilleglassene vaskes med en klut som har smuss på seg, enten fra skrapende smusspartikler som er på glasset når man begynner å tørke eller fra partikler som allerede er i kluten. Under SDWT-testen bruker vi en kunstig tilsmusset klut for å simulere skaden forårsaket ved rengjøring av brilleglass:
   

  • Rengjøringsprosedyre ved hjelp av klut tilsmusset av vanlig støv
  • Forbedring i riperesistens fra tidligere generasjoner av ZEISS AR-belegg til DuraVision® Platinum, etter 600 tørk med 4 kg trykk.
    

  Tidligere generasjoner av ZEISS AR-belegg: Bayer ratio < 3 AR-belegget flakker av overflaten, og produserer store mengder spredt lys.

  Tidligere generasjoner av ZEISS AR-belegg: Bayer ratio < 3 AR-belegget flakker av overflaten, og produserer store mengder spredt lys.

  DuraVision® Platinum fra ZEISS: Bayer ratio < 10 skaper bare tynne linjer i overflatebehandlingen. Overflatebehandlingen flakker ikke av og det er mindre spredt lys

  DuraVision® Platinum fra ZEISS: Bayer ratio < 10 skaper bare tynne linjer i overflatebehandlingen. Overflatebehandlingen flakker ikke av og det er mindre spredt lys

  Bayer ratio (COLTS prosedyre)

  • Bayer ratioen måler overflatens resistens mot et slipende middel (definert sand eller lignende).
  • Skaden på overflaten er fastsatt ved økningen av lysspredning som er et resultat av skaden på overflaten.
  • Ulike prosedyrer for en slik test er på plass.
  • Vi følger prosedyren angitt av COLTS laboratoriene i USA.
   (COLTS er en leverandør-uavhengig oftalmologisk fasilitet i USA som tester brilleglass)
    

  Tre ganger hardere enn tidligere generasjoner brilleglass fra ZEISS med AR-belegg og 35 % hardere enn ZEISS’ brilleglass av glass.

  Når man bruker et elektronmikroskop med 3000x forstørrelse, blir fordelene ved DuraVision® Platinum veldig tydelige. Der de tidligere generasjonene av ZEISS-belegg sprekker og flakker av, viser DuraVision® Platinum bare tynne linjer. Det forårsakes mindre spredt lys, og høyere Bayer ratio oppnås.

1 ZEISS-brilleglass med DuraVision® Platinum AR-belegg i 1.67, sammenlignet med LotuTec® i 1.67; i USA sammenliknet med Carat Advantage®.
2 ZEISS-brilleglass med DuraVision® Platinum AR-belegg i 1.5, sammenlignet med ZEISS SV glass i 1.5 med SUPER ET®*.
3 U.S. patent nr. 6 852 406.

*Målt med Bayertesten, utført med COLTS standard driftsprosedyre og avsliping anbefalt av COLTS.