ZEISS-spesielle filterbrilleglass

Spesielle filterbrilleglass fra ZEISS

Med spesielle filterbrilleglass for medisinsk bruk, også kjent som cut-off filtre, avrunder ZEISS serien av filterbrilleglass.
Undersøkelser for enkelte retinasykdommer har vist at spesielle filterbrilleglass ofte forbedrer kontrasten og reduserer tiden som trengs for å tilpasses forskjellige lysforhold.

Spesielle filterbrilleglass for medisinsk bruk absorberer deler av det synlige spektrumet komplett. Reseptorer i øyet, som er sensitive for dette området, utsettes hensiktsmessig for mindre lys. Kontrasten mellom de reseptorene som utsettes for mest, og de som utsettes for minst lys er forstørret. Undersøkelser av enkelte retinasykdommer har vist at spesielle filterbrilleglass ofte forbedrer kontrasten og reduserer tiden som trengs for å tilpasses forskjellige lysforhold.

Filterklips

Prøve spesielle filterbrilleglass

Det finnes ingen jevn, objektiv kriterie for reseptbelegging av spesielle filterbrilleglass. Istedet oppdages de mest passende brilleglassene vanligvis ved å prøve ut de forskjellige tilgjengelige alternativene, spesielt for degenerative øyesykdommer, som retinitis pigmentosa eller diabetisk retinopati. Pasienter sammenligner og vurderer synskomforten subjektivt, som tilbys av de forskjellige typene av tilgjengelige filterbrilleglass. Pasientene bestemmer hvilket filterbrilleglass som er best egnet for deres behov ved å sammenligne og vurdere synskomforten som tilbys av forskjellige filterbrilleglass. Binokulær lorgnett til å feste foran øynene eller en filterklips til å feste på brillene er tilgjengelig for dette formålet.


Mange pasienter krever spesielle filterbrilleglass for forskjellige lysforhold. Derfor har de ofte flere par briller eller filterklips med forskjellige spesialbrilleglass.

Produkter

F 451/452

Det blå, spesielle filterbrilleglasset F 451 og F 452 absorberer selektivt og er spesielt utviklet for pasienter med blå kjegle-monokromasi.

Finn ut mer
F 60-90 og F 540-580

F 60-90 og F 540-580

Overføringen av de spesielle filterbrilleglassene F 60, F 80 og F 90 og F 540,
F 560 og F 580 for medisinsk bruk har blitt optimert, slik at deler av det synlige kortbølgespekteret absorberes.

Finn ut mer

Filter UV

Takket være den høyeffektive UV-absorpsjonen, er UV-filterbrilleglass ugjennomsiktig for kortbølget stråling under 400 nm.

Finn ut mer