Databeskyttelse

Hva du bør vite

Databeskyttelse – oversikt

Denne innhold, databeskyttelse – oversikt, gir en kortfattet beskrivelse av hvordan ZEISS nettjenester (nettsteder, nyhetsbrev, apper, sosiale nettverk) samler inn og behandler dine personopplysninger. Du finner utfyllende opplysninger om prosessen i den komplette utgaven av vår Erklæring om databeskyttelse.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

I. Når du åpner og/eller bruker en av våre nettjenester, omfatter de innsamlede opplysningene:

 • Typen nettleser du bruker
 • Sidene du har besøkt på nettstedet vårt
 • Operativsystemet
 • IP-adresse eller forkortet IP-adresse
 • Brukeratferd (f.eks. musebevegelser, klikkatferd, sesjonens varighet, osv.)

Disse opplysningene innsamles og brukes i overveiende grad i en anonymisert form og under et pesudonym.

II. Hvis du har registrert deg på nettstedet vårt, har du frivillig gitt opplysninger om deg selv som omfatter:

 • Fornavn, etternavn og tittel
 • Betalingsopplysninger
 • Kontaktopplysninger (f.eks. epost, telefonnr.)
 • Adresse og ordreopplysninger
 • Firma, gruppetildeling
 • Produkter og utstyr som du bruker
 • Personlige interesser og preferanser

Hvordan innsamler ZEISS nettjenester inn disse opplysningene?

ZEISS nett-tenester brukar forskjellige typar informasjonskapslar eller sporingsteknologiar med forskjellige funksjonar. Desse utførar reint tekniske funksjonar, samtidig som dei også bidrar til optimalisering av websidene, interaksjon med sosiale media, såvel som brukar-relatert annonsering både fra vår side og fra partnarar. Som eit resultat gir vi også informasjon til våre partnarar for analyse, marknadsføring og sosiale media formål. Du kan motsette deg bruk av desse teknologiane til ei kvar tid og på ulike stadium. Klikk på “Innstillingar” for å velje dine personlege innstillingar for informasjonskapslar.

Settings

ZEISS nettjenester samler inn data via automatiserte prosesser eller brukeroppføring, dvs. ved hjelp av:

 • Sporing ved hjelp av informasjonskapsler og piksler
 • Direkte brukerinnføring
 • Cross-device-sporing, musesporing og lignende metoder


Informasjonskapslene gjør nettstedene mer brukervennlige, effektive og sikre En informasjonskapsel er en tekstfil som inneholder opplysninger om brukeraktivitet, som lagres midlertidig i brukerens nettleser. De kan brukes til å definere og lagre den besøkendes preferanser og nettstedsinnstillinger.


Merk: Du finner ytterligere opplysninger om informasjonskapsler og andre internetteknologier i vår Erklæring om databeskyttelse.

Hvorfor behandler og bruker ZEISS nettjenester personopplysningene mine? Når bruker og behandler ZEISS personopplysningene mine?

Legg merke til at ZEISS bare samler inn personopplysninger i konkrete tilfeller og til spesifikke formål. Følgende liste over årsaker er derfor ikke utfyllende.

 1. Av hensyn til våre produkter og tjenester
 2. For å oppfylle lovforpliktelser
 3. For kredittkontroller når vi behandler betalinger som bruker usikre betalingsmetoder
 4. For å forebygge bedrageri ved kjøp i reklameøyemed
 5. For nettanalyse og for å forbedre nettstedet vårt
 6. For konkurranser
 7. For nyhetsbrev og andre påmeldinger
 8. For nettsøknader
 9. For kontaktøyemed og kontaktformularer
 10. Under bruk av beskyttede områder, for eksempel ZEISS ID, og for autentisering
 11. I nettbutikken
 12. For bestillinger
 13. Under bruk av ZEISS digitale tjenester, dvs. plattformer, påmelding/avmelding av nyhetsbrev, og ved bruk av apper

Vi vet at det er viktig for deg at personopplysningene dine behandles med forsiktighet. Ettersom databeskyttelse har høy prioritet hos ZEISS, sørger vi for at dine opplysninger samles inn, behandles og brukes under streng overholdelse av loven. I eksemplene vist over trenger vi personopplysninger fra deg.

Med disse opplysningene kan vi forbedre våre nettsteder og gi deg en personlig brukeropplevelse. De enkelte elementene i personopplysningene brukes til å behandle bestillingene dine, til å levere deg kjøpte varer og produkter, til å undersøke kredittverdigheten din, behandle betalingene dine, for å forhindre bedrageri og holde deg informert om bestillingene dine og våre produkter, tjenester og spesialtilbud.

For at vi skal kunne komme raskt i kontakt med deg ber vi deg om å gi oss epostadressen din. Adressen din vil kun bli brukt i reklameøyemed hvis du har gitt din uttrykkelige tillatelse til dette.

Juridisk grunnlag for prosessering av personopplysingar

Vi behandlar dine data berre i samsvar med gjeldande lovar. Spesielt behandlar vi dataene i samsvar med artikkel 6 og artikkel 9 i regulativet for generell databeskyttelse (GDPR), så vel som i samsvar med vilkåra for samtykke i artikkel 7 GDPR. Vi vil behandla dine data blant anna på desse juridiske grunnlag. Ver merksam på at dette ikkje er ei komplett og uttømmande liste over det juridiske grunnlaget. Dette er i staden berre eksempel for å gjere det juridiske grunnlaget meir oversiktleg.

 • Samtykke (punkt (a) av artikkel 6, avsnitt 1 og artikkel 7 GDPR eller punkt (a) artikkel 9 og punkt 2 i artikkel 7 GDPR): vi vil berre behandla bestemte data etter ditt, på førehand gitte, eksplisitte og frivillige samtykke. Du har rett til å trekkje tilbake ditt samtykke til ei kvar tid med effekt i framtida.
 • Oppfyllelse av ein kontrakt / pre kontraktsmessige tiltak (punkt (a) i artikkel 6, paragraf 1 GDPR): Vi krevjer tilgang til visse data for å initiere eller implementere din kontrakt med ZEISS og ZEISS partnarar.
 • Samsvar med rettsleg forplikting (punkt (c) i artikkel 6, paragraf 1 GDPR): ZEISS er underlagt flere juridiske krav. For å møte desse krava, må vi behandla bestemte data.
 • Oppfyllelse av ein kontrakt / pre kontraktsmessige tiltak (punkt (a) i artikkel 6, paragraf 1 GDPR): Vi krevjer tilgang til visse data for å initiere eller implementere din kontrakt med ZEISS og ZEISS partnarar. Dette gjeld imidlertid ikkje dersom det i det enkelte tilfelle er dine interesser som rår.

Hvor behandles personopplysningene mine?

Vanligvis behandles personopplysningene dine på servere som befinner seg i Tyskland. Hvis det tillates, kan det også hende at personopplysningene dine behandles i andre land enn Tyskland. Brukeropplysninger behandles delvis av eksterne selskap leid av ZEISS. Videresending av data innen ZEISS-gruppen (hvis tillatt), overføring av data til utlandet og behandling av data via eksterne partnere utføres i overensstemmelse med gjeldende lover om databeskyttelse. Disse aktivitetene sikres ved hjelp av lovbestemmelser om databeskyttelse, inkludert avtaler om databehandling, EUs standardkontrakt og internasjonale konvensjoner.

HVilken rettigheter har jeg?

 • Rett til informasjon
 • Rett til innsigelse, inkludert rett til å trekke tilbake innsigelsen
 • Rett til å få slettet eller frigitt/overført informasjon
 • Rett til å begrense eller sperre behandling av informasjon
 • Rett til å få rettet informasjon
 • Rett til klageadgang, også gjennom en ansvarlig tilsynsmyndighet
 • Rett til å trekke tilbake samtykke
 • Rett til ikke å utsettes for avgjørelser basert på automatisert behandling av informasjon eller profilering

Ved forespørsler om databeskyttelse vennligst kontakt representantene i vårt selskap som har ansvaret for databeskyttelse:

Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tyskland

Kontakt via epost (du må ikke sende fortrolige eller sensitive opplysninger): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt via telefon: +49 7364 20-0 (nøkkelord: "data protection")

Kontakt via nettformular: Vis skjema

Hvorfor blir personopplysningene mine slettet?

Vi sletter personopplysningene dine når formålet som de ble innsamlet for, ikke finnes lenger. Dette kan omfatte informasjon innsamlet under gjennomføringen av en kontrakt som er avsluttet. For å overholde handels- og skattebestemmelser og andre rettslige forpliktelser kan det være nødvendig å oppbevare personopplysningene dine utover det formålet de ble innsamlet for eller for å sperre opplysningene til å begynne med slik at de kan brukes til senere behandling. Dette kan også være naudsynt for påstanden, utøvelsen eller forsvaret av rettslege krav.

Hvordan sikrer ZEISS personopplysningene mine?

Når du logger deg på spesielt beskyttede områder, f.eks. via ZEISS ID, eller i nettbutikker, når du melder deg på for å delta i konkurranser, eller når du legger inn en bestilling, overføres personopplysningene dine til oss. For å sikre at opplysningene dine ikke kommer i feil hender, krypteres de ved bruk av standard, anerkjente metoder, slik som SSL-kryptering (secure sockets layer). Dette er en utprøvd og sikker måte å overføre informasjon på på internett.

ZEISS bruker også en lang rekke ytterligere tekniske og operasjonelle sikkerhetsforanstaltninger for å garantere sikring av personopplysningene for samarbeidspartnerne og kundene. I forbindelse med disse sikkerhetstiltakene, kan vi av og til be deg om at du beviser identiteten din før vi gir deg tilgang til personopplysningene dine.

Bruker ZEISS informasjonskapsler?

ZEISS bruker informasjonskapsler for å sørge for at du får en best mulig brukeropplevelse. Ønsker du å få vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler?

Finn ut mer om informasjonskapsler og andre internett-teknologier

Din ZEISS ID-konto

Din ZEISS ID-konto kan brukes til å logge deg på en lang rekke ZEISS-produkter og tjenester. Når du logger deg på, brukes de opplysningene som du ga frivillig, til å opprette en personlig datainnføring som hjelper oss til å tilby produkter og tjenester, som er mer skreddersydde til deg personlig.

Trekke tilbake tillatelsen til å bruke personopplysningene dine

Du trekker tilbake tillatelsen til å bruke personopplysningene dine ved å klikke på lenken under:

Vis tilbaketrekkelsesskjema

Forfalskede eposter (spoofing), spampost og phishing

Vær oppmerksom på phishing- og spoofing-aktiviteter

Dessverre er varemerket ZEISS blant de som misbrukes til villedende formål. Mer spesifikt betyr dette at enkelte ganger mottar brukere forfalskede eposter som ser ut til å komme fra ZEISS. Disse epostene ser ofte ut som om de er meldinger fra ZEISS, og kan i enkelte tilfeller være vanskelig å skille fra ekte eposter fra ZEISS.

I disse tilfellene prøver personene som sender de forfalskede epostene, å utnytte tilliten mellom ZEISS og kunden for å stjele sensitive opplysninger (f.eks. brukernavn og passord, kundeopplysninger, betalingsopplysninger) eller å installere skadelig programvare på datamaskinen eller mobilen din.

Disse epostene er ikke opprettet eller sendt av ZEISS, selv om merket vårt brukes til å la det se sånn ut. Dessverre betyr dette også at ZEISS ikke har kontroll over opprettelse og utsending av ulovlige eposter.

Følgende karakteristikker kan hjelpe deg til å finne ut om eposten du mottok virkelig er fra ZEISS:

 • Bekreftelses-eposter og fakturaer fra ZEISS skal bare være for ting du faktisk har bestilt.
 • Eposter fra ZEISS skal være fri for skrivefeil og grammatiske feil, ettersom de korrekturleses før de sendes.

I enkelte områder av nettstedene våre gir vi også informasjon om og lenker til tredjeparters nettsteder. Vi gjør dette kun når vi er helt overbevist om at leverandøren er seriøs. ZEISS er likevel ikke ansvarlig for disse nettstedenes bestemmelser om databeskyttelse eller nettstedenes innhold, og påtar seg ikke noe ansvar for dette. Eksterne lenker vises med følgende ikon:

Den rette måten å håndtere spampost, phishing og spoofing-eposter:

 • Vi anbefaler deg å slette mistenkelige eposter umiddelbart.
 • Aldri åpne lenker eller vedlegg i mistenkelige eposter og aldri oppgi personopplysningene dine.
 • Vi anbefaler deg også at du kjører en virusskanning på datamaskinen din.
  Hvis en epost inneholder uvanlige eller mistenkelige opplysninger om bestillingen din, eller kundeopplysningene dine, logger du deg på nettbutikken hvor du la inn bestillingen. Der finner du en liste over alle bestillingene du har lagt inn, sammen med status og fakturanummer for hver bestilling. Dette gjør du ved å taste adressen manuelt for ZEISS-nettstedet eller plattformen i nettleseren. Når du taster adressen manuelt, unngår du faren for å bli sendt til falske nettsteder via lenker som du finner i eposten.

Tips: Hvis du er usikker på en epost du har mottatt, kan du bruke kontakttjenesten vår for å komme i kontakt med oss eller skrive en melding.

Viktig informasjon om sikring av opplysningene dine

Sikre personopplysningene dine

I dagens oppkoblede verden er uautoriserte forsøk på å få tilgang til informasjon en virkelighet som privatpersoner og bedrifter konfronteres med daglig. Å sikre informasjon mot slike forsøk er en stor utfordring.

Databeskyttelse har høy prioritet hos ZEISS og vi legger tid, energi og penger i å sørge for at våre systemer er sikre og overvåket døgnet rundt. Når du bruker ZEISS-nettsteder og plattformer, betror du oss personopplysningene dine. Å sikre disse opplysningene er viktig for oss. Det finnes også ting du kan gjøre for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang. Under finner du informasjon om hvordan du kan bidra med å sørge for at opplysningene dine forblir trygge.

Hvordan kan jeg beskytte personopplysningene mine?

Tommelregelen her er å beskytte opplysningene på datamaskinen, laptopen og mobile enheter med passord og PIN-koder som bare du kjenner til. Du må også sørge for at du logger deg av ZEISS-nettstedene, plattformene og butikkene etter at du er ferdig med å bruke dem.

Sørg for bare å bruke et unikt passord for hver konto. Bruk aldri samme passord for flere tjenesteleverandører eller nettportaler. Sjekk at passordene du bruker på ZEISS-nettsteder og plattformer ikke brukes på andre nettsteder også. Hvis dette er tilfelle, anbefaler vi deg å endre alle ZEISS-passordene umiddelbart.

Skriv ikke ned passordene dine der hvor andre personer kan se dem. Og igjen må du sjekke at du er den eneste personen som har tilgang til disse passordene.

Hvordan lager jeg sikre passord?

Du vil forsikre deg om at passordene dine ikke er enkle å gjette. Dette betyr at du ikke bør bruke vanlige, hverdagslige ord, navnet ditt eller navnet på familiemedlemmer i passordene dine. For ekstra sikkerhet er det en lur idé å bruke en kombinasjon av store og små bokstaver, siffer og spesialtegn.

Er det noe mer jeg burde vite?

Hvis du bruker en offentlig datamaskin for å få tilgang til ZEISS-nettstedene eller plattformene, må du sørge for at du logger deg av kontoen din når du er ferdig med å bruke den.
Hvis du mottar uønskede eposter, som ber deg om å oppgi passord eller betalingsopplysninger, må du ignorere dem og kontakte ZEISS umiddelbart. Vi vil se nærmere på saken.

Erklæring om databeskyttelse

Behandling av data hos ZEISS (f.eks. innsamling, behandling, overføring) utføres i samsvar med loven. Personopplysningene som vi trenger fra deg for forretningstransaksjoner, oppbevares av oss og overføres til tjenesteleverandører som ZEISS har inngått kontrakt med, i den grad det er nødvendig for å behandle transaksjonene.

Omfang

Denne veiledningen om databeskytelse gjelder for nettsteder, domener, plattformer til sosiale medier og applikasjoner som tilhører selskap i ZEISS Corporate Group (heretter kalt ZEISS). Den gjelder ikke for nettstedene til ZEISS-selskap som for eksempel, har endrede juridiske forbehold om databeskyttelse pga. nasjonal lovgivning. Derfor ber vi deg gjøre deg kjent med den respektive veiledningen om databeskyttelse og juridiske forbehold for hvert av ZEISS-nettstedene du besøker eller programmer du bruker.

I noen tilfeller inneholder også ZEISS-nettsteder lenker til tredjeparts nettsteder, selskaper andre enn ZEISS, som denne erklæringen om databeskyttelse og om de juridiske forbeholdene, ikke gjelder for.

Standard for generell databeskyttelse

ZEISS er et globalt konsern med juridisk uavhengige selskaper, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tvers av landegrenser.

Når du besøker nettstedet vårt, kan data samles inn som kan, i noen tilfeller, inneholde personlige opplysninger. I denne veiledningen vil vi legge frem hvilke personopplysninger ZEISS-selskaper samler inn når du besøker nettstedene våre, og hvordan vi behandler disse opplysningene.

Vi tar beskyttelsen av dine personlige opplysninger meget alvorlig. Når vi behandler dine personopplysninger, samlet inn mens du besøkte nettstedet vårt, foregår det i full overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser. I tillegg baserer vi vår tilnærming til behandling av personopplysninger på EUs databeskyttelse. Dette gir størst mulig grad av åpenhet, overholdelse av retten til å velge, tilgangsrettigheter samt overføring og lovlig behandling av personopplysninger.

Alle ZEISS-selskap retter seg etter gjeldende personvernlovgivning i hvert spesielle tilfelle. I tillegg er behandlingen av personopplysninger fastsatt som et selskapsdirektiv og gjelder alle ZEISS-selskapene i konsernet. ZEISS sitt selskapsdirektiv skal sikre at dine opplysninger behandles på riktig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover hos ZEISS-selskapene som håndterer personopplysninger. Vi har også instruert våre ansatte til å bruke og overholde reglene våre for databeskyttelse, i alle tilfeller der det oppfordres til å oppgi personopplysninger på nettstedene eller andre online plattformer.

I den grad det tillates av loven og med behørig hensyn til dine lovlige interesser i å utelukke overføringen eller bruken av opplysningene, kan vi videresende dine adresse- og kredittverdighetsopplysninger til, eller be om disse opplysningene fra kredittinstitusjoner, for å iverksette kredittkontroller ved bestillinger.
For bestillinger betalt med faktura og kjøp med avdragsvis betaling, bruker vi adresseopplysninger i tillegg til kredittverdighetsopplysninger for å vurdere risikoen for betalingsforsømmelser i enkelte tilfeller.
ZEISS og andre selskaper i ZEISS-konsernet gir generelt kundene deres mulighet til å bruke ikke-sikrede betalingsmåter (f.eks. betaling med faktura, kredittkjøp). Følgende er en ikke-utfyllende liste av selskaper i ZEISS-konsernet:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Selskaper som gir kundene mulighet til å bruke ikke-sikrede betalingsmåter, har en berettiget interesse i å beskytte dem selv mot betalingsforsømmelser. Dette gjøres som oftest ved å sjekke kundens kredittverdighet før de gir mulighet til å bruke en ikke-sikret betalingsmåte. Når det gjelder kredittkontroller, har ZEISS rett til å bruke negative opplysninger om kundens kredittverdighet som de har innsamlet selv, eller som de har fått overført fra et annet selskap i ZEISS-konsernet.

ZEISS har også rett til å overføre negative opplysninger om kundens kredittverdighet til andre selskap i ZEISS-konsernet før disse andre selskapene gir kunden mulighet til å bruke en ikke-sikret betalingsmåte.

Opplysninger om kredittverdighet vedrører informasjon om utestående betalinger og informasjon som direkte antyder at kunden risikerer å misligholde hans eller hennes betaling (f.eks. konkurs, under gjeldsrådgivning, utsettelser pga. manglende betalingsevne). Før ZEISS lagrer de innsamlede negative opplysningene om utestående betalinger med henblikk på å overføre disse opplysningene til andre selskaper i ZEISS-konsernet, vil kunden få melding om at det er mulig at disse opplysningene vil kunne bli overført. ZEISS har også rett til å overføre informasjon om overdrevne atypiske bestillinger (f.eks. samtidige bestillinger for flere varer med samme leveringsadresse lagt inn ved å bruke forskjellige kundekontoer) til andre selskap i ZEISS-konsernet og til å bruke informasjon om overdrevne atypiske bestillinger som det har fått fra andre selskap i ZEISS-konsernet. Med dette forsøker vi å forhindre at det oppstår betalingsforsømmelser og å beskytte kundene våre mot at identiteten deres blir misbrukt.

Dessuten har ZEISS tillatelse til å samle inn og behandle adresse- og bestillingsopplysninger til deres egne markedsføringshensikter. Dette betyr for eksempel at ZEISS kan sammenligne epostadressene som er innsamlet under bestillingsprosesser, med Facebook Ireland Limited sin epostadresseliste for å vise personlig reklame til adressens eier. Facebook Ireland Limited har imidlertid ikke tillatelse til å bruke epostadressen til andre formål enn å sammenligne den med deres adresseliste. Opplysningene sendes til tredjeparter kun i reklameøyemed i tilfeller hvor det tillates av loven å gjøre dette.

Merk

Du kan gjøre innsigelse mot bruk, behandling og overføring av dine personopplysninger når som helst, ved å sende et uformelt brev til ZEISS eller via epost. Ved mottakelse av innsigelsen vil vi slutte å bruke, behandle og overføre de gjeldende opplysningene til andre formål enn å gjennomføre bestillingene og oppgavene du har bedt om. Vi vil også slutte med å sende deg reklame- og salgsfremmende materiell.

Offentliggjørelse eller innsigelse:
Vil du vite hvilke av dine personopplysninger som brukes av ZEISS? Vil du gjøre innsigelse mot at dine opplysninger brukes?

I henhold til EU's regler for personvern (GDPR) artikkel 15 og § 34 i den tyske databeskyttelsesloven av 2017 har du en lovfestet rett til dette, og vi etterkommer mer enn gjerne din forespørsel.

Be om opplysninger

Innsamling, behandling og overføring av personopplysninger

ZEISS vil gi deg så mye kontroll som mulig over personopplysningene dine. Vanligvis kan du besøke ZEISS' nettsteder uten å måtte oppgi noen personlige opplysninger.

Likevel kan du på noen områder av ZEISS sine nettsteder bli bedt om å oppgi personopplysninger for å hjelpe oss å forbedre nettsiden og for å holde kontakten med deg. Alle personlige opplysninger du oppgir, behandles som konfidensielle og lagres og bearbeides eksklusivt innenfor rammene av forholdet mellom deg og ZEISS Dine personopplysninger vil ikke bli videresendt, offentliggjort eller tilgjengeliggjort på annet vis til tredjeparter i forbindelse med markedsføring uten forhåndssamtykke fra deg.

Men for å kunne levere tjenestene våre, kan opplysningene dine under visse omstendigheter likevel bli overført til tredjeparter som inngår i ordrebehandlingen vår, som for eksempel forretningspartnere eller IT-tjenesteleverandører. Det er kun de opplysningene som er nødvendige for å kunne levere tjenesten, som blir overført til disse tredjepartene, og vi sikrer at overføringen skjer i samsvar med påkrevd datasikkerhet. ZEISS-selskaper vil kun overføre personopplysninger til tredjeparter som selv har forpliktet seg til databeskyttelse og til å behandle dine opplysninger i samsvar med gjeldende lover.

I tillegg kan ZEISS være pålagt å utlevere dine opplysninger og tilknyttede data for å overholde juridiske eller offisielle forordninger.
Likeledes forbeholder vi retten til å bruke dine opplysninger til fremleggelse av eller forsvar mot rettslige krav.

Dersom selskapet tas over eller slås sammen med et annet selskap, kan det være nødvendig å utlevere eller overføre opplysningene om deg til potensielle eller faktiske kjøpere. I dette tilfellet vil ZEISS strebe etter høyest mulig databeskyttelse og handle i overensstemmelse med juridiske bestemmelser.

Den registrerte personens rettigheter

Du har rett til å anmode om informasjon angående personopplysningene som vi behandler, når som helst, og du kan gjøre innsigelser mot at disse opplysningene blir behandlet og kreve at dine personopplysninger behandles innen et begrenset omfang, at de rettes eller slettes. Vennligst merk at ZEISS vil kunne slette personopplysningene dine såfremt det ikke finnes noen juridiske bestemmelser som krever at disse opplysningene skal lagres, eller såfremt ZEISS' rett til å lagre disse opplysningene ikke har forrang over din rett til å få de slettet. Merk også at så snart du har bedt om å få slettet dine opplysninger, eller at behandlingen av dine opplysninger skal begrenses, eller at du har gjort innsigelse mot behandling av dine opplysninger, kan det hende at du delvis eller fullstendig ikke lenger kan bruke ZEISS-tjenestene, som krever bruk av dine personopplysninger.

Hvis personopplysningene dine brukes av ZEISS fordi du har godkjent at de kan brukes, eller fordi de kreves for fullførelsen av en avtale som du har inngått med ZEISS, kan du be om å få et eksemplar av de opplysningene du har tilgjengeliggjort for ZEISS. Vennligst send forespørselen til epostadressen under. Sørg for å angi hvilke opplysnings- eller behandlingsaktiviteter du vil ha informasjon om, i hvilket format du ønsker å motta disse opplysningene, og om opplysningene skal sendes til deg eller en annen mottaker. ZEISS vil gå grundig gjennom forespørselen og opplyse deg om den beste måten å gjennomføre dette på.

Du kan også be om at ZEISS begrenser framtidig behandling av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 1. Hvis du hevder at personopplysningene som ZEISS innehar, er ukorrekte (imidlertid vil behandlingen av opplysningene i dette tilfellet kun begrenses i løpet av den tiden som ZEISS behøver til å sjekke nøyaktigheten av de gjeldende personopplysningene). 
 2. Hvis det ikke er noe rettslig grunnlag for at ZEISS skal kunne behandle personopplysningene dine og du krever at ZEISS opphører å behandle opplysningene dine.
 3. Hvis ZEISS ikke behøver personopplysningene dine lenger, men du krever at ZEISS skal oppbevare disse opplysningene slik at det kan stilles eller utøves rettslige krav, eller for å forsvare krav fra tredjeparter. 
 4. Hvis du gjør innsigelse mot at ZEISS behandler personopplysningene dine (på grunnlag av ZEISS' lovlige interesse), i det tidsrom som kreves for å kontrollere om ZEISS' interesse i å behandle personopplysningene dine har forrang eller om det finnes en rettslig forpliktelse til å oppbevare personopplysningene dine .

Vis skjema

Barns personopplysninger:
ZEISS verken samler inn eller behandler personopplysninger til barn under 16 år med forsett, eller slik det foreskrives av lokale bestemmelser, unntatt på nettsteder som er spesielt beregnet på barn. ZEISS gjeldende lover om databeskyttelse på disse nettstedene.

Samsvar med lovbestemmelser

ZEISS og dets produkter, tjenester og teknologier er underlagt eksportbestemmelsene i forskjellige land, inkludert EU-land og EUs medlemsland og USAs bestemmelser. Du godtar at ZEISS forpliktes, i samsvar med gjeldende eksportbestemmelser, handelssanksjoner og embargoer, til å treffe forholdsregler for å forhindre at selskap, organisasjoner og parter nevnt i sanksjonslisten over parter, kjøper visse produkter, teknologier og tjenester via ZEISS-nettsteder eller leveringskanaler styrt av ZEISS. Disse forholdsreglene kan omfatte følgende:

 1. Elektronisk sammenligning av brukernes registreringsopplysninger beskrevet i denne erklæringen og andre opplysninger tilknyttet brukerens identitet, med gjeldende sanksjonslister.
 2. Regelmessige og gjentatte sammenligninger av disse opplysningene når sanksjonslistene oppdateres eller brukeren oppdaterer hans eller hennes opplysninger.
 3. Sperring av adgang til ZEISS sine tjenester og systemer hvis en bruker er funnet i en gjeldende sanksjonsliste.
 4. Oppretting av kontakt med brukeren hvis hans eller hennes opplysninger er funnet i en sanksjonsliste, med henblikk på å sjekke hans eller hennes identitet.

Dessuten godtar du at opplysninger som kreves for å utføre aktiviteter i overensstemmelse med din avgjørelse om at dine personopplysninger skal behandles og brukes, eller om å motta markedsføringsmateriell eller salgsfremmende materiell fra ZEISS (uansett i hvilket land det aktuelle ZEISS-selskapet befinner seg, og om du har gitt ditt uttrykkelige samtykke eller tillatelse til å motta markedsføringsmateriell eller salgsfremmende materiell), kan oppbevares av selskap i ZEISS-konsernet og utveksles mellom dem i den grad dette kreves av lovgivningen.

ZEISS sin berettigede interesse

Alle elementene oppført under utgjør et tilfelle hvor ZEISS har en berettiget interesse i å behandle og bruke personopplysningene dine. Hvis du ikke lenger er enig i at ZEISS behandler og bruker personopplysningene dine på denne måten, kan du gjøre innsigelse mot disse behandlingsaktivitetene.
Vis skjema

Undersøkelser og spørreskjemaer

Det kan hende ZEISS vil invitere deg til å delta i en kundeundersøkelse. Spørreskjemaene som brukes til disse undersøkelsene er utformet på en slik måte at spørsmålene kan besvares uten å oppgi personopplysninger. Men eventuelle personopplysninger som oppgis i et spørreskjema eller en undersøkelse kan bli brukt av ZEISS til å forbedre deres produkter og tjenester.

Generering av anonymiserte dataoppføringer

Det kan hende ZEISS vil anonymisere personopplysningene dekket av denne erklæringen om beskyttelse av personopplysninger for å opprette anonymiserte dataoppføringer som kan brukes til å forbedre ZEISS sine produkter og tjenester, i tillegg til de fra dets tilknyttede selskaper.

Opptak av telefon- og chat-samtaler med henblikk på å forbedre tjenestekvaliteten

Det kan hende ZEISS gjør opptak av telefon- og chat-samtaler med henblikk på å forbedre tjenestekvaliteten. Opptaket vil starte først etter at du har fått beskjed om dette i løpet av samtalen.

For å holde deg oppdatert om nye produkter og tjenester og for å få tilbakemeldinger fra kunder

Innenfor rammene av ZEISS sitt forhold til deg som en kunde, kan det hende at ZEISS informerer deg, i den grad dette tillates av lovgivningen, om dets produkter og tjenester (f.eks. webinarer, seminarer og events) som ligner på de produkter og tjenester fra ZEISS som du allerede har kjøpt, eller som du bruker, eller produkter og tjenester som er direkte tilknyttet. Dessuten kan det hende at ZEISS kontakter deg for å få tilbakemelding på produkter, tjenester, seminarer, webinarer eller events, som du har kjøpt eller deltatt på, med henblikk på å forbedre det aktuelle produktet, tjenesten, webinaret, seminaret eller eventen.

Informasjon om datasikkerhet

ZEISS forstår viktigheten ved sikkerhet og diskret håndtering av informasjon som du sender til oss via internett. Datasikkerhet på nettstedene våre er av høyeste prioritet. Derfor har vi anstrengt oss for å sikre at sikkerhetstiltakene våre på Internett er effektive. Derfor er viktig datatrafikk på ZEISS-nettstedene kryptert. ZEISS vil oppdatere krypteringsteknologien på kontinuerlig basis, på linje med teknologisk utvikling for å kunne garantere konfidensiell håndtering av opplysningene du sender oss over Internett.

Vi anvender forskjellige teknologier for autentisering, for å forenkle navigering og forbedre anvendeligheten. Disse teknologiene omfatter informasjonskapsler som måler hvordan et nettsted brukes og hvor effektivt det er. En informasjonskapsel er et dataelement som et nettsted sender til nettleseren din. De lagres i systemet ditt og brukes til å identifisere det (se Informasjonskapsler, Nettsporing og Nettanalyse).

De besøkendes IP-adresser innhentes på nettstedene våre til analyse av funksjonsfeil, administrering av nettstedet og for å samle inn demografisk informasjon. Videre bruker vi IP-adresser og annen informasjon du har gjort tilgjengelig for oss på nettstedet eller på andre måter til å finne ut hvilke av våre nettsider som blir besøkt, og hvilke tema som er interessante for de besøkende.

Informasjonskapsler, nettsporing og nettanalyse

ZEISS online tenester brukar informasjonskapslar (cookies), pixlar og andre liknande teknologiar (samla betekna "cookies") både for å gjenkjenna din einheit eller nettlesar, for å læra meir om dine interesser og gje deg essensielle tenester og funksjonar, samt til andre føremål.

Cookies har den fordelen at dei gjer det mogeleg for deg å bruka mange av våre tilbod (tenester/funksjonar) Hvis du ikkje tillet bruk av cookies vert det til dømes ikkje mogeleg å bruka nokre av våre nettbaserte tenester, eller bruka produkter eller tenester som krev cookies.

Godkjende tredjeparts-leverandørar kan også plassera cookies når du brukar ZEISS tenester. Tredjeparts-leverandørar inkluderar søkemotorar, leverandørar av målings- og analyseverktøy, sosiale media og marknadsføringsselskap. Tredjepartar brukar cookies for å gje deg innhald, inkludert annonser, som er relevante i forhold til dine interessar, for å måla effektiviteten av deira annonser, og for å tilby tenester på vegne av ZEISS. For meir informasjon om tredjepartars bruk av cookies, ver venleg sjå kapittel om "Partnerar for sporings- og cookie teknologiar".

I enkelte tilfelle kan innsamla data brukast til å identifisera den besøkande. Innsamla data brukast til å forbetre tilbudet eller finne kundar. IP-adresser er vanlegvis forkorta eller berre behandla i anonym form.

Avhengig av informasjonskapslanes funksjon og hensikt, kan dei grupperast i ein av fire kategoriar: strengt nødvendige informasjonskapslar, informasjonskapslar for ytelse, informasjonskapslar for funksjonalitet og informasjonskapslar til marknadsføringsformål og sisiale media.

Strengt nødvendige informasjonskapsler
.Strengt nødvendige informasjonskapsler behøves for å tillate deg å navigere gjennom et nettsted og bruke de innebygde funksjonene. Uten disse informasjonskapslene kan ikke nettstedets funksjon garanteres. Dette betyr at enkelte handlinger som utføres av brukeren (f.eks. tekstinnføring, innstillingsalternativer) ikke lagres når brukeren navigerer til andre sider på nettstedet.

Informasjonskapsler for funksjon
Informasjonskapsler for funksjon gjør det mulig for et nettsted å lagre opplysninger gitt av brukeren (f.eks. brukernavn, valg av språk, aktuell lokalisering) for å forbedre nettleseropplevelsen og individualisere nettstedets funksjon. For eksempel kan et nettsted gi brukeren lokale prisopplysninger hvis en informasjonskapsel brukes til å lagre regionen hvor brukeren befinner seg. Informasjonskapsler for funksjon brukes også til å utføre kommandoer, f.eks. å spille videoer. Disse informasjonskapslene samler inn informasjon i en anonym form og kan ikke brukes til å spore din bruk av andre nettsteder.

Informasjonskapsler for ytelse
Informasjonskapsler for ytelse brukes til å samle inn informasjon om hvordan nettstedet brukes (f.eks. informasjon om hvilke sider den besøkende besøker oftest og om brukeren mottar feilmeldinger eller ikke). Disse informasjonskapslene lagrer ingen opplysninger som kan brukes til å identifisere brukeren. De innsamlede opplysningene samles og anonymiseres . Disse informasjonskapslene brukes utelukkende til å forbedre nettstedets resultater og følgelig brukeropplevelsen.

Informasjonskapslar til marknadsføringsformål
Informasjonskapslar til marknadsføringsformål brukast til å visa brukarane reklame som er relevant for dei og som er skreddersydde for deira interesser. Dei brukast også for å begrensa antall reklameinntrykk og for å måla reklamekampanjens effektivitet. Dei registrerar om ein brukar har besøkt ei side eller ikkje. Denne informasjonen kan då delast med annonsørane. Informasjonskapslar som brukast til å forbetra reklamens relevans, er ofte koblea til sidefunksjonar fra tredjepartar.


Sosiale media
Som eit eksempel brukar vi informasjonskapslar for sosiale mediea for å aktivera sosiale mediea plug-in ikoner. Dette gir også tilgang til sosiale media og surfing på vårt og andre nettstader og kan sporast av det sosiale nettverkets operatør.

Hvis du ønsker å endre, begrense eller gjøre innsigelser mot bruken av informasjonskapsler eller disses analyse av din surfeatferd, eller hvis du ønsker å dra tilbake innsigelsen, kan du endre og styre innstillingene for hvert nettsted i de fleste standard nettlesere som følger:

 • Chrome: Klikk på hengelåsikonet ved side av adresselinjen (på SSL-sertifiserte sider) eller på informasjonsikonet (i). 
 • Firefox: Klikk på ikonet ved siden av nettadressen og velg "Options". Styringen av informasjonskapsler finner du under "Privacy & Security".
 • Internet Explorer: Klikk på tannhjulsikonet, gå så til "Extras" > "Internet Options". Gå til "Privacy" fanen. Styringen av alternativer for informasjonskapsler finner du under "Advanced".

Du kan også administrera informasjonskapslane for dei vanlegaste nettlesarane via lesarinnstillingane. Hjelpefunksjonen i de fleste nettlesarane forklarar korleis du kan unngå at nettleseren aksepterar nye informasjonskapslar, korleis lesaren kan varsla deg når du mottar ein ny informasjonskapsel, korleis informasjonskapslar deaktiverast og når informasjonskapslane utløpar. Hvis du deaktiverar alle informasjonskapslar i nettlesaren din, sender korkje ZEISS eller tredjepartar informasjonskapslar til nettlesaren. Når du er ferdig kan du imidlertid manuelt justera enkelte innstillingar kvar gong du besøkjar ein nettstad, og nokre funksjonar og tenestar eventuelt ikkje fungerar.

Hvordan bruker ZEISS informasjonskapsler?

Informasjonskapslar brukast til å undersøkje tilgang til våre nett-tenester og implementera funksjonar berekna for sosiale medier og marknadsføring. Som eit resultat gir vi også informasjon til våre partnarar for analyse, marknadsføring og sosiale media formål. Våre partnerar kan fletta denne informasjonen med andre data du gir eller andre data dei kanskje har samla gjennom bruk av deira tenester. Du kan motsette seg denne bruken i ulike gradar. Velg din personlege smak.

Cookie Preferences

ZEISS bruker informasjonskapsler på mange vis og til følgende formål:

 • For å autentisere og identifisere deg selv når du bruker ett av våre nettsteder eller applikasjoner, slik at vi kan yte deg de tjenestene du har bedt om.
 • For å gjøre ZEISS-nettstedene og applikasjonen du bruker tilgjengelige for deg.
 • For å lagre innstillingene eller oppføringene dine på det tidspunktet da du sluttet å bruke ZEISS-nettstedet eller applikasjonen.
 • For å måle bruken din av ZEISS-nettsteder og applikasjoner for at disse kan bli forbedret og endret slik at de passer til dine interesser.
 • For å forstå hvilke interesser du har slik at vi kan vise deg relevant informasjon når du besøker ZEISS-nettsteder.
 • Innholdet, inkludert annonsar, som er relevante for dine interesser på ZEISS nettstader og tredjeparts webområde og som genererar rapporter.
 • Dette tillet oss å måla og analysera ytelsen på våre tenester.
 • Forbedrar sikkerheita og hindrar svindel.
 • Utførar forskning og diagnostikk å forbetre innhald, produkter og tenester.

Google Analytics

Dette nettstedet gjør delvis bruk av Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc., med hovedkontor i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler til dette, dvs. tekstfiler som lagres på datamaskinen din, og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen om nettstedsbruken som samles inn ved hjelp av informasjonskapslene, overføres til Googles server i USA, der den lagres. Men IP-adressen din vil bli forkortet av Google dersom IP-anonymisering er aktivert på nettstedet. Dette gjelder i EU-landene eller i andre stater som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i spesielle tilfeller vil en fullstendig IP-adresse bli overført til en av Googles servere i USA, og deretter forkortet. På vegne av nettstedsoperatøren vil Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettstedet, til å sammenfatte rapporter angående nettstedsaktiviteter og for å yte andre tjenester i forbindelse med nettsteds- og Internettbruk til nettstedsoperatøren. Google vil ikke slå sammen IP-adressen overført via nettleseren din med annen informasjon i Google Analytics. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene dine i nettleseren. Dersom du velger å gjøre dette, kan det være at du dessverre ikke vil kunne ta i bruk alle funksjonene på det gjeldende ZEISS-nettstedet. Du kan også forhindre at Google registrerer og behandler informasjonen generert av informasjonskapslene relatert til nettstedsbruken din (inkludert din IP-adresse) ved å laste ned og installere tilleggsprogrammet for nettleseren som du finner her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du finner våre bruksvilkår og erklæring om databeskyttelse på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. oghttps://www.google.de/intl/de/policies.

Google har tilføyd koden "anonymizeIp" til dette nettstedet for å muliggjøre anonym identifisering av IP-adresser.

Vi bruker vidaresalgsfunksjonen og Google AdWords frå Google Inc. på våre nettsider. ("Google"). Denne funksjonen brukast til å visa reklame til nettstadsbesøkande som er tilknytta deira interesser innen Google-annonsenettverket. På desse nettstadane kan brukaren få vist reklame tilknytta det innhaldet han eller ho såg på tidligare på andre nettstadar som brukar Google-remarketingfunksjonen. Ifølge Google samlar dei ikkje inn personopplysingar i løpet av denne prosessen. Dersom du ikkje ønskar at Google skal bruka remarketingfunksjonen, kan dette normalt deaktiverast ved å endra innstillingane i http://www.google.com/settings/ads. Som alternativ, kan du deaktivera bruken av informasjonskapslar for annonsering relatert til interessar på Advertising Network Initiative ved å følga instruksjonane på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. For meir informasjon om Google gjensal og Googles retningslinar for personvern, ver vennleg besøk: http://www.google.com/privacy/ads/.

Hvis du har nådd vår nettstad via ei Google-annonse, kan Google AdWords lagra ein informasjonskapsel på datamaskina di. Dette kan ikkje sporast tilbake til deg som person. Informasjon samla inn ved hjelp av denne såkalla "konverterings-informasjonskapselen" brukast til å generera statistikk på vår konverteringsfrekvens. Dette inneber at vi kan vite kor mange brukarar som besøkar nettsidene gjennom ei Google-annonse, og eventuelt kjøpar eit produkt. Hvis du ikkje ønsker å ta del i sporinga, kan du deaktivera informasjonskapslane for konverteringssporing ved å setta nettlesaren til å blokkera informasjonskapslar frå det aktuelle domenet: Google AdWords: googleadservices.com

«Nokre gongar brukar vi Google Signals funksjonen frå Google Analytics for å sikra at du får ei optimal brukaroppleving på tvers av alle einingar.»

Personlige anbefalinger

Vi bruker programvare til å opprette brukerprofiler og holde dem oppdatert. Prosessen omfatter bruk av informasjonskapsler til sporingsformål på nettstedet. Ukjente besøkende blir registrert som anonyme brukere.

I enkelte tilfeller bruker vi målrettingsmetoder for å tagge de besøkende på nettstedet vårt slik at de kan få målrettet informasjon på andre nettsteder. Denne informasjonen kan ikke brukes til å identifisere personer og kan deaktiveres når som helst, ved å endre innstillingene for visning eller personvern i nettleseren din.

I enkelte tilfeller bruker vi remarketingfunksjonen fra Google Inc. Denne funksjonen brukes til å vise reklame for nettstedsbesøkende som er tilknyttet deres interesser innen Google-annonsenettverket. Dette gjøres ved at en informasjonskapsel lagres i den besøkendes nettleser, og dette gjør det mulig å identifisere brukeren når han eller hun besøker et nettsted som er en del av Google-annonsenettverket. På disse nettstedene kan brukeren få fremvist reklame tilknyttet det innholdet han eller hun så på tidligere på andre nettsteder som bruker Google-remarketingfunksjonen. Ifølge Google samler de ikke inn personopplysninger i løpet av denne prosessen. Hvis du ikke ønsker at Google skal bruke remarketingfunksjonen, kan dette normalt deaktiveres ved å endre innstillingene i http://www.google.com/settings/ads.

Gjennom bruk av Google remarketingfunksjonen og funksjonen "lignende målgrupper", kan du få fremvist reklame fra ZEISS som er skreddersydd til deg og dine personlige interesser når du besøker nettsteder i Google sitt såkalte "Display Network". Du kan også deaktivere informasjonskapslene brukt i denne prosessen når som helst ved å endre innstillingene for visning eller personvern i nettleseren din.

Bruk av sosiale tilleggsprogrammer

Noen av ZEISS sine nettsteder bruker følgende knapper for sosiale tilleggsprogrammer for andre nettsteder:

Disse knappene, hvis de vises på nettstedet, oppretter ingen kontakt med serverne til Facebook, Google+, Twitter eller lignende tjenesteytere. For å opprette kontakt og for å kommunisere med Facebook, Google+ og Twitter, må du først gi ditt samtykke ved å trykke på knappene.

Dersom du allerede er logget inn på et sosialt nettverk, skjer dette uten at et nytt vindu åpnes. Ettersom dette skjer automatisk, vil ikke vi få kjennskap til informasjonen som er overført. Det som overføres, er det faktum at du har åpnet den respektive siden. I det omfang du er pålogget Facebook eller andre sosiale medieplattformer samtidig, vil denne informasjonen bli tildelt din konto på det sosiale mediet og vil dermed være forbundet med deg.

Med hensyn til videre bruk og lagring av dine personopplysninger av Facebook, Google+ og Twitter, vennligst be om relevant informasjon direkte fra disse sosiale medieselskapene. Det er også mulig å blokkere sosiale plugins via nettleseren din ved å bruke programtillegg.

Facebook

Vi brukar Facebook "Publikum" og "Facebook Pixel" tenester på våre nettstader for å optimalisera vårt annonsetilbod, føresett at du har gitt naudsynt samtykke.
For meir informasjon om desse Facebook-tenestene og personvern på Facebook Irland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal havn, Dublin 2, Irland ("Facebook"), kan du gå til https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Hvis du brukar ein Facebook-konto, kan Facebook Pixel på våre nettsider kjenne att dette via Facebook informasjonskapsel, som brukast til å overføra innsamla bruksdata til Facebook for analyse og marknadsføringsføremål. I visse tilhøve, kan Facebook Pixel aktivera sporing på mange andre nettstader. Du kan sjekka og/eller deaktivera denne datainnsamlinga og ekstra behandling og bruk av data frå Facebook på Facebook. Med Facebook Pixel overførast følgjande data til Facebook:

 • HTTP header informasjon (inkludert IP-adresse, informasjon om nettlesarar, websidas lokasjon, dokument, websideadressea, nettlesar brukaragent, og dato og klokkeslett for bruk)
 • Piksel-spesifikke data: Dette omfattar Pixel ID og Facebook informasjonskapseldata, inkludert din Facebook-ID (desse dataene brukast til å knytta hendelsar til ein bestemt Facebook ad-konto og knytta dei til ein Facebook-brukar)
 • Tilleggsinformasjon om ditt besøk på våre nettstadar, i tillegg til standard-og egendefinerte hendelsar.
  • Bestillingar (salgstransaksjoner)
  • Fullførte registreringar og prøveabonnement
  • Søkte produkter, førespurnad om produktinformasjon

Nemde databehandling gjeld berre brukarar som har ein Facebook-konto eller har bedt om ei Facebook partnar side (der ein informasjonskapsel var angitt). Å bruke annonser på Facebook (partnar) sider ved hjelp av tenesta "Publikum" angår ikkje brukarar som ikkje er medlemmar av Facebook. Hvis Facebook-ID’en i ein Facebook-informasjonskapsel kan tilordnast ein Facebook-bruker, så vil Facebook tilordna denne brukeren til ei målgruppe ("eigendefinert publikum") i samsvar med reglane som vi har definert, føresett at reglane er relevante. Vi brukar informasjonen skaffa på dette viset til presentasjon av reklame på Facebook (partnar) sider eller andre nettstadar. Dersom du ønsker å sperre for bruk av Facebook Pixel, kan du velje å angi ein “opt-out” informasjonskapsel på Facebook eller deaktivera JavaScript i nettlesaren. For meir informasjon og konfigurasjonsalternativ for personvern innfor reklameaktivitetar, se Facebooks personvern som du finner blant anna på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

LinkedIn Analyse, LinkedIn Annonser og LinkedIn Sporing

Vi brukar LinkedIn sin teknologi for måling av resultat av klikk og gjenvisning av annonser på vår webside. Denne teknologien gjer det mogeleg for besøkjande på denne websida å få personleg tilpassa annonser på LinkedIn. Det er også mogelg å laga anonyme rapportar om korleis annonser verkar og korleis besøkjande brukar websida. For å gjere dette mogeleg inkluderer denne websida et LinkedIn Insight merke som etablerer eit samband til LinkedIn serveren hvis du besøkjer denne sida og er samstundes logga inn på din LinkedIn konto. Ver vennleg sjå LinkedIn sin personvernpolitikk på www.linkedin.com/legal/privacy-policy for meir informasjon om innsamling og bruk av data, og val og rettar til personvern. Om du er logga inn på LinkedIn kan du deaktivera datainnsamlinga når som helst på denne lenka: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Bruk av Twitter og Twitter Conversion Tracking

Vi bruker sporing ("visitor action piexel") fra Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”) på vår webside hvis du har gitt oss tillatelse til det. Dette hjelper oss til å spore hva brukerne gjør etter at de har klikket på en annonse på Twitter. Vi kan da se hvor effektiv annonsering på Twitter er og bruke det til statistikk og markedsanalyser. Data som samles inn på denne måten er anonyme for oss - hvilket betyr at vi ikke ser personlige data fra individuelle brukere. Dataene blir imidlertid lagret og prosessert av Twitter, slik vi informerer deg om i henhold til den kjennskapen vi har. Twitter kan linke disse dataene med din Twitter-konto og også bruke dem for sine egne markedsføringsformål, i henhold til Twitters databeskyttelsesdirektiv https://twitter.com/privacy. Du kan gjøre det mulig for Twitter og deres partnere å plassere annonser på og utenfor Twitter. En informasjonskapsel ("cookie") kan i tillegg bli lagret på din datamaskin for dette formålet.

For spesiell informasjon om sporing av annonseklikk og databeskyttelse, se https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Ved å bruke Twitter sin "re-tweet"-funksjon vil websidene du har besøkt være knyttet til din Twitter-konto og synlige for andre. I prosessen overføres det også data til Twitter. Vennligst merk at vi, som leverandør av websiden, ikke får noen kjennskap til de dataene som overføres eller hvordan de brukes av Twitter. Mer informasjon angående dette er tilgjengelig på Twitters beskrivelse om vern av persondata på https://twitter.com/privacy.

Du kan endre dine innstillinger for datavern på Twitter under kontoinnstillinger på http://twitter.com/account/settings .

Denne deklarasjonen kan kun sendes inn av personer som er over 16 år. Hvis du er yngre, vennligst spør en forelder eller foresatt om råd.

Hotjar

Vi bruker Hotjar - et stykke programvare for analyse fra Hotjar Ltd. - på våre websider for å bedre kunne forstå våre brukeres behov og for å optimalisere tilbudene på websiden, gitt at du har gitt ditt samtykke tidligere. Hotjar gjør det mulig for oss å måle og evaluere brukeradferd (klikk, mus-bevegelser, scrolling etc.) på vår webside. Informasjonen som genereres av sporingskoder og informasjonskapsler om ditt besøk på vår webside overføres til Hotjar-serveren i Irland og lagres der.
Følgende informasjon kan bli vist av din enhet og din nettleser:

 •  IP-adressen til din enhet (samles og lagres på et anonymisert format)
 • Din e-mailadresse, inkludert ditt foravn og etternavn, hvis du gir oss dette via vår webside.
 • Skjermstørrelsen på enheten din
 • Type enhet og nettleser
 • Geografisk lokasjon (kun land)
 • Foretrukket språkversjon på vår webside
 • Loggdata

De følgende dataene genereres automatisk av vår server hvis Hotjar brukes

 • Refererende domene
 • Besøkte websider
 • Geografisk lokasjon (kun land)
 • Foretrukket språkversjon på vår webside
 • Dato og tidspunkt for når websiden ble besøkt

Hotjar bruker denne informasjonen til å evaluere ditt besøk på vår webside og generere rapporter om bruken, i tillegg til å evaluere andre tjenester relatert til bruken av websiden og internet evaluering av websiden.

For å kunne levere denne tjenesten bruker Hotjar også tjenester fra eksterne selskaper som Google Analytics og Optimizely. Disse eksterne selskapene kan lagre informasjon som din nettleser sender innenfor rammen av ditt besøk på websiden, slik som informasjonskapsler ("cookies") og IP-forespørsler. For mer informasjon om hvordan Google Analytics og Optimizely lagrer og bruker data, vennligst se deres respektive erklæringer om personvern.

Informasjonskapslene ("cookies") som Hotjar bruker har forskjellig "levetid". Noen varer i opp til 365 dager, andre er kun gyldige gjennom nåværende besøk.

Du kan forhindre datainnsamling via Hotjar ved å klikke på følgende link og følge instruksjonene der: https://www.hotjar.com/opt-out.

Partnarar som tilbyr sporing og informasjonskapsel-teknologi

Adresser og personvernpolitikk for våre partnerar som tilbyr sporing og informasjonskapsel-teknologi

Google
Google Germany GmbH
ABC-Str.19
20354 Hamburg, Germany

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms

Marketo
Marketo EMEA Ltd.
CairnHouse
South County Business Park
Leopardstown Road
Dublin 18, Irland
https://documents.marketo.com/legal/privacy

Facebook
Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irland
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Siteimprove
Siteimprove GmbH
Kurfürstdamm 56
10707 Berlin, Germany
https://siteimprove.com/en/privacy

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Irland
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Hootsuite
5 E 8th Ave,
Vancouver, BC V5T 1R6,
Canada
https://hootsuite.com/legal/privacy

Entergon
entergon GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 14A
61381 Friedrichsdorf, Germany
https://entergon.de/datenschutz (in German)

Searchmetrics
Searchmetrics GmbH
Greifswalder Straße 212
10405 Berlin, Germany
https://www.searchmetrics.com/privacy-statement

TeamViewer
TeamViewer GmbH
Jahnstraße 30
73037 Göppingen, Germany
https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy

Gotowebinar
LogmeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2, Irland
https://www.logmeininc.com/legal/privacy

Salesforce
Salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 31
80636 Munich, Germany
https://www.salesforce.com/company/privacy

Wistia
Wistia Inc.
17 Tudor Street
Cambridge, Massachusetts, 02139 USA
https://wistia.com/privacy

Rebrandly
Rebrandly Ltd.
31 Westland Square
Dublin 2, Irland
https://www.rebrandly.com/privacy-policy

Hotjar Ltd.
3 Lyons Range
20 Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Malta, Europe
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Twitter Inc.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco CA 94103
https://twitter.com/de/privacy

Endringer i denne erklæringen om databeskyttelse

Denne erklæringen endres leilighetsvis for å sikre at den tilfredsstiller gjeldende rettslige vilkår og dekker alle våre nettjenester.
Dine lovfestede rettigheter til å endre, sperre, slette og gjøre innsigelser, påvirkes ikke av disse endringene.

Kontakter ved forespørsler om personvern

Ved forespørsler om databeskyttelse vennligst kontakt representantene i vårt selskap som har ansvaret for personvern:

Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tyskland

Kontakt via epost (du må ikke sende fortrolige eller sensitive opplysninger): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt via telefon: +49 7364 20-0 (nøkkelord: "data protection")

Landsspesifikke bestemmelser

Følgende gjelder for brukere som bor i Den russiske føderasjon:

Tjenestene nevnt her er ikke beregnet for borgere i Den russiske føderasjon med permanent adresse i Russland. Hvis du er borger i Den russiske føderasjon, og din permanente adresse er i Russland, godkjenner du at alle personopplysninger som du oppgir når du bruker våre tjenester, gis på egen risiko og at du alene er ansvarlig for disse opplysningene. Du godkjenner også at ved å bruke ZEISS-tjenester gir du din uttrykkelige tillatelse til at dine personopplysninger samles inn og overføres til USA og andre land for behandling, og at ZEISS ikke kan holdes ansvarlig for manglende overholdelse av lovgivning i Den russiske føderasjon.

Følgende gjelder for brukere som bor i Folkerepublikken Kina:

Tjenestene nevnt her er ikke beregnet for borgere i Folkerepublikken Kina med permanent adresse i Folkerepublikken Kina. Hvis du er borger i Folkerepublikken Kina, og din permanente adresse er i Folkerepublikken Kina, godkjenner du at alle personopplysninger som du oppgir når du bruker våre tjenester, gis på egen risiko og at du alene er ansvarlig for disse opplysningene. Du godkjenner også at ved å bruke ZEISS-tjenester gir du din uttrykkelige tillatelse til at dine personopplysninger samles inn og overføres til USA og andre land for behandling, og at ZEISS ikke kan holdes ansvarlig for manglende overholdelse av lovgivning i Folkerepublikken Kina.

Det følgende gjelder for brukere i USA:

Bruken av dette nettstedets innhold kan være begrenset for personer som befinner seg innenfor visse geografiske regioner (herunder, men ikke begrenset til, USA) og ZEISS hevder ikke at nettstedet eller dets innhold er tilgjengelig eller egnet utenfor slike regioner. Tilgang til nettstedet kan være ulovlig for visse personer eller i visse land. Hvis du får tilgang til nettstedet i strid med lovmessige restriksjoner, gjør du dette på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokal lovgivning.

Loven "Shine the Light" i staten California gir innbyggerne i California mulighet til å be om visse opplysninger angående data innsamlet av ZEISS og sendt til tredjeparter for direkte markedsføringsøyemed.
Hvis du ønsker å be om tilleggsopplysninger som kommer inn under loven "Shine the Light", kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen over eller sende en forespørsel til den angitte adressen med setningen "California Shine the Light Request" slik at vi kan foreta en korrekt kategorisering av forespørselen din.
Til dette trenger vi postadressen din, din permanente adresse og en epostadresse, slik at vi kan kontakte deg.

© Carl Zeiss AG – Sist oppdatert: Mai 2019