Ansvarserklæring og Generelle vilkår og betingelser for forretning

Ansvarserklæring

Informasjon publisert under ZEISS' domener kan referere til produkter og tjenester som det ikke reklameres for eller som ikke er tilgjengelig i ditt land. Slik informasjon antyder ikke at ZEISS planlegger å tilby disse produktene eller tjenestene i ditt land senere. Om nødvendig kan du kontakte vårt regionale salgskontor som vil være behjelpelig med informasjon om tilgjengeligheten av disse produktene og tjenestene. Presentasjonen av produktene og tjenestene på vårt nettsted utgjør på ingen måte et bindende salgstilbud.

Hvis programvare tilbys gratis, tar ikke ZEISS noe ansvar for skader som måtte følge fra nedlastningen eller bruken av programvaren. Nedlastingen og bruken av programvaren utføres utelukkende på brukerens egen risiko og uten ansvar eller garanti, med unntak av forsett eller grov uaktsomhet fra ZEISS' side.

På flere steder gir og nevner vi linker til tredjeparters nettsteder. Vi gjør dette kun når vi er helt overbevist om at leverandøren er seriøs. ZEISS er likevel ikke ansvarlig for disse nettstedenes bestemmelser om databeskyttelse eller nettstedenes innhold, og påtar seg ikke noe ansvar for dette. Eksterne lenker vises med følgende ikon:

ZEISS forbeholder seg alle rettigheter til sine nettsteders innhold og design. Immateriell eiendom på nettstedene våre, så vel som merkenavn er beskyttet. Tekst, bilder og grafikk på våre nettsteder og deres design osv., så vel som animasjoner og programvare, er underlagt opphavsrett og andre beskyttende lovbestemmelser. Reproduksjon, gjengivelse eller overføring av hele eller deler av dette, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra oss. Dette nettstedet gir ingen lisens til bruk av dets immaterielle eiendom. ZEISS forbeholder seg retten til å forandre, suspendere eller stenge nettsted når som helst og uten forvarsel.

Til tross for den forsiktige sammenstillingen av innhold på nettstedet vårt, godtar vi ikke noe ansvar for dets riktighet, nøyaktighet, fullstendighet eller uforstyrret tilgang til det. I den grad det er juridisk tillatt, står vi ikke til ansvar for direkte eller indirekte skader, inkludert tap av inntekt, som følge av bruk av vårt nettsted eller i forbindelse med tilgjengelig informasjon på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å forandre eller supplere den tilgjengelige informasjonen til enhver tid.

© Carl Zeiss AG – Sist endret: April 2018