ZEISS Medical Technology

Vi forbedrer livskvaliteten til pasienter og driver fremgang, effektivitet og tilgang til helsetjenester.

ZEISS Medical Technology

ZEISS tilbyr komplette løsninger for å diagnostisere og behandle øyesykdommer. Innen mikrokirurgi tilbyr selskapet innovative visualiseringsløsninger.

Med spesielt fokus på oftalmologi, oftalmologisk kirurgi og visualiseringssystemer innen mikrokirurgi, støtter selskapet helsepersonell i å sette nye standarder for omsorg med utprøvd medisinsk teknologi og bred applikasjonskompetanse basert på banebrytende innovasjoner. ZEISS tilbyr også visualiseringsløsninger for tannbehandling og gynekologi. Selskapets medisinske teknologiportefølje kompletteres av fremtidsrettede teknologier som intraoperativ strålebehandling.

  • 1

    Omsetning og antall ansatte avviker fra de publiserte tallene for Medical Technology-segmentet til Carl Zeiss AG som et resultat av ulike konsolideringsmodeller.