Informasjon publisert under ZEISS-domenene kan inneholde referanser til produkter og tjenester som ikke har blitt annonsert eller gjort tilgjengelig i ditt land. Slik informasjon innebærer ikke at ZEISS har til hensikt å tilby disse produktene eller tjenestene i ditt land på et senere tidspunkt. Om nødvendig kan du kontakte vår regionale salgsorganisasjon, som gjerne gir deg informasjon om tilgjengeligheten til disse produktene og tjenestene. Presentasjonen av produktene og tjenestene på vår nettside utgjør ikke et bindende salgstilbud.

Hvis programvare tilbys for nedlasting gratis, påtar ZEISS seg intet ansvar for eventuelle skader som følge av nedlastingen eller bruken av programvaren. Nedlastingen og bruken av programvaren utføres utelukkende for brukerens egen risiko og uten noe ansvar eller garanti, bortsett fra i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet fra ZEISS sin side.

Flere steder nevner og gir vi lenker til tredjeparts nettsteder. Vi gjør dette bare hvis vi er helt overbevist om seriøsiteten til den aktuelle tilbyderen. ZEISS er imidlertid ikke ansvarlig for personvernbestemmelsene eller innholdet på disse nettsidene og påtar seg intet ansvar i denne forbindelse. Eksterne lenker er symbolisert av spesifikke ikoner.

ZEISS innehar og forbeholder seg alle rettigheter til innholdet og utformingen av nettsidene sine. Den intellektuelle eiendommen på våre nettsider og våre merker er beskyttet. Tekst, bilder og grafikk på våre nettsider og deres layout etc., samt animasjoner og programvare er underlagt lov om opphavsrett og annen beskyttende lovgivning. Reproduksjon, gjengivelse eller avspilling av hele eller deler av det er forbudt med mindre vår skriftlige tillatelse er innhentet på forhånd. Denne nettsiden gir ingen lisens for bruk av immaterielle rettigheter. ZEISS forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller stenge nettsider når som helst og uten forvarsel.

Til tross for den omhyggelige sammenstillingen av innholdet på nettstedet vårt, påtar vi oss intet ansvar for dets korrekthet, nøyaktighet, fullstendighet eller for uforstyrret tilgang til det. Så langt det er lovlig tillatt, påtar vi oss intet ansvar for direkte eller indirekte skader, inkludert tap av inntekter som oppstår ved bruk av nettstedet vårt, eller i forbindelse med informasjon som er gjort tilgjengelig på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere informasjonen som gis, og til å gjøre det når som helst.

Vilkår og betingelser for Carl Zeiss AS

  • Code of Conduct EN

    Sider: 40
    Filstørrelse: 2 MB