Nettvett

Vi ser frem til dine kommentarer og ber deg om å holde deg til følgende regler:
Kommentarfunksjonen er for faktarelaterte diskusjoner. For å få dette til forbeholder ZEISS seg retten til å slette kommentarer som ikke gavner diskusjonen eller er irrelevante for innlegget. Du har ingen rett til publisering. Din e-postadresse publiseres ikke, og lagres bare sammen med dine kommentarer. Vi publiserer bare navnet eller kallenavnet og publiseringsdato. Dette er en nettportal som vi bruker til diskusjoner med deg. Men hvis du har spørsmål, tvil eller ideer om våre produkter og tjenester, ber vi deg kontakte din kontaktperson direkte.


Sosiale konvensjoner og nettvett

 • Behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet.
 • Husk at du har å gjøre med mennesker, ikke med virtuelle personer.
 • Du kan gjerne bruke harde argumenter for å støtte dine synspunkter, men du skal ikke gå til personangrep.
 • Fornærmelser, seksuelle anmodninger og seksuelle eller rasistiske bemerkninger er forbudt.
 • Alle har lov til å ha sin egen mening. Du skal derfor aldri prøve å påtvinge andre dine meninger.


Hvis du gjør noe av det følgende, sletter vi din kommentar eller blokkerer IP-adressen
for videre kommentarer:

 • Urettmessig bruk som reklameplass for nettsider eller nettjenester
 • Maskingenererte innlegg
 • Tilbud av varer eller tjenester (kommersielt eller privat)
 • Fornærmende og nedlatende kommentarer
 • Brudd på tredjeparts rettigheter, spesielt opphavsrettigheter
 • Kunngjøring av politiske demonstrasjoner
 • Kommentarer i et språk som ikke er spesifisert
 • Oppfordring til vold mot mennesker, institusjoner eller selskaper
 • Pornografi
 • Rasisme og hatpropaganda
 • Kommentarer som ikke er relevante for innlegget

  

  

Disse regler gjelder også bruk av navn. Vi tolererer ingen brudd av disse retningslinjer og forbeholder oss retten til å slette, redigere, flytte eller stenge slike kommentarer og innlegg. Enhver bruker er ansvarlig for sine innlegg.

  

Ansvarsfraskrivelse
Kommentarene til våre innlegg gjenspeiler bare leserens mening. Carl Zeiss AG og andre ZEISS-selskaper i ZEISS Gro uptar ikke ansvar for riktigheten og fullstendigheten av innholdet.

Takk for at du stoler på ZEISS.