Forstå synet: Forskning utført av ZEISS i synets grunnleggende prosesser

ZEISS Vision Science Lab ved Tübingen universitet i Tyskland utfører grunnforskning om synet

Visste du at mange grunnleggende synsprosesser ikke er fullt ut forstått? ZEISS Vision Science Lab er et forskningslaboratorium basert ved Tübingen universitet i Tyskland. Det ble etablert for å undersøke grunnleggende aspekter av hvordan synet utvikler seg, hvordan lyset samhandler med øyet og brilleglassene, og hvordan hjernen behandler bilder i en lang rekke dynamiske situasjoner. Målet er å utvikle nye måter å gi naturlig, individuelt optimert syn på.

ZEISS Vision Science Lab er basert ved Tübingen universitetssykehus, som ligger rett ved universitetsområdet, og ble etablert i 2013 som en ekstra "Industry on Campus"-arbeidsgruppe. Den ble lansert som en del av Tübingen universitets Excellence-initiativ, og representerer et samarbeidsprosjekt i grenseområdet mellom grunnleggende forskning og industriapplikasjoner.

Over 200 millioner mennesker bruker ZEISS briller over hele verden – et tall som stiger hvert sekund. ZEISS produserer persontilpassede brilleglass som er i stand til å korrigere flertallige synsfeil. Dette gjør de ved å støtte seg til den sakkunnskap som de har bygd opp i løpet av selskapets 160 år lange historie, og ved å utnytte de utallige patentene og produktinnovasjonene og over 100 års erfaring som banebryter innen øyepleie og oftalmologi. Tallrike parametre tas med i betraktning for å øke skarpsyn, kontrast og fargesyn, UV-beskyttelse og synskvalitet i skumringen, om natten og ved utfordrende omgivelsesforhold. i.Profiler® fra ZEISS bruker bølgefrontteknologi for å frembringe en objektiv, personlig profil av det menneskelige øye. Disse opplysningene brukes så til å produsere individuelt optimerte ZEISS brilleglass.

ZEISS sikter høyere

Imidlertid er måten hjernen vår behandler komplekse samhandlinger mellom lysbølger, øyet og brilleglassene, ennå ikke forstått til fulle. ZEISS er overbevist om at en dypere forståelse av hvordan bilder behandles på netthinnen i hjernen, og hvordan komplekse synsfeil oppstår mellom linsen og netthinnen, vil føre til store fremskritt i behandlingen av synsfeil og dårlig syn. ZEISS Vision Science Lab Team arbeider med denne typen grunnleggende spørsmål i grenseområdet mellom grunnleggende forskning og industriapplikasjoner.

Hvorfor valgte ZEISS Tübingen?

Som en viktig aktør i den nåværende utvikling innen oftalmologi, er oftalmologiavdelingen ved Tübingen University Hospital et av de mest anerkjente institutter innenfor dets område i Tyskland og i andre deler av verden, og utmerker seg både i forskningsfora og når det gjelder levering av pleieytelser. Det omfatter University Eye Hospital under ledelse av Prof. Dr. Karl Ulrich Bartz-Schmidt, og Institute for Ophthalmic Research under ledelse av Prof. Dr. Marius Ueffing.

Forskerne ved disse to sentrene arbeider på et samarbeidsprosjekt for å studere årsakene til degenerative, neoplastiske og vaskulære øyesykdommer og synsveier, på et molekylært, cellulært og systemisk nivå. De to instituttene samarbeider nært, spesielt innenfor området sjeldne øyesykdommer.

Med dette enestående kompetansesenteret for nevrologi, biologi, medisin, oftalmisk optikk og synsforskning, den anerkjente fremragende forskningen ved universitetet, og dets intensive samarbeid med forskningsinstitutter utenfor universitetet i umiddelbar nærhet av campusen, er det nå lagt opp til at ZEISS Vision Science Lab kan utføre grunnforskning i et enestående effektivt og samarbeidende forskningsmiljø.

Grunnleggerne av ZEISS Vision Science Lab:

Arne Ohlendorf, Siegfried Wahl, Katharina Havermann
Arne Ohlendorf, Siegfried Wahl, Katharina Havermann

Siegfried Wahl

  • Dr. rer.nat., fysiker og nevrobiolog
  • Direktør for ZEISS Vision Science Lab

Katharina Havermann

  • Dr. rer.nat., fysiker og nevroforsker
  • Teamleder for synsnevroforsking

Arne Ohlendorf

  • Dr. sc.hum., optiker og synsforsker
  • Teamleder synsoptikk

Mer informasjon

Min synsprofil Kartlegg dine personlige synsvaner nå og finn din personlige brilleglassløsning.
Finn en ZEISS-optiker nær deg

Liknende artikler

Øyenbryn lyver ikke Hva øyenbrynene sier om oss

Forstå syn 23.apr.2019

Tags: Grunnleggende om syn

Blinke, gråte og se stjerner Hva som gjør øynene våre så spesielle

Forstå syn 16.okt.2017

Tags: Grunnleggende om syn

Hvorfor ser folk forskjellig? Rikere farger, bedre nattesyn, økt kontrast – for bedre bruk av vårt fulle synspotensiale.

Forstå syn 16.okt.2017

Tags: Grunnleggende om syn

Kirurgi i stedet for briller? Du får godt syn igjen uten briller - det er det laserkirurgien lover. Men vær på vakt: Fremgangsmåten innebærer en viss risiko

Forstå syn 16.okt.2017

Tags: Grunnleggende om syn

Liknende produkter