Hva vil det si å være synshemmet?

Det er ikke bare eldre mennesker som opplever synsproblemer. Denne artikkelen omhandler forskjellige løsninger for synshemmede, slik at små problemer i hverdagen kan overvinnes.

Mange av oss bruker briller eller kontaktlinser hver dag. Dette er også hjelpemidler som gjør at vi kan fungere optimalt. Hva gjør man dersom slike hjelpemidler ikke lenger hjelper? Alle mennesker kan få behov for synshjelpemidler, men det er hos eldre vi ser det største behovet. I denne artikkelen skal vi se på forskjellige årsaker til synsnedsettelser og hjelpemidlene som er tilgjengelig.

Det finnes mange forskjellige typer synsnedsettelser som man ikke kan se på utsiden. Familie, venner og kollegaer kan ofte ikke sette seg inn i de utfordringene synshemmede møter daglig. Det finnes heldigvis hjelpemidler som kan forenkle hverdagen, minke behovet for hjelp og øke livskvaliteten.

Alle synshemmede opplever forskjellige symptomer: nedsatt synsfelt (tunnelsyn), synsfelttap, lysømfintlighet, blindhet, fargeblindhet eller generelt nedsatt syn. Selv mellom tilnærmet like diagnoser kan opplevelsen av synet variere mye. Selv mellom tilnærmet like diagnoser kan opplevelsen av synet variere mye.

Definisjonen av svaksynthet: I Norge gjelder WHO’s definisjon som sier at synshemming foreligger når beste øye har en synsskarphet under 33% med beste brille- eller kontaktlinsekorreksjon. I tillegg vil synsfeltets størrelse være av betydning for om en person karakteriseres som synshemmet eller ikke.

Dersom synsskarpheten på beste øye ligger under 10% snakker vi om sosial blindhet, og under 2% om praktisk blindhet.

Hvorfor blir noen synshemmet?

ZEISS kikkertbrille
ZEISS kikkertbrille

Ofte er nedsatt syn relatert til aldersbetingede forandringer i netthinnen:

  • Retinitis pigmentosa (RP): Retinitis pigmentosa er en samlebetegnelse på arvelige sykdommer, hvor vevet i netthinnen blir ødelagt. Sykdommen er, til tross for omfattende forskning, fortsatt uhelbredelig. Sykdommen kan ha forskjellige innvirkninger på pasientens syn, men noen typiske symptomer er nedsatt synsevne i halvmørket, tap av hele eller deler av synsfeltet, nedsatt farge- og kontrastsyn og overømfintlighet for lys. Forandringene utvikler seg gradvis og sakte, ofte over flere tiår.
  • Macula degenerasjon (MD): Også ved macula degenerasjon (MD) vil pasientens netthinne brytes ned over tid. I skrivende stund finnes det ingen behandling for denne sykdommen, men også her forskes det på en løsning. Forstørrende synshjelp (for eksempel forstørrelsesglass eller teleskopbriller, er viktige hjelpemidler for dem som er berørt. En vurdering hos optiker er alltid første steg på veien mot et bedre syn. Spesielt viktig er beskyttelse mot UV-stråling ved hjelp av gode solbriller. Aldersrelatert Macula Degenerasjon (AMD) – er en sykdom som vil bli mer vanlig jo eldre befolkningen blir. Vi vet ennå ikke årsaken til AMD, men forskerne mener det er metabolske forandringer i spesifikke deler av netthinnen grunnet høy alder.
  • Usher Syndrom: Usher Syndrom er en sykdom hvor pasienten er født med nedsatt hørsel eller som helt døv. Nedsatt syn kommer senere i livet som følge av degenerering i netthinnen.

Det finnes heldigvis mange hjelpemidler som kan forenkle livet til svaksynte

  1. Forstørrende synshjelp: det finnes mange forskjellige typer forstørrende synshjelpemidler, og den beste løsningen avhenger av hvor synshemmet man er. Optikeren hjelper deg med å finne den beste løsningen og tilpasse den til dine behov. Det er viktig å få tilpasset hjelpemiddelet slik at det gir det best mulig resultat, både med tanke på skarpheten og synsfeltet.

  2. Kontrast hjelper! Alt fra oppbygging av rom i et hus til riktig farge på tallerken og bestikk er tiltak som hjelper. Riktig belysning med hvit farge og god spredning er også viktig.
Min synsprofil Kartlegg dine personlige synsvaner nå og finn din personlige brilleglassløsning.
Finn en ZEISS-optiker nær deg

Liknende artikler

Forstørrende synshjelpemidler: Når vanlig syn ikke er tilstrekkelig ZEISS presisjonsluper er et godt hjelpemiddel for alle som trenger et skarpt blikk for detaljer

Liknende produkter