Hvordan moderne styrkebriller kan maksimere ditt synspotensiale

I samtale med ZEISS om helhetsorientert synstesting og brilleglass med styrke optimert for binokulært syn.

Alle brillebrukere er kjent med synstester eller subjektiv refraksjon. Optikeren setter inn et prøvebrilleglass og spør oss om å lese bokstaver, tall eller angi åpningsretningen til ringer i forskjellige størrelser kastet på en overflate. Etter å ha satt inn forskjellige målelinser i prøvebrillene, angir vi om de får oss til å se bedre eller dårligere. I denne trinnvise prosessen finner optikeren styrken til brilleglassene som lar oss se klart og tydelig. Men finnes det en bedre og mer presis måte? BEDRE SYN snakket med produktmanageren for oftalmiske optiske instrumenter hos Carl Zeiss Vision, Carsten Kreß.

BEDRE SYN: Synstesten er den viktigste delen av brillekjøpeprosessen. Hva kjennetegner moderne subjektiv refraksjon i dag?

Carsten Kreß: Det stemmer. Hos ZEISS er målet vårt for synstesting å maksimere synet til hver enkelt pasient. Dette virker kanskje innlysende, men vi ønsker virkelig at brillebrukerne skal få nøyaktig de styrkebrilleglassene som gjør at de kan bruke hele deres tilgjengelige syn. Vi forsøker ikke å nå det som alminnelig kalles "100 %" synsskarphet - vi sikter i stedet mot det maksimale og dette kan variere svært avhengig av personen.

BEDRE SYN: Hva er kravene til dette?

Carsten Kreß: Selve testbetingelsene for subjektiv refraksjon er avgjørende. Tradisjonelt utføres synstesting fremdeles ofte med prosjektører som prosjekterer optotypene på veggen. Imidlertid må lyset i synstestrommet dempes for å se optotypene med mest mulig kontrast. Dette kan være en ulempe, ettersom lysforholdene som oftest avviker fra de som vi erfarer når vi bruker den etterfølgende korreksjonen.

Som et resultat av dette, har vi hos ZEISS utviklet måleinstrumenter med retrobelyste optotyper siden 1958. Det betyr at subjektiv refraksjon kan utføres i dagslysforhold. Enheten som nå brukes til avstandsmåling, er den elektroniske i.Polatest®-enheten, som viser optotypene på en spesielt endret LCD. En annen fordel ved dette synstestingsinstrumentet er at nye optotyper genereres hver gang. Følgelig kan testerpersonen tilby pasientene et nytt leseutvalg når dette er nødvendig, og dermed effektivt forebygge tretthet eller utenatlæring. Med dette instrumentet kan optikerne også bruke forskjellige optotyper, som bokstaver, tall, Landolt-ringer, Snellens E-typer eller til og med symboler for barn eller personer som ikke kan lese eller skrive.

Det finnes også et liknende instrument for testing av nærsyn, for lesebriller eller arbeidsbriller. En synstest utføres med en mobil håndholdt enhet, Polatest® N Classic, ved pasientens vanlige lese- og arbeidsavstand. Forestill deg en musiker for eksempel, som må kunne lese notene nøyaktig på en viss avstand. Brilleglass med styrke kan optimeres nøyaktig for denne leseavstanden, hvis dette tas konkret med i betraktning under den subjektive refraksjonen.

BEDRE SYN: Er det sant at med i.Polatest® kan en synstest gjøres på begge øynene samtidig? Hvorfor er det så viktig?

Carsten Kreß: Arbeidsflyten er som følger. Først optimerer optikeren styrkeglasset for det ene øyet med i.Polatest®, og så det andre øyet for seg – en standard monokulær måling. Imidlertid, ettersom pasienten vanligvis har begge øynene inkludert i synsprosessen, må samspillet mellom begge øyne alltid testes. Det er grunnen til at vi tilbyr polariserende tester for Polatest®-enheter – derav navnet Polatest®.

Vi inkluderer også binokulær testing som gjør det mulig å diagnostiere assosiert heterofori. På slutten av dagen har de binokulære testene én målsetting: godt og utrett syn på begge øyne samtidig. Målelinsene som er funnet på denne måten, kan overføres til brilleglass med styrke for daglig bruk.

Carsten Kreß: Mange personer vet ikke en gang at de har binokulære problemer. Det finnes for eksempel pasienter som lider av alvorlige belastningsrelaterte plager (som hodepine, sviende øyne eller stor lysfølsomhet), leseproblemer, nedsatt dybdeoppfatning eller varig muskelspenning grunnet en lett, ubemerket helling av hodet, som ikke er blitt diagnostisert til tross for grundige undersøkelser. Disse personene lider ofte av en udiagnostisert assosiert heterofori, som ofte kan korrigeres med prismebrilleglass. Men det er ingen grunn til bekymring, brilleglass med styrke er ikke uestetiske for brukeren. En polariserende eller binokulær øyetest kan avklare ting sammen med en omfattende sykehistorie.

BEDRE SYN: Hvordan fungerer disse testene?

Carsten Kreß: Som med monokulære målinger, ser pasienten på synstestenheten. En spesialteknologi – tilsvarende en 3D-projeksjon – viser kun deler av testen til ett øye av gangen, mens testomgivelsene ses normalt med begge øyne. Korrigerende tiltak som kan forbedre måling av binokulært syn, utledes fra pasientens uttalelser om hvordan han eller hun oppfatter denne testen, f.eks. om alle testens bestanddeler ses samtidig eller om deler av testen er forskjøvet fra hverandre.

En metode for å korrigere binokulært syn som er vanlig i tyskspråklige land, ble utviklet av H.-J. Haase så tidlig som i 1953, og oppkalt etter han: Haase måle- og korreksjonsmetode, forkortet MKH på tysk. Imidlertid, avhengig av opplysningene i sykehistorien, kan optikerne også bruke andre binokulære tester og metoder med i.Polatest® for å justere binokulært syn.

BEDRE SYN: Kan barn også lide av assosiert heterofori?

Carsten Kreß: Naturligvis. Som en hovedregel, er det ytterst viktig å sjekke barns og spedbarns syn regelmessig. Det er utrolig hvor mange synsproblemer hjernen ganske enkelt kompenserer for selv – spesielt hos barn. Øyet med best syn gjør som oftest arbeidet, og det dårlige synsinntrykket bare rett og slett undertrykkes. Dess tidligere dette påvises og det treffes tiltak, dess bedre er sjansene til spesifikt å behandle synssvekkelser og hjelpe barn til å utvikle binokulært syn. Det behøver ikke nødvendigvis alltid å være en omfattende øyetest. Foreldrene kan for eksempel selv teste om barnets øyne følger en gjenstand i bevegelse bare ved å bevege en gjenstand foran barnets synsfelt fra forskjellige retninger og observere hvordan begge øyne følger gjenstanden, jevnt eller med hopp. Hvis ett av øynene reagerer forskjellig, anbefaler vi å få barnets syn testet av øyelege.

Det er nå kjent at forhold som f.eks. analfabetisme, rastløshet og manglende konsentrasjon eller ADHD hos barn kan være forbundet med synsproblemer.

Øyetester kan utføres hos barn så snart de kan snakke. Før dette kan observasjon eller andre målemetoder anvendes, for eksempel for premature babyer.

BEDRE SYN: Hvorfor utfører optikerne objektiv synstesting før subjektiv refraksjon?

Carsten Kreß: Autorefraktor brukes normalt for objektiv synstesting. Pasienten ser da inn i instrumentet og ametropien måles automatisk først på det ene øyet og så på det andre. Hos ZEISS kalles autorefaktoren i.Profiler® (Link Hightech for Super Sharp Customized Vision) og utfører målinger ved hjelp av bølgefrontteknologi. Med denne teknologien kan man måle høyere ordens aberrasjoner som igjen kan bukes til å optimere korreksjon av brilleglass med styrke, for situasjoner med lite lys (f.eks. tussmørke og skumring). Det er en klar fordel ved å utføre en objektiv synstest først, og det er å ikke utsette pasientene for overdreven belastning i synstestrommet med lange undersøkelser. i.Profiler® gir optikerne svært avslørende opplysninger veldig raskt, noe som gjør at de kan starte den subjektive refraksjonen umiddelbart og i høy grad optimere brilleglass med styrke – med binokulære målinger også.

ZEISS nettbaserte synstest Hvor godt ser du kontrast og farge? Sjekk synet ditt raskt og enkelt her!

Tegnforklaring for øyetestresultatene:

Under øyetesten fastsettes refraksjonsverdien for den optiske øyekorreksjonen, uten å la øyet opprette et klart bilde via akkommodasjon (individuell dynamisk justering) av krystallinsens refraktive styrke).

0.00 dpt (dioptre) = Normalt syn (emmetropi)

Ikke 0.00 dpt (dioptre) = Ametropi

f.eks. sph +2.00 dpt (dioptre) = langsynthet (hypermetropi) – også for presbyopi; dette kalles da en nær-addisjon (Add)
f.eks. sph -1.00 dpt (dioptre) = Myopi

cyl 1.00 dpt (dioptre) = Sylindrisk ametropi (astigmatisme) – øyet ser punkter som stenger eller linjer

Hva er assosiert heterofori?

Hvis det binokulære synet er normalt, ser begge øynene den aktuelle gjenstanden på identisk vis. Med assosiert heterofori, er det en ubalanse mellom øyebevegelsesmusklene, som krever en stor del energi fra en person med denne tilstanden for å kunne gjøre det mulig å se. Hvis øynene skulle velge den mest belastningsfrie stillingen, ville resultatet bli dobbeltsyn. De som lider av assosiert heterofi, tvinges til å kompensere for synsproblemet, og dette resulterer i en rekke plager. Den nærmeste sammenlikningen er et avvik fra den normale kroppsstrukturen, f.eks. et ben som er litt kortere enn det andre. Dette resulterer ofte i smerter og stramming i ryggen, som det er enkelt å korrigere med en innleggssåle i skoen. Brilleglass med prismer kan kompensere for assosiert hypermetropi.

Min synsprofil Kartlegg dine personlige synsvaner nå og finn din personlige brilleglassløsning.
Finn en ZEISS-optiker nær deg

Liknende artikler

For sterke, for svake eller dårlig tilpasset: hva kan feil brilleglass gjøre med øynene dine? Flere plager kan skyldes trøtte øyner

Forstå syn 20.mai.2019

Tags: Hos din optiker

Hemmeligheten bak det perfekte designet av brilleglass Mye erfaring, matematikk og spesifikk kunnskap om behovene til brillebrukeren er nødvendig for å komme opp med en skreddersydd løsning

Forstå syn 16.okt.2017

Tags: Hos din optiker

Plast eller glass? Hvilket materiale passer best til dine brilleglass? Vær forberedt før du kjøper brillene dine og du vil få bedre syn.

Forstå syn 16.okt.2017

Tags: Hos din optiker

Forstørrende synshjelpemidler: Når vanlig syn ikke er tilstrekkelig ZEISS presisjonsluper er et godt hjelpemiddel for alle som trenger et skarpt blikk for detaljer

Liknende produkter