Rød-grønn fargemangel, rød-grønn-blindhet og fullstendig fargeblindhet

Hva er de forskjellige typene fargeblindhet? Og hvordan kan du gjenkjenne dem?

Livet er fylt av en lang rekke farger, men ikke alle ser farger i samme grad: Fargeblindhet og rød-grønn-blindhet er vanlige fargesynssvekkelser. Og de som lider av det merker det ikke engang. Men det finnes en test for fargeblindhet og rød-grønn-blindhet som gir raske resultater. Men hva slags typer fargeblindhet og fargemangel fins det? Og hvordan kan du stille denne diagnosen?

Fargemangler, fargeblindhet og rød-grønn-blindhet

Ikke alle typer fargeblindhet er like. Basert på årsak og symptomer er det forskjell mellom fargemangel, delvis fargeblindhet og fullstendig fargeblindhet. En person kan være født med fargeblindhet eller utvikle det i løpet av livet. For eksempel: Mange vanskeligheter med å identifisere farger, er et resultat av øyesykdom som f.eks. maculadegenerasjon. Visse medisiner tatt over en lang tidsperiode eller sykdommer som påvirker synsnerven, kan også resultere i problemer med å se farger. Dette inkluderer optisk atrofi, dvs. at fotoreseptorceller i synsnerven dør. Dette har andre årsaker, inkludert betennelse i synsnerven, økt hjernetrykk eller alkoholforgiftning. Øyelinsen blir mer tåkete når vi blir eldre, og endringer i hjernen kan også begrense evnen vår til å se farger.

Personer som lider av arvelige fargesynsproblemer, legger først merke til dette etter å ha levd med tilstanden i mange år. Det kan komme fram i løpet av en samtale med noen som ser farger vanlig («Den ser mer blå ut for meg …»), eller når du utfører en oppgave som krever nøyaktig kategorisering av farger, før den fargeblinde personen oppdager at han eller hun ikke ser fargen på samme måte som andre. Mange yrker krever perfekt fargesyn og godtar ikke fargeblindhet eller personer med fargesynmangler. Dette inkluderer politimenn, malere, lakkerere, de som jobber på CAD-arbeidsstasjoner, tannleger, elektrikere og assistenter på kjemilaboratorier. Perfekt syn er også nødvendig i mange kunstneriske yrker/designeryrker og i moteindustrien. Derfor krever mange yrker at arbeidskandidater tar en fargeblindhetstest, slik som i transportindustrien. Fremtidige piloter må også bevise at de ikke er fargeblinde, og det samme gjelder de som søker om lisens til motorbåt.

Årsaker til fargeblindhet og fargesynmangler

Netthinnen på det menneskelige øye består av to typer sanseceller: staver og tapper. Staver hjelper oss hovedsakelig med å se lys-mørke kontraster, mens tapper er ansvarlige for fargesynet. Personer med vanlig syn har tre forskjellige typer tapper, hver av disse er ansvarlige for et spesielt fargeområde: L-tapper for rød, S-tapper for blå og M-tapper for grønn. L, S og M viser til området i fargespekteret som dekkes av de spesifikke tappene: L står for «Long» (lang) bølgelengde, S for «Short» (kort) bølgelengde og M for «Medium» (middels) bølgelengde. Bølgelengden til lyset som slippes inn i øyet, stimulerer fargepigmentene i tappene, og utløser forskjellige fargesensasjoner i hjernen. Hvis en type tapp ikke virker riktig, eller ikke fungerer i det hele tatt, begrenser dette personens evne til å se farge, og forårsaker fargemangel eller fargeblindhet. Tapper er også bare aktive på et visst skarphetsnivå. Når det er mørkt, er det bare tapper som er ansvarlige for lyse-mørke kontraster, som er aktive. Derfor ser alt likt ut i mørket.

Årsaker til fargeblindhet og fargesynmangler

Fargemangler, f.eks. rød-grønn fargemangel

Personer med fargemangler, ser kun visse farger og ikke andre, fordi en del av reseptorene deres, dvs. tappene, ikke fungerer som de skal. Det finnes forskjellige typer fargemangel. Den vanligste typen er rød-grønn fargemangel, som man ofte (feilaktig) referer til som rød-grønn fargeblindhet, eller bare fargeblindhet. Det påvirker 9 % av menn, men bare 1 % av kvinner. Det finnes to typer rød-grønn fargemangel: vansker med å se grønt (deuteranomali) og vansker med å se rødt (protanomali). Personer som lider av deuteranomali, har problemer med å se grønt fordi de nødvendige sanscellene, dvs. tappene for fargen grønn, er defekte. Grønne farger ser blekere eller mindre livlige ut sammenlignet med andre vanlige fargesyn, og ofte merker ikke personen dette før han eller hun konfronteres med en situasjon der han eller hun ikke merker forskjellen mellom forskjellige grønnfarger. Avhengig av hvor alvorlig tilfellet er, kan de som er påvirket, ha vansker med å skille mellom rød og grønn, og ofte mellom blå og lilla, samt rosa og grå, spesielt under dårlige lysforhold. Symptomer på rød fargemangel er lignende: Siden de røde tappene ikke fungerer som de skal, har man vansker med å se den røde fargen og skille den fra grønt. Det finnes ingen behandling for rød-grønn fargemangel.

Redusert fargesyn

Hvis noen lider av uregelmessig trefargesyn, en fargesynsmangel, er alle de nødvendige tappene til stede. Men sensitiviteten deres er ekstremt begrenset, noe som er grunnen til at farger kan virke mindre intense, og at de det gjelder ofte forveksler dem. For eksempel: En begrenset evne til å se rødt, kan bety at noen med uregelmessig trefargesyn først ser røde trafikklys mye senere enn andre førere.

Delvis fargeblindhet, f.eks. rød-grønn blindhet

Hvis en person lider av delvis fargeblindhet, er en del av de nødvendige sansecellene man bruker til å se farger enten ikke-eksisterende eller de fungerer ikke. Dikromatisme referer til noen som bare har to typer funksjonelle tapper, monokratisme er en person som bare har én. De som er påvirket kan se noen farger, bare ikke hele spekteret. Med grønn fargeblindhet (deuteranopi), er det for eksempel ingen funksjonelle tapper for fargen grønn. Personer med tritanopi, en blå fargemangel, mangler tapper for fargen blå. En person med protanopi, mangler funksjonelle røde tapper. Resultatet: De kan bare se et veldig begrenset fargespekter. De dette gjelder kan ikke se forskjell mellom rødt og grønt i det hele tatt. De ser enten ikke trafikklys eller bremselysene på biler foran dem på veien, eller de ser det først når det er for sent. Det finnes ingen behandling for delvis fargeblindhet.

Fullstendig fargeblindhet

Fullstendig fargeblindhet (akromatopsi) referer vanligvis til en arvelig fargeblindhet hvor personen kun ser gråtoner i stedet for farger. Akromatopsi-prosenten er lik hos kvinner og menn. De dette gjelder har vesentlig redusert synsskarphet og er ekstremt sensitive overfor lys (fotofobia). Ingen av de tre tappene som brukes til å se farger, fungerer for de som er fullstendig fargeblinde. De kan bare se med stavene i øynene, dvs. de sansecellene som er ansvarlige for syn i mørket. Derfor ser personer med akromatopsi rundt 500 toner lys-mørk. Fullstendig fargeblindhet er vanligvis arvelig, men kan også komme av cerebral akromatopsi som følge av slag, traumatisk hjerneskade eller andre typer hjerneskade.

Hva kan de det gjelder gjøre?

For øyeblikket finnes det ingen behandling for fargeblindhet eller fargemangel. Men spesielle briller gjør det mulig å endre fargekontraster, og gir mer komfortabelt syn under visse forhold. Briller med rødt brilleglass kan hjelpe de som lider av fargeblindhet og økt lyssensitivitet, ved å redusere refleksjoner mer effektivt enn vanlige brilleglass eller solbriller. Hvis medisiner er årsaken til fargeblindhet, bør du slutte å ta disse legemidlene umiddelbart.

Diagnostisere fargeblindhet og fargemangel

Følgende fargesynsundersøkelser brukes for å finne ut om noen lider av fargeblindhet eller fargemangel.

Ishihara-testen (pseudoisokromatiske plater)

Ishihara fargeplater brukes til å diagnostisere rød-grønn farge- eller blå-gul fargemangel (tritanomali). Hver plate dekkes med fargede prikker som danner et visst tall, avhengig av personens evne til å se farger. For eksempel: Når den samme platen vises, vil personer med vanlig syn se 74, mens personer med rød-grønn fargemangel ser 21 i stedet. Dette gjør det mulig å diagnostisere en persons fargemangel med stor nøyaktighet.

Nagel anomaloskop

Anomaloskopet brukes til å diagnostisere rød-grønn fargeblindhet eller fargemangel. Pasienten bes blande rødt og grønt lys for å oppnå en viss gulfarge (natriumgult). Dette gjør det mulig å utføre presise diagnoser for den spesielle typen fargemangel. For eksempel: Personer med grønn fargemangel har en tendens til å legge til for mye grønt.

Farnsworth-testen

Farnsworth-testen gjør det mulig å diagnostisere rød-grønn og blå-gul fargemangel. Pasienter bes sortere fliser med forskjellige fargetoner. Avhengig av typen synssvekkelse, har personen som testes, en tendens til å produsere et typisk mønster, slik at man kan konkludere hvilken type fargemangel de lider av.

Ta testen: Er du fargeblind?

Mange har defekt fargesyn uten å vite om det, kanskje er du en av dem? Ta testen: Hva ser du på de følgende 12 fargekartene? Vanligvis kan man se et tall, men andre ganger ikke, og personer med fargemangel ser et annet tall enn personer med vanlig fargesyn, eller de ser ikke et tall i det hele tatt. Det «riktige» resultatet, med andre ord det en person uten fargemangel kan se, vises når du flytter musepekeren over fargekartet. Hvis tallet ikke samsvarer med det du ser i den fargede sirkelen, kan du ha defekt fargesyn. Optikeren din kan ta en spesialtest for å konkludere om dette er tilfelle og etablere nøyaktig hvilken fargemangel du har.

 ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest
ZEISS fargeblindhetstest

© YAY Media AS / Alamy Stockphoto

Min synsprofil Kartlegg dine personlige synsvaner nå og finn din personlige brilleglassløsning.
Finn en ZEISS-optiker nær deg

Liknende artikler

For sterke, for svake eller dårlig tilpasset: hva kan feil brilleglass gjøre med øynene dine? Flere plager kan skyldes trøtte øyner

Forstå syn 20.mai.2019

Tags: Hos din optiker

Øyenbryn lyver ikke Hva øyenbrynene sier om oss

Forstå syn 23.apr.2019

Tags: Grunnleggende om syn

Hvordan fremstilles brilleglass? Fra glass- til plastbrilleglass fra ZEISS – alt du ønsker å vite om produksjon av brilleglass

Forstå syn 28.mar.2018

Tags:

Gjenkjenne synsproblemer Nærsynthet, langsynthet, astigmatisme, osv.: Hvilke synsproblemer finnes og hvordan kan vi korrigere dem?

Liknende produkter