Helse + Forebygging

Medisiner kan skade synet

Ved enkelte medisiner bør man være forsiktig. Under visse forhold kan de forårsake skader på øynene.

16 oktober 2022
  • Loremipsum

En øyedefekt eller en øyesykdom er ikke alltid grunnen til dårlig syn. Noen medisiner kan også føre til at øynene ikke fungerer normalt.

Når øynene dine er sunne, kan de se både i nattemørket og i blendende solskinn. Øynene våre kan differensiere mellom tusenvis av farger og kan se en golfball som flyr gjennom luften. Men dette er selvsagt bare mulig så lenge "det menneskelige kamera" fungerer perfekt. Det er viktig å være klar over at det ikke alltid er en øyedefekt eller en øyesykdom som gjør at vårt viktigste sanseorgan noen ganger ikke fungerer optimalt. Ulike medisiner kan også ha en direkte virkning på øynene.

Mulige bivirkninger av ulike medikamenter kan være: Tørre øyne, økt lysfølsomhet, blending, slørete syn, forandret romoppfatning eller vansker med omstilling fra mørke til lys. Dessuten kan enkelte medikamenter øke inntrengingen av UV-stråler. Også dette fører til konsekvenser for øynene.

Hvis du opplever problemer, vil et besøk hos legen være til hjelp. Og etter du har lest informasjonen som følger med medikamentene dine, bør du heller ikke slutte å ta dem uten å rådføre deg med legen. Beskriv dine spesifikke symptomer for legen. Det er nesten alltid mulig å finne et alternativ til akkurat den medisinen.

Her er en kort oversikt:

P-piller
Noen preparater kan forårsake tørre øyne. Snakk med gynekologen om det er mulig å få en annen resept. Slike symptomer kan lindres med "kunstige tårer", for eksempel hyaluronsyre.. Dette fås på apoteket.

Antibiotika
Noen preparater kan føre til synsproblemer, brennende øyne og i enkelte tilfeller til økt lysfølsomhet. I svært sjeldne tilfeller kan de også føre til misfarging på hornhinnen. Etter at behandlingen med antibiotika er ferdig, vil symptomene forsvinne. Likevel: Hvis du opplever slike problemer, bør du ta kontakt med din lege. Det kan eventuelt være mulig å finne et alternativt preparat. Hvis ikke det er tilfellet, anbefales det å slutte med kjøring eller andre aktiviteter så lenge behandlingen pågår. Ved lysfølsomhet anbefales bruk av et par gode solbriller, slik at øynene kan slappe av.

Allergimedisin
Antiallergidråper inneholder ofte et lokalt antihistamin (histaminer er en mediator som produseres naturlig i kroppen og ofte forårsaker allergiske reaksjoner). Øyedråper med antihistaminer er svært nyttige ved øyekatarr forårsaket av en allergisk reaksjon. De kan imidlertid forårsake røde, brennende eller tørre øyne, slørete syn, lysfølsomhet og økt tåreutskillelse hos enkelte mennesker. Et tips: Spør legen om det er mulig å finne andre behandlingsmetoder.

Antiarytmi-medikamenter
Antiarytmi-medikamenter hjelper pasienter som lider av hjerterytmeforstyrrelser. Noen preparater (spesielt amiodaron) kan forårsake svært små avleiringer på fremsiden av hornhinnen. Vanligvis påvirker ikke dette synet. I sjeldne tilfeller kan de forårsake slørete syn eller fargeringer rundt lyskilder. Etter at behandlingen med medikamentet er avsluttet, vil dette forsvinne igjen. Ta kontakt med legen hvis du opplever disse symptomene. Det er mulig at din evne til kjøre eller utføre jobben din blir hindret.

Medisinering mot høyt blodtrykk
De er en velsignelse for alle som lider av høyt blodtrykk, men de kan også forårsake tørre øyne. Her er vårt råd: Hvis du tar slike medikamenter og opplever ubehagelige bivirkninger, bør du ta kontakt med lege. "Kunstige tårer," som er å få på apoteket, kan ofte være til hjelp.

Smertestillende medikamenter
Ofte brukte ikkesteriode antireumatika (såkalte NSAR) – som omfatter medikamenter med acetylsalisylsyre, diclofenac eller ibuprofen – kan i sjeldne tilfeller føre til slørete eller dobbelt syn. Hvis du opplever slike symptomer etter å tatt medikamentene, bør du be legen om å skrive ut resept på et annet medikament. Et lite antall smertestillende preparater kan føre til små pupiller. Dette vil i første rekke gjøre det vanskelig å se i mørket. Også her er den beste løsningen å gå over til et annet preparat.

Til tross for begrensningene og de potensielle bivirkningene noen medikamenter kan forårsake, er det ingen grunn til bekymring. Vanligvis vil legen kunne hjelpe deg med det du trenger, og bidra til å unngå potensielle problemer allerede før de oppstår.

Medisiner som inneholder kortisoner
Medisiner som inneholder kortisoner brukes ofte ved ulike infeksjoner i kroppen. Ved langtidsbehandling kan de forårsake ulike forandringer på øyet: Økt indre trykk på øyet (glaukom) og påfølgende skader på synsnerven kan forekomme. Kortisonpreparater kan også føre til raskere dannelse av grå stær.

Korttidsbehandling med kortisonpreparater vil imidlertid vanligvis ikke føre til varige forandringer på øyet.


Del denne artikkelen