Forståelse for synet

Ingen ansikter er symmetriske, og ingen har samme avstand mellom øynene.

Kun etter at brilleinfatningen er presist justert til den enkelt bruker kan brilleglass fungere i forhold til sitt fulle potensial.

16 mars 2021

Som barn oppdager vi at de to sidene av ansiktet vårt ikke er like, altså at de ikke er symmetriske. Hvis du holder et speil opp vertikalt over nesen og ser hver side av ansiktet ditt i speilbildet kan du se hvordan ansiktet ditt ville sett ut om det var symmetrisk og hvor merkelig det ville sett ut. Dette vil også vise deg hvor forskjellige vi ser med vårt høyre og venstre øye gjennom briller. Derfor er det viktig at når optikeren justerer brilleglass til innfatningen er det veldig viktig at optikeren vet hvordan brukeren ser gjennom hans eller hennes briller. Kun på denne måten kan brilleglassene bli ordentlig festet i innfatningen.

  • Kun etter at brilleinfatningen er presist justert til den enkelt bruker kan brilleglass fungere i forhold til sitt fulle potensial.

    Kun etter at innfatningen er blitt presist justert til den individuelle brukeren kan brilleglassene oppfylle sitt fulle potensial.

Visste du at til og med de beste og mest presise brilleglassene ikke kan prestere i henhold til sitt fulle potensial hvis ikke sentrering, altså justering av brilleglassene i forhold til innfatningen, distansen mellom øynene, proporsjonene i ansiktet, og til og med posituren er blitt målt sikkelig? Opp til 40 % av verdifull visuell skarphet kan gå tapt på denne måten. Dette er viktig for enstyrkeglass og spesielt viktig for sentrering av progressive glass. For progressive glass må alle tre synssonene (distanse, mellom og nær) bli optimalt justert. Ideelt sett, med en normal positur, skal brillebrukeren være i stand til å på en komfortabel måte lese mens han/hun ser igjennom nærsonen, jobbe foran en datamaskin via mellomsonen, og kjøre bil via distansesesonen. Korrekt sentrering, og selvfølgelig det valgte brilleglassdesignet spiller en avgjørende rolle i å bestemme den spontant tolerabiliteten for progressive brilleglass. En differanse på en millimeter kan være avgjørende.

  • Analyse av høyre øye

    Analyse av høyre øye

Tidligere gjorde optikeren målinger for sentrering av brilleglassene manuelt. Brillebrukeren så igjennom den valgte innfatningen og optikeren brukte en filtpenn på brilleglasset for å markere hvor pupillene var og distansen mellom øynene.

I dag kan optikeren arbeide mye mer presist - med en presisjon på en tiendedels millimeter. i.Terminal®2 fra ZEISS gir et objektivt bilde av brillebrukeren med innfatning. Brukeren står med den valgte innfatningen foran sentreringsutstyret og sentrering blir gjort med et høykvalitets foto, enkelt, raskt og ekstremt presist. Fordelen med denne justeringsprosedyren er at det er mer behagelig for brillebrukeren, siden optikeren ikke behøver å tre inn i personens personlige rom for å gjøre målingene. Brillebrukeren kan stå så avslappet som mulig og se gjennom brillene akkurat som han eller hun ville gjort det i det daglige. Jo mer presist optikeren vet hvordan du ser igjennom dine nye briller, jo bedre er han eller hun i stand til å justere brilleglassene. i.Terminal®2 arbeider sammen med et high-tech kamera og intelligent ZEISS programvare som med et klikk måler sentreringsdata, lagrer det og gjør kalkulasjoner for produksjonen av brilleglassene.

Vårt tips:

hvis du etter den initielle fasen med å bli vant til dine nye briller fortsatt ikke føler deg komfortabel med dem er det mulig at sentreringen ikke er blitt justert riktig for deg. Snakk med optikeren din om dette.


Del denne artikkelen