Kjøring + mobilitet

Utviklingen av brilleglass for kjøring.

En titt bak kulissene for å se hvordan ZEISS utviklet DriveSafe

10 april 2022
  • Utviklingen av brilleglass for kjøring.

ZEISS har utviklet et nytt brilleglass som er optimert for bilkjøring. Og det er ikke et spesialbrilleglass, men et hverdagsbrilleglass som egner seg for bruk hele dagen. Det har tre hovedfunksjoner som gjør kjøring sikrere og mer behagelig for brillebrukere. BEDRE SYN snakket med Dr. Christian Lappe, Scientific Affairs & Technical Marketing, og Frank Mielich, Project Manager DriveSafe/Technology & Innovation/New Product Implementation, som begge var involvert i utviklingen av DriveSafe.  

BEDRE SYN: DriveSafe brilleglass er den siste innovasjonen fra ZEISS. Hvordan går man riktig fram for å utvikle spesielle brilleglass for bilkjøring? Og for det første hvorfor gjøre det?

Christian Lappe:  Utviklingen av DriveSafe ble foranlediget av et kundebehov som vi hadde fastsatt for en tid siden. Undersøkelser og tilbakemeldinger fra optikere og brillebrukere avslørte at mange brukere føler seg ukomfortable og til og med usikre pga. problemer med synet når de kjører bil. Folk sa klart ifra om at de ønsket briller som egnet seg for bruk hele dagen, og som ville gjøre bilkjøring mer komfortabel.

Frank Mielich:  Godt syn når vi kjører bil, er et komplekst spørsmål som avhenger av mange forskjellige faktorer, for eksempel nedsatt syn og følsomhet for lys. Vi ønsket å finne ut om kjøring inkluderer spesifikke synsproblemer som rammer de fleste sjåfører i samme grad. Vi utførte en omfattende markedsundersøkelse i Tyskland og USA for å fastsette hva som kunne sørge for bedre syn ved kjøring og typene synsproblemer som folk møter når de er ute og kjører bil. Vi var overrasket over det store antallet synsproblemer som folk fortalte oss om, og også over den kjensgjerning at de var så skarpt fokusert på spesifikke områder. På den ene siden har du ubehagelig blending som er spesielt akutt ved dårlige lysforhold – for eksempel ved soloppgang eller i skumringen, i regn eller snø, og i mørke – og det forsterkes av den kjensgjerning at vi faktisk ser dårligere under disse forholdene. Det er noe de fleste av oss har erfart en eller annen gang.

Christian Lappe:  I tillegg til dette synes enkelte brukere av progressive brilleglass at brillene deres ikke helt imøtekommer de raske øyebevegelsene som danner en del av det dynamiske synet vi trenger ved bilkjøring. De følte at de begrensede synssonene som gis av tradisjonelle progressive brilleglass, kunne forbedres. Dette var hovedsakelig spørsmålene og problemene som vi sto overfor da vi besluttet å utvikle en bedre synsløsning for bilkjøring.

BEDRE SYN: Hva er det disse brilleglassene har som tradisjonelle brilleglass ikke har? Hva gjør at kjøring blir mer komfortabel med DriveSafe brilleglass og derfor sikrere?

Christian Lappe:  Det var tre nøkkelelementer i utviklingen av DriveSafe brilleglass:

  1. forståelse av hvordan pupillene våre reagerer når vi kjører bil og hvordan kvaliteten på det vi ser påvirkes av dårlige lysforhold,
  2. den irriterende blendingen vi opplever når vi kjører bil,
  3. særegenheten ved bilkjøring med progressive brilleglass.

Det første aspektet ved utviklingsprosjektet var en bedre forståelse av den rollen pupillene våre har. Vi vet at pupillstørrelsen endres avhengig av omgivende lysforhold. Så dårlige lysforhold forårsaker at pupillene våre blir større. Men øyets evne til å utvide pupillen for å slippe inn mer lys, påvirker også kvaliteten på det bildet vi ser. Det er nesten som et fotografi, hvor du tilpasser åpningen på kameralinsen for å kontrollere hvor mye lys som skal nå kamerasensoren. Men denne innstillingen påvirker også feltdybden. Dess mer du åpner linseåpningen, dess grunnere blir feltdybden. Pupillene våre opptrer på en liknende måte. Når pupillen utvides, kommer det mer lys fram til netthinnen og feltdybden minsker også. Dessuten refrakteres lyset i de perifere områdene forskjellig av linsen i øyet. De innfallende strålene fokuseres ikke på rett plass i netthinnen, og dette kan begrense synet ditt hvis pupillene er vesentlig utvidet.

Så da vi utviklet DriveSafe, optimiserte vi brilleglassutformingen slik at den skulle tilfredsstille synsevnen under dårlige lysforhold hvor pupillen utvides. Den optimerte utformingen er avgjørende, spesielt når du bruker progressive brilleglass, og den støtter DriveSafe sitt mål om å gjøre synet mer behagelig selv under dårlige lysforhold. Resultatet av arbeidet vårt var Luminance Design®-teknologien.

Frank Mielich:  Det andre nøkkelelementet i utviklingsprosessen var å spesifikt undersøke blendingsspørsmålet. Blending kan generelt deles inn i to typer. På den ene siden har du en "funksjonshemmende blending", en psykologisk blending som svekker synet ditt fullstendig, f.eks. pga. et skarpt blink. Og så har du en "ubehagsblending", en psykologisk form for blending som folk finner ubehagelig, irriterende eller forstyrrende. Frontlys fra møtende biler eller gatebelysning nevnes ofte av sjåfører som en årsak til en slik ubehagsblending.

Når det gjelder den funksjonshemmende blendingen, har vi et enkelt og effektivt middel til å beskytte øynene med: Vi enten lukker øynene eller ser bort fra blendingskilden. Det er en fornuftig reaksjon og påvirkes ikke av de brilleglassene folk bruker til hverdags. Det som interesserte oss, var ubehagsblendingen som folk synes er så ubehagelig og irriterende. Ett av de beste eksemplene er blending forårsaket av frontlykter fra møtende biler under dårlige lysforhold. Vitenskapelig dokumentasjon, også bekreftet av markedsundersøkelser, knytter den oppfattede blendingen til frontlyktene på møtende biler med LED eller Xenon H.I.D. (High Intensity Discharge/gassutladningslampe) -lyskilder. Lysets spektralsammensetning synes å spille en spesielt viktig rolle. De moderne lyskildene LED eller Xenon HID viser også særlig lysemisjon i høyenergi-spektraldelen i lysspekteret vårt, dvs. spektralbåndet rundt 440-470 nm.

Brilleglass med dette belegget kan også brukes i dagslys og egner seg perfekt til hverdagsbruk.

Christian Lappe

Scientific Affairs & Technical Marketing hos Carl Zeiss Vision

Christian Lappe:  DriveSafe-belegget gjør at vi kan dempe på selektivt vis dette irriterende kortbølgelyset, som er den delen i spekteret som produserer blendingen. Viktig: Brilleglass med dette belegget kan også brukes i dagslys og egner seg perfekt til hverdagsbruk.

Disse brilleglassene tilfredsstiller naturligvis også relevante standarder for bruk ved kjøring.

Frank Mielich:  Og DuraVision® DriveSafe-belegget tilbyr samme holdbarhetsnivå og rengjøringsegenskaper som vårt høykvalitets DuraVision® Platinum-belegg!

Christian Lappe:  Det tredje og siste aspektet ved utviklingsprosjektet var å optimere progressive brilleglass for bilkjøring. Når vi kjører, har synet vårt en tendens til å være i en mer våken modus. Synet er mer konsentrert fordi det er en svært dynamisk aktivitet for øynene våre. Blikket vårt og dermed oppmerksomheten vår veksler mellom veien foran oss og dashbordet, øynene våre beveger seg raskt mellom høyre og venstre sidespeil og bakspeilet, sender et øyekast tilbake på veien...alt dette i rask etterfølge. Synssonene i progressive brilleglass må sørge for at brukeren har et klart, naturlig og avslappet syn på alle avstander. Det er grunnen til at vi fokuserte på å optimere brilleglassutformingen for å imøtekomme sjåførenes spesifikke synsbehov. Men samtidig ønsket vi ikke at sjåfører skulle måtte skifte briller når de forlot bilen. Avstandssyn og overgangssoner i DriveSafe progressive brilleglass er bevisst laget brede nok til å gi optimal støtte til en sjåførs øyebevegelser. Samtidig er nærsonen i brillglasset stort nok for aktiviteter som f.eks. lesing, slik at brillene kan brukes hele dagen.

BEDRE SYN: Hvordan tester dere denne typen brilleglass?

Frank Mielich: Vi lot DriveSafe gjennomgå en lang rekke vitenskapelige analyser for å gi oss mest mulig innsikt i de tre nøkkelspørsmålene som vi har snakket om. Testbrukere utprøvde og sjekket alle nye designegenskaper for å se hvordan de påvirket synet deres når de kjørte og om hver ny DriveSafe prototype vesentlig forbedret synet deres. Det var slik vi kom fram til DriveSafe-produktets endelige versjon.

Vi iverksatte også undersøkelser for å finne ut når folk føler seg blendet. Hva er folks "smertegrense" når det gjelder ubehagsblending? Hvor sterk må blendingen være før du ikke er i stand til å gjøre noe som f.eks. å lese brev? Og hvordan påvirkes dette av forskjellige produkter, blendingsintensiteter og belegg/filtre? Vi testet brilleglassprototypene grundig for å finne ut hvordan de påvirket folks syn. Og vi hadde mange testindivider som prøvde ut prototypene våre, og gav oss en subjektiv tilbakemelding basert på et svært omfattende spørreskjema. En av de viktigste tingene i undersøkelsen var hvordan folk følte seg med de nye brilleglassene, både når de kjørte bil og til hverdags. Denne utprøvingen under realistiske forhold er ytterst viktig, så vi sørget for at omfattende interne og eksterne brukerundersøkelser var en integrert del av dette prosjektet.

Vi samarbeidet med FKFS Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines Stuttgart for å analysere hvordan folk beveger øynene og hodet når de kjører bil. Vi ønsket å få vite hvordan de gjenfokuserer blikket, nøyaktig hvor de ser og hvor lenge de opprettholder det fokuset, og hvordan de beveger øyne og hode. Vi fikk svar på de spørsmålene ved å sette testindivider i en spesiell testbil med kameraer og vi så på hode- og øyebevegelsene deres mens de kjørte bil. Dette ga oss viktige opplysninger om hvordan vi kunne optimere progressive brilleglass for bilkjøring.

BEDRE SYN: Hva fokuserer folk på når de kjører bil? Og hvor ofte skifter de fokus? Hva er forskjellig i forhold til andre hverdagsaktiviteter?

Christian Lappe:  Den moderne verden krever mer og mer av øynene våre. I mange tilfeller er vi ikke en gang klar over dette, men måten vi lever på nå til dags tvinger øynene våre til å fungere på nye måter. Utviklingen av digitale brilleglass er et eksempel på hvordan vi har repondert på disse endringene. Vi tilbringer mye mer tid på å bruke nærsynet vårt nå som smarttelefoner, nettbrett og liknende enheter er blitt så populære. Dermed flytter vi stadig og hurtig oppmerksomheten og blikket fra nære til fjerne gjenstander. Dette er anstrengende for øynene våre på lang sikt, og det kan eventuelt føre til symptomer på tretthetsfølelse i øynene (astenopi).

Det å kjøre bil omfatter en annen type synsatferd generelt, og utøver en annen type belastning på øynene. Det krever en dynamisk form for syn som omfatter konstante hode- og øyebevegelser. I tillegg til å holde øynene på veien må vi passe på omgivelsene – både direkte og gjennom speilene – og stadig ta et blikk på og betjene dashbordinstrumentene. De undersøkelsene vi iverksatte med FKFS viste at vi ser på veien 96 % av tiden. Dette overrasket oss fordi vi trodde at prosentandelen ville være lavere, kanskje 80 % av tiden til å se på veien og 20 % på instrumenter og speil. Men vi fant det også betryggende, fordi det å holde et øye med trafikken tross alt er det viktigste aspektet ved bilkjøring! Ikke desto mindre betyr det også at vi tydeligvis presser blikkene våre på sidespeilene, bakspeilet og dashbordet inn i en veldig kort tidsperiode. Dette er helt klart ikke en "normal" synsatferd og det er ekstremt anstrengende for øynene våre, og synssystemet generelt. Sannsynligvis ville de eneste andre situasjonene hvor du kaster så mange raske øyekast være når du gjør noe sånt som å gå over en hovedvei i Paris eller jakte på de beste kuppene på salg! Og når vi kjører bil, må øynene våre gjøre dette over lengre perioder, og enkelte ganger under vanskelige forhold.

Så jeg antar at det ikke er så overraskende at brilleglass som er spesielt utformet til dette formålet, kan gi bedre og mer avslappet syn.

Frank Mielich:  Og det var det våre testbrukere og de første DriveSafe brilleglassbrukerne fortalte oss også. Vi var utrolig tilfredse med de kolossalt positive tilbakemeldingene vi fikk på det endelige produktet både fra brukere av enstyrkebriller og progressive briller. Og naturligvis inneholder DriveSafe produktrekken også et spesielt brilleglass for krummede brilleglass.

BEDRE SYN: Hva var det mest spennende øyeblikket for deg personlig under utviklingen av DriveSafe?

Frank Mielich:  Vi begynte med å teste noen få prototypversjoner med forskjellige kombinasjoner av brilleglassdesign og belegg (2x2 kombinasjoner) i en liten ekspertgruppe. Det er alltid et spennende øyeblikk når du selv tester et nytt produkt i et prosjekt, kanskje det mest spennende av alle. Overgangen fra teori til praksis er full av ukjente faktorer, men den er spennende.

Jeg tok med meg disse brilleglassene da jeg var ferdig på arbeid den dagen og testet dem da jeg kjørte hjem. Jeg var ikke tilfreds med den første versjonen, så jeg gikk over til den neste produktkombinasjonen og prøvde den ut foran xenonfrontlyktene på bilen min. Det var en fantastisk følelse! Jeg tenkte med meg selv: Her kan vi virkelig få til noe....


Del denne artikkelen