ZEISS FOR OPTIKERE

ZEISS ClearView lagerglass

Skill deg ut med lagerglass som definitivt ikke er standard.

Med ZEISS ClearView  lagerglass kan du tilby kundene dine alle fordelene med Freeform-optimalisering til samme kostnad og leveringstid som et standardglass.

 • Freeform-teknologi i lagerglass
 • Tynne og flate uten optisk kompromiss
 • I gjennomsnitt 3 ganger større soner med ypperlig synsklarhet

Standard lagerglass kompromisser på optikk

Med sine distinkte fordeler med lavere kostnader og rask leveringstid, er ferdige enstyrkeglass  lagerglass globalt sett den mest solgte oftalmiske brilleglasstypen. Imidlertid er  lagerglass blitt liggende etter når det gjelder en av de viktigste egenskapene for alle brillebrukere: de gir vanligvis ikke god optikk utenfor sentrum av glasset. Spesielt har etterspørselen etter flatere og tynnere  lagerglass gått på bekostning av den perifere optiske ytelsen.

lagerglass

Standard Sfæriske (SPH) glass

 • Optimalisert ved å bruke kun 1 fri parameter i linsens radius
 • Perifere stråler brytes sterkere enn stråler ved glassets senter (sfæriske aberrasjoner), noe som resulterer i optisk kompromiss
 • Ethvert akseptabelt flatt glass resulterer i perifer uskarphet for brukeren

God Asfæriske (AS) glass

 • Optimalisert ved å bruke 5 frie parametre i én meridian
 • Én asfærisk overflate, vanligvis på forsiden, men baksideoverflaten forblir enkelt torusformet (2 sfærer ved 90°)
 • Gir optikk som likner SPH, men er forbedret når det gjelder flathet.
 • Når sph- og cyl-styrke øker, resulterer de samme begrensningene i økende optiske feil

Bedre Doble asfæriske (DAS) glass

 • Optimalisert ved hjelp av 9 frie parametere i to vinkelrette meridianer og blandet i mellom
 • Erstatter den toriske baksideoverflaten til et AS med 2 asfæriske former vinkelrett på hverandre (atorisk)
 • Forbedring i forhold til et AS-design, men blandet område kompromitterer fortsatt optikken

Best Enstyrkeglass med Freeform

 • Punkt-for-punkt optimalisering av glassdesign for en svært kompleks glassoverflate
 • Resultatet er et  lagerglass som er både veldig flatt og tynt og som oppnår ypperlig optikk – med klart syn fra glassets senter til periferien

ZEISS ClearView lagerglass

Inspirert av kundekrav

Kundene krever komfort og klarhet, men standardglass går på akkord med optikken.2 ZEISS tok tak i den store muligheten for optisk forbedring av konvensjonelle  lagerglass ved å finne en metode for å evaluere optisk kvalitet og forbedre optimaliseringen av brilleglass.

Et gjennombrudd i optikk og estetikk.

Med ZEISS ClearView  lagerglass vil brukere oppleve utmerket synsklarhet fra glassets senter til periferien, i et glass som er flatere, tynnere og mer attraktivt utseende enn konvensjonelle glassdesign som er avhengige av brattere basekurver for å gi akseptabel optisk ytelse.

Et gjennombrudd i optikk og estetikk.

Friform på lager

 • Punkt-for-punkt-optimalisering over hele glassoverflaten
 • 700 frie kalkulasjonsparametre i hvert glassdesign
 • Maksimalt nivå av optimalisering

Opptil 16 % tynnere

 • Opptil 16 % tynnere3 enn ZEISS sfæriske (SPH)  lagerglass
 • Opptil 8 % tynnere4  enn ZEISS asfæriske (AS) lagerglass – uten å kompromisse med synet
 • Punkt-for-punkt-optimalisering og ZEISS ClearFormTM-produksjonsteknologi gir flatere glass med redusert tykkelse ved glasskanten for minusglass og i glassets senter for plussglass

Opptil 49 % flatere

 • I gjennomsnitt 36 % flatere glass for alle brillestyrker5  sammenlignet med ZEISS AS 1,6  lagerglass
 • Opptil 49 % flatere glass for minus-området6
 • Opptil 25 % flatere glass for pluss-området7
 • Ingen optiske kompromisser

3 ganger større sone med klarhet

 • Klart syn fra glassets senter til periferien
 • I gjennomsnitt 3 ganger større soner med ypperlig synsklarhet sammenlignet med ZEISS AS  lagerglass
 • Opptil 4,6 ganger større område for høyere nærsynt-styrker, og opptil 5,1 ganger større område for høyere langsynt-styrker1

Dokumentert kundetilfredshet med ZEISS ClearView lagerglass

Det er dokumentert gjennom brukertest med brukere av enstyrkeglass, ved bruk av en blindtestprosedyre for produkttesting, at ZEISS ClearView lagerglass er overlegne i forhold til konvensjonelle lagerglass.2
 • 100 %

  hadde et veldig bra/godt umiddelbart inntrykk med ZEISS ClearView lagerglass.2

 • 78 %

  Etter 1 ukes bruk foretrakk 78 % av studiedeltakerne synsytelsen til ZEISS ClearView  lagerglass sammenlignet med ZEISS AS lagerglass.2

 • 89 %

  av brukerne var svært enige eller enige i at de hadde opplevd synskomfort hele dagen med ZEISS ClearView.2

 • 79 %

  av brukerne var helt enige eller enige i at ZEISS ClearView gir klart syn over hele brilleglasset for nær-, mellomdistanse- og avstandssyn.2

ClearForm®-teknologi friform-design for ferdige lagerglass.

Teknologi forklart.

 • ZEISS ClearView-glassdesign

  Komplekse matematiske simuleringsverktøy brukes til å beregne de nødvendige formdesignene.

 • Generering av friform-former

  De komplette friformene er integrert i formene ved å bruke svært nøyaktige numerisk styrte (CNC) generatorer.

 • CMM metrologimåling

  Ved å bruke ZEISS sin industrielle metrologiekspertise, kontrolleres endelige former for nøyaktighet og presisjon med en ZEISS koordinatmålemaskin (CMM) hvor over 1500 punkter på overflaten av hver form analyseres.

 • Spesialisert paring av former

  Spesiell optimalisering av paringen av foran- og bak-former for å gi den komplekse friformsoptikken gjennom hele styrkeområdet. 2D Data Matrix Code (DMC) brukes i produksjonsprosessen for nøyaktig å spore former og glass som en del av en automatisert industri 4,0-prosess.

 • Støping/Belegg/Kvalitetskontroller

  Til slutt kontrolleres ferdige glass ved hjelp av CMM mot ZEISS Vision Clarity Simulation for å sikre at det ferdige glasset holder det det lover optisk.

Kontakt oss

Planlegg en avtale

Skjemaet lastes inn ...

Informasjonen som er angitt i kontaktskjemaet vil bli brukt til å svare på forespørselen din av  Carl Zeiss Vision Care via e-post eller telefon. Klikk her for å lese vår erklæring om databeskyttelse.

Bli en ZEISS-partner

Skjemaet lastes inn ...

Informasjonen som er angitt i kontaktskjemaet vil bli brukt til å svare på forespørselen din av  Carl Zeiss Vision Care via e-post eller telefon. Klikk her for å lese vår erklæring om databeskyttelse.

 • 1

  Basert på en simulering av synsklarhet på et 50 mm diameter glassområde for ZEISS ClearView  lagerglass med 1,60 indeks sammenlignet med 1,60 ZEISS AS lagerglass. Gjennomsnitt av +5D, +3D, +1D, -1D, -3D, -5D og -7D med og uten en sylinder på -2D. Kvantitative analyser utført av Teknologi og innovasjon, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 2

  Studiedeltakerne ble bedt om å vurdere hvor viktige ulike aspekter ("pris", "å se klart over hele glasset", "lett å tilpasse seg til", "komfortabelt syn over hele glasset", "estetikk", "tilgjengelige belegg" , "matcher innfatningen") er for dem, når de skal velge nye brilleglass. Brukertest som sammenligner 1,60 ZEISS ClearView  lagerglass og 1,60 ZEISS AS  lagerglass i laboratorieoppsett og i hverdagen. N=20 studiedeltakere. Teknologi og Innovasjon, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 3

  Målinger av glasstykkelse på 1,60 ZEISS ClearView  lagerglass sammenlignet med ZEISS SPH  lagerglass over en rekke styrkegrader (-5, -3, -1, +1, +3, +5D med og uten sylinder -2D). Maksimal reduksjon på 16 % for sentertykkelse på +5,00/-2,00. Kvantitative analyser av Teknologi og innovasjon, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 4

  Målinger av glasstykkelse (kanttykkelse ved 50 mm diameter for minusglass; sentertykkelse for plussglass) på 1,60 ZEISS ClearView  lagerglass sammenlignet med ZEISS AS  lagerglass over en rekke styrkegrader (-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5D med og uten cyl -2D). Maksimal reduksjon på 8 % for sentertykkelse på +3,00/0,00. Kvantitative analyser av Teknologi og innovasjon, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 5

  Målinger av flathet på glasset (basiskurve) på 1,60 ZEISS ClearView  lagerglass sammenlignet med ZEISS SPH  lagerglass over en rekke styrkegrader (-5, -3, -1, +1, +3, +5D med og uten sylinder -2D). Maksimal reduksjon på 49 % for -5,00D med og uten cyl -2D. Kvantitative analyser utført av Teknologi og innovasjon, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 6

  Målinger av flathet på glasset (basiskurve) på 1,60 ZEISS ClearView  lagerglass sammenlignet med ZEISS SPH  lagerglass over en rekke styrkegrader (-5, -3, -1, +1, +3, +5D med og uten sylinder -2D). Maksimal reduksjon på 32 % for -5,00D med og uten cyl -2D. Kvantitative analyser utført av Teknologi og innovasjon, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 7

  Målinger av flathet på glasset (basiskurve) på 1,60 ZEISS ClearView  lagerglass sammenlignet med ZEISS SPH lagerglass. Gjennomsnitt av -5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D med og uten cyl -2D. Maksimal reduksjon på 49 % for -5,00D med og uten -2D cyl for minusglass. Maksimal reduksjon på 25 % for 5,00D med og uten -2D cyl for plussglass. Kvantitative analyser utført av Teknologi og innovasjon, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 8

  Testet etter ISO 21702:2019(E) for innkapslet virus og testet etter ISO 22196:2011(E) for Gram-negative og Gram-positive bakterier. Effekt dokumentert etter 24 timer som definert etter ISO-standarder.